Enis Behiç Koryürek kimdir?

enis behic koryurekEnis Behiç Koryürek 11 Mart 1891 tarihinde İstanbul’da doğmuştur; 18 Ekim 1949 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Selanik ve Üsküp idadileri ve İstanbul Lisesi’nde tamamladıktan sonra Mülkiye Mektebi’ne girmiştir. Mülkiye Mektebi’ni bitirince Dış İşleri Bakanlığı’nda (o dönemki adıyla Hariciye Nezareti’nde) görev yapmıştır. 1946 yılında Demokrat Parti’den aday oldu ise de seçilememiştir.

Enis Behiç Koryürek ilk şiirlerini Servet-i Fünun etkisi ile aruz vezni kullanarak yazmıştır. Bu ilk şiirler “Şehbal” adlı dergide yayımlanmıştır.

Balkan Savaşı’nın devam ettiği yıllarda Ziya Gökalp ile tanışıp onun tavsiyesi ile hece vezni kullanarak şiirlerini yazmaya devam etmiştir. Milli edebiyat akımına gönül veren Enis Behiç Koryürek hece veznine de zenginlikler katacak yeni yöntemler belirlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Kahramanlık, yiğitlik temalarını içeren şiirler yazmıştır.

Enis Behiç Koryürek ömrünün son üç yılında, 1946 yılından sonra yoğun bir şekilde tasavvufla ilgilenmeye başlamıştır. Bu dönemde tasavvufi şiirler de yazmıştır.

Enis Behiç Koryürek’in şiirlerinin toplandığı kitaplar şunlardır:

  • Miras
  • Varidat-ı Süleyman
  • Güneşin Ölümü

Bir Cevap Yazın