Efes neresidir?

Batı Anadolu’da İzmir’in Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan Efes antik kenti, klasik Yunan döneminde İyonya’nın on iki şehrinden biriydi. Kuruluşu tahminen Cilalı Taş Devri MÖ 6000 yıllarına dayanmaktadır.
Bu bölgede arkeologlar sürekli araştırmalar yapmaktadırlar. Nitekim,1996 yılında, Derbent Çayı’nın kıyısında Çukuriçi Höyük tespit edilmiştir.
efes-20-yildir-bekliyor-bergama-4-yilda-o-listeye-girdi-
Arkeolog Adil Evren başkanlığında yapılmış olan araştırma ve kazılar neticesinde, bu höyükte iğneler, taş ve bronz baltalar, açkılı seramik parçaları, deniz kabukluları ağırşaklar, obsidien (volkanik cam) ve sileks (çakmak taşı), , öğütme ve perdah aletleri bulunmuştur. Yapılan değerlendirmelere göre, Çukuriçi Höyük’te, Neolitik Dönemden Erken Bronz Çağına kadar bir yerleşimin ve yaşamın olduğu tespit edilmiştir. Aynı tür malzemeler, yine Selçuk, Kuşadası yolunun yaklaşık 8. km’deki Arvalya Deresi’nin bitişiğinde Gül Hanım tarlasında Arvalya Höyük tespit edilmiştir. Buralarda bulunan eserler ile, Efes’in tarihinin Neolitik Dönem’e kadar ulaşmaktığı belirlenmiştir.

MÖ 1050 yıllarında Yunanistan’dan gelmiş olan göçmenlerin de yaşamaya başladığı Efes, MÖ 560 yılında Artemis Tapınağı çevresine taşınmıştır. Bugün gezilen Efes ise MÖ 300 yıllarında Büyük İskender’in generallerinden Lisimahos tarafından kurulmuştur. Şehir Roma’dan özerk bir şekilde Apameia Kibotos şehri ile ortak para bastırmıştır.

En görkemli dönemlerini Hellenistik ve Roma çağlarında yaşayan Efes, Roma İmparatoru Augustus döneminde, Asya Eyaleti’nin başkenti olmuş ve nüfusu o zaman 200.000 kişiyi aşmıştır. Bu dönemde her yer mermerden yapılmış anıtsal yapılar ile donatılmıştır.

4. yüzyılda Efes’te ticaret limanın dolmasıyla gerilemeye başlamıştır. Liman Marnas Çayı ve Küçük Menderes nehrinin getirdiği alüvyonlarla dolduğundan dolayı, Efes denizden uzaklaşmıştır. 7. yüzyılda Araplar bu kıyılara saldırılarda bulunmuş ve Bizans İmparatorluğu döneminde tekrar yer değiştiren ve ilk kez kurulduğu Selçuk’taki Ayasuluk Tepesi’ne gelen Efes, 1330 yılında Türkler tarafından alınmıştır. Burası Aydınoğullarının merkezi olmuştur.Doğu ile Batı arasında bir kapı durumunda olan Efes önemli bir liman şehriydi. Bu konumu Efes’i çağının en önemli politik ve ticaret merkezi olmasını sağlamıştır. Ayrıca Artemis kültürünün en büyük tapınağı Efes’te yer almaktadır.

MÖ 6. yüzyılda bilim, sanat ve kültürde Milet kenti ile birlikte en ön sırada yer alan Efes antik şehri, rüya tabircisi Artemidoros, gramer bilgini Zenodotos, bilge Herakleitos, şair Callinos ve Hipponaks, hekim Soranos ve Rufus gibi ünlü kişileri yetiştirmiştir.

Efes’in, kalıntıları yaklaşık olarak 8 kilometrelik geniş bir alana yayılmıştır. Ayasuluk Tepesi, Artemision, Efes ve Selçuk olarak dört ana bölgedeki harabeler yılda ortalama iki milyon turist tarafından ziyaret edilmektedir.
Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı bu antik kentte bulunmaktadır. Antik dünyanın mermerden inşa edilmiş ilk tapınağı olma özelliğine sahiptir.Tapınak bir yandan bir pazaryeri iken diğer yandan bir dini müessese idi.

Roma dönemi eserlerinden en güzellerinden birisi olan Celsus Kütüphanesi, hem kütüphane, hem de mezar anıtı görevini görmüştür. Efes’teki en önemli yapılardan biridir.
“Meryem Ana Evi” Efes’teki diğer önemli bir yapıdır. Bülbüldağı’nda Hz. İsa’nın annesi Meryem’in son yıllarını St. John ile birlikte geçirdiğine inanılan kilisedir.Hıristiyanlar için bir hac yeridir ve bazı papalar tarafından da ziyaret edilmiştir.

Efes antik şehrindeki diğer önemli yapılar şunlardır:Yedi Uyurlar (Ashab-ı Kehf),İsa Bey Camii,Hadrian Tapınağı, Domitian Tapınağı,Serapis Tapınağı,Meryem Kilisesi, St. Jean Bazilikası,Yukarı Agora ve Bazilika,Oktagon, Odeon, Prytaneion (Belediye Sarayı, Mermer Cadde, Domitianus Meydanı, Magnesia Kapısı (Üst Kapı) ve Doğu Gymnasiumu, Herakles Kapısı, Mazeus Mitridatis (Agora Güney) Kapısı,Anıtsal Çeşme,Traianus Çeşmesi, Heroon,Yamaç Evler, Büyük Tiyatro, St. John Kalesi gibi bir çok eser vardır.

Bir Cevap Yazın