E-Fatura nedir?

e-faturaE-fatura, Vergi Usül Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun gerekli gördüğü kurallar çerçevesinde, elektronik ortamda tutulması zorunlu olarak kabul eden faturaların kısa ismidir. Bu kanun ve e-fatura ismi dahilinde faturalar elektronik ortamda oluşturulmalı, kaydedilmeli, saklanmalı ve ibraz edilmelidir. Bu gereklilikler genel olarak doğada var olan ağaçların, hayata geçirilmesi zorunlu olmayacak dökümanlar ve bir takım belgeler dolayısıyla yok edilmesini önlemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde hem doğada yaşam için gerekli oksijeni sağlayan ağaçlar hayatlarını sürdürebilmekte, hem de dökümanlar daha kolay ulaşılabilir bir biçimde ve yer israfı olmadan saklanabilmektedir.

Son dönemde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yıllık hasılatı 10 milyon Türk lirası ve üzerinde olan 30 bin yakın şirketin faturalarını kağıt olarak değil de, e-fatura şeklinde vermesi kararlaştırıldı. 1 Eylül 2013’e kadar başvurularını yapan şirketler artık faturalarını elektronik ortamda hazırlayıp, gönderecekler. Bu firmalar elektronik fatura sayesinde hem yönetimsel, hem de maddi anlamda pek çok kazanç sağlayacaklar.

Dünya üzerinde gittikçe yaygınlaşan bir sistem olarak göze çarpmaya başlayan e-fatura sistemi, Avrupa Birliği ülkelerinde geçen yıla oranla %30’luk bir artışla %33 kullanım seviyesine erişmiştir. Aynı zamanda dünya nüfusunun tamamı göz önüne alındığında bu rakamın 2013 yılı için %20 gibi bir orana tekabül edeceği düşülüyor. Dünyada hızla yayılan e-fatura çılgınlığı ve bunun doğaya sağlayacağı avantajlar düşünüldüğünde bu oranların bu hızla artmaya devam etmesi, oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendirilecektir.

Bir Cevap Yazın