E-ticaret nedir?

e ticaretE- ticaret elektronik ticaretin kısaltılmış hali olup, adından da anlaşılacağı üzere elektronik ortamlarda, yani internet üzerinde, oluşturulmuş özel sistemler ve platformlar çerçevesinde gerçekleştirilen ticari işlemlere verilen genel addır. Alımı satımı yapılan ürün fiziki bir ürün olabildiği gibi sanal bir hizmet de olabilmektedir.

E-ticaretin icra edilebilmesi için öncelikle e-ticaret koşullarına teknik anlamda uygun bir web sitesinin hazırlanması gerekmektedir. E-ticaret kapsamında fiziki bir mağaza olmaması, e-ticaretin firmanın fiziken varlığı söz konusu olan firmaların dahil olduğu yasal ve vergisel yükümlülüklerden muaf olduğu anlamına gelmemektedir. Bu web sitesinin oluşturulmasından ve domain satın alımınından önce bu yasal zorunlulukların sağlanmış olması gerektiği açıktır. Web sitelerinde ticaretin güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, bu güvenin tüketiciye de yansıtılabilmesi için uygun bir elektronik ödeme sisteminin siteye entegre edilmesi gerekmektedir.

E-ticarete hangi ürünlerin konu edilebileceği en sık karşılaşılan soru olmakla birlikte bu sorunun net bir cevabı bulunmamaktadır. Ticaret ortamının oluşturulması için gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, satışı düşünülen ürünün herhangi bir yasal düzenleme çerçevesinde “yasaklı ürün” olarak anılmıyor olması koşulları sağlandığı sürece her ürünün alım ve satımı elektronik ortamlarda mümkündür. Bu nedenledir ki e-ticaret tüm popülaritesine, gündelik yaşamamızda hızla artan payına rağmen hala yatırımcılar için çok büyük fırsatlar içeren, gelişme potansiyeli hala çok yüksek olan çağımızın ticaret anlayışıdır.

E-ticaret tüketiciye zamandan, mekandan bağımsız bir alışveriş imkanı temin ettiğinden yaşam temposu yüksek günümüz tüketici profilinin çok aşina olduğu ve çok severek tercih ettiği bir alışveriş şeklini sunmaktadır. Ancak, bu ortamların doğal olarak bazı riskleri de mevcuttur. Bu risklerden korunmak adına tüketicilerin alışveriş yapmayı düşündükleri sitenin altyapılarına dair güvenliklerini, ödeme sistemlerine dair oluşturulan güvenlik aşamalarını sorgulamaları kendi çıkarları doğrultusunda en uygun yaklaşım olacaktır.

Bir Cevap Yazın