Eczacılık bölümü nedir?

Eczacılık programında, sentetik, yarı sentetik ya da biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, kaliteli ilaç üretimi ve ilaçların saklanması, kullanılması gibi çeşitli konularda eğitim ve araştırma yapılmaktadır.
eczacilik
Eczacılık bölümleri genel olarak; eczacılık mesleğinin ilkelerini ve etik anlayışını kavramış, toplum sağlığında ilk basamak sağlık danışmanlığı hizmetini verebilecek üst düzey uluslararası donanıma sahip, meslekteki son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme özelliği kazandırılmış nitelikli eczacılar ve bilim adamları yetiştirmek; alandaki bilimsel araştırmalara evrensel ve bölgesel düzeyde katkıda bulunmak; elde edilen bilgileri eczacılık hizmeti yoluyla toplumun yararı için kullanmak; uluslararası ilaç endüstrisinde ve mesleğin diğer dallarında çalışmak için gerekli bilgi birikimini aktarabilecek öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Eczacılık programına girebilmek ve bu fakültede başarılı olabilmek için üstün akademik yeteneğe ve bilimsel meraka sahip olmak, fen bilimlerine ve bilhassa kimyaya ilgi duymak gerekmektedir. Ayrıca sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli, tertipli ve düzenli, ilaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan kimseler olmaları gerekir.
Eczacıların büyük bir çoğunluğu kendilerine ya da başkalarına ait eczanelerde, bazı laboratuarlarda, ilaç endüstrisinde araştırmacı veya ilaç tanıtıcı olarak çalışabilirler. Eczacılar, genel olarak eczanelerde, sağlık hizmeti sunan çeşitli laboratuarlarda, devlet dairelerinin sağlıkla ilgili bölümlerinde, ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Eczanelerde görev yapan eczacılar, insanlarla sürekli etkileşim halindedirler. Eczacılar çalıştıkları işyerinde, hazırlanan plan dahilinde, nöbet tutmak zorundadırlar.

Eczacılık programından mezun olanlara “eczacı” unvanı verilir. Eczacılar reçetelerde doktorlar tarafından istenen hazır ilaçları müşteriye satar, hazırlanması gerekli olan ilaçları hazırlar, reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşterileri uyarır. Eczacılar çalışmalarını laboratuvar, eczane gibi ilaç kokularının yaygın olduğu kapalı yerlerde yürütürler. Bu nedenle eczacı olmak isteyen bir kimsenin bu çalışma ortamını dikkate alması gerekir.
Eczacılık fakültesi mezunlarının kamu kuruluşlarında iş bulma olanağı son yıllarda azalmış durumdadır. Serbest eczacı olmak isteyenler için de eczane açacakları bölge veya şehir büyük önem kazanmaktadır. Büyük kentlerde ihtiyaçtan fazla eczane vardır.

Eczacıların çoğunluğu, eczane eczacılığı yapmak suretiyle sağlık hizmeti verirken, hastanelerde, ilaç sanayinde, ilaç, aşı, serum ve diğer biyolojik ürünlerin üretim, kalite kontrol ve satış aşamaları ile Ar-Ge laboratuarlarında, ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda veya Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı ve eşdeğer kurumlarda kamu eczacısı olarak çalışabilirler. Ayrıca, kozmetik alanında en donanımlı eğitimin verildiği eczacılar için, kozmetik endüstrisi de ilaç endüstrisi kadar istihdam yaratabilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi , İstanbul Medipol Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bu bölümün bulunduğu üniversitelerdir.

Bir Cevap Yazın