Dünyadaki su sorunları nelerdir?

Küreselleşsen dünyada göze çarpan iki önemli sorun bulunmaktadır. Bu sorunlar enerji ve su sorunlarıdır. Netice itibari ile tükenebilen enerjiler olarak bunları görmekteyiz. Her ikisi de hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz ve hayati öneme sahip olan iki önemli gereksinimdir. ss
Özellikle dünya nüfusunun hızlı bir biçimde artması ve su kullanımının da bu artışa paralel olarak artmasının yanı sıra, elektrik üretimi, tarımsal alanların sulanması ve fabrikaların ihtiyacı sebebi ile su tüketimi büyük boyutlara ulaşmış, diğer taraftan da su kaynaklarının kirlenişi, bazı kuraklık olayları su arzını kısıtlamaya başlamıştır. Bu sebepler neticesinde ortaya çıkan durum insanları büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırakmıştır. Dünyada su sıkıntısı yaşayan insanlar için yakın bir zamanda büyük bir kriz ihtimali bulunmaktadır. Afrika ve Ortadoğu bu krizlerin yaşanmasının muhtemel olduğu bölgelerdir. Milyarlarca, insanın hayatını sürdürdüğü dünyamızda birçok insan temiz suya ulaşamamıştır. Mevcut kirli sular bir çok hastalığa sebep olmaktadır. Çoğu çocuk olan bu kişiler hazin bir şekilde erken yaşlarda ölümle tanışmaktadır.

Yer yer çölleşme ve kuraklıklar insan topluluklarını birçok yerde bunaltmaktadır. Bu sebepten zayıflayan tarım alanlarında büyük üretim düşüklüğü ortaya çıkmaktadır. Nüfus hızla çoğalırken, tarımsal üretimin düşmesi ileride açlık sorunlarını da beraberinde getirecektir. Nitekim bir çok ülkede gerek açlık olsun gerekse yetersiz beslenme sebebi ile olsun günümüzde hastalıklar ve ölümler yaşanmaktadır.
Su sorunlarından biri de akarsu yataklarının hemen yanı başlarında kurulan fabrikaların bu sulara akıttığı zehirlerdir. Bu sularda yaşayan bir çok canlı hayatını kaybetmektedir. Özellikle balıkçılığın yaygın olduğu akarsularda bu canlıların soyu tükenmektedir.
Bir çok ülkeden geçen akarsular ile bir çok ülkeye sınır olan göl ve denizler ülkeler arasında ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Ülkemiz için değerlendirecek olursak Ege Denizi ülkemiz ile Yunanistan arasında çok uzun yıllardır büyük bir sorun olarak varlığını sürdürmüştür. Yunanistan ile aramızda kıta sahanlığı ve karasuları krizleri meydana gelmiştir. İleride de bu sorunlar tekrar tekrar karşımıza çıkacaktır. Hazar Denizi yine aynı şekilde Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve İran arasında ciddi bir sorun tekil etmektedir.
Dünyadaki tatlı sular , nehirler ve göller halindedirler. Bu sular doğal bir döngüyü yüzyıllardır izlemektedirler. Bu sular bir yandan buharlaşarak yok olurken diğer yandan yağmur ve kar suları ile yenilenmektedirler.

Dünyamızda insanların kullanabileceği su miktarının yaklaşık olarak 9000 kilometreküp olduğu tahmin edilmektedir. Su biriktirme depolarında da yaklaşık olarak 3500 kilometreküp su depolanabilmektedir. Bir insana günlük 20 lt su düşeceği varsayılarak hesaplamalar yapılmaktadır. Ancak en önemli sorun bölgeler arasında su kaynakları bakımından ciddi farkların olmasıdır. Bazı yerlerde su bolluğu varken bazı yerlerde bırakan sulama için içmek için bile ciddi su sıkıntıları mevcuttur. Ve dünyadaki su kaynaklarının giderek zayıfladığı düşünüldüğünde durum daha da vahim görünmektedir. Dünyadaki gıda ürünlerini bir çoğunun tarımsal alanlardan elde edildiğini düşünürsek suyun hayatımızdaki önemini daha çok idrak ederiz.

Ülkemiz su kaynakları bakımından bölgenin en zengin ülkelerinden biridir. Bu sebep ile su sıkıntısı yaşayan komşuları ile zaman zaman anlaşmalar yapmaktadır. Fırat ve Dicle nehrinin sularını bazen çok bazen daha az olarak Suriye ve Irak’ın kullanımına sunmaktadır. Özellikle Ortadoğu su sıkıntısının en çok yaşandığı bölgedir. Bu ülkeler arasındaki savaşların en önemli nedenlerinden birini bu su sorunu oluşturmaktadır. Yine Mısır, Etiyopya ve Ürdün arasında ciddi su sorunu bulunmaktadır.
Suyun önemi düşünüldüğünde bu sorunların yaşanması son derece doğaldır. Ancak olaylara daha barışçıl ve insancıl yaklaşarak dünyamızı daha yaşanılabilir kılmak bizlerin elinde.

Bir Cevap Yazın