Dünya görüşü nedir?

dunya-gorusuDünya görüşü, üzerinde yaşadığımız dünyanın, kozmosun ve hayatın anlamını, hayatın varoluşunu, hayatın amacını, hayatın değerini, canlıların varlığını ve davranışlarını öğrenmeyi ve bütünüyle, içerisinde yaşadığımız çağı tanıyıp anlamamızı kavramayı çalışılan, genel düşüncedir. Kısaca, Dünya görüşü, insanın hayatını anlamlandırmasıdır. Evreni ve yaşamımızı anlamlandırabilmemiz için dünya görüşüne ihtiyaç duyarız. Dünya görüşü bir bireyin felsefi olsun, siyasi olsun, dini olsun hayata bakış açısını gösterir. insanın çevresindeki dünyaya karşı oluşturduğu görüşlerin, anlayışların ve kavramların tümüdür.

İnsanların yaşam biçimlerine göre bir davranış ve düşünme biçimleri vardır. Bunların düzenli ve değişmez şekilde karakterlerine oturtma şekli bir dünya görüşü oluşturur. Bazen insanlar bunun dünyayı algılama ilgili görüşleri olduğunu bilmeyebilir, ama bu karakter onların aslında dünya yani yaşadıkları toplum, yer, coğrafya ve ilişkilerindeki düşünceleridir. Var olduğun yaşam alanından, belli bir düşünceyle algılama ve kavrama durumudur.

Dünya görüşü, kişinin davranışlarının ortaya çıkmasında önemlidir. İnsanlar farklı farklı dünya görüşüne sahiptirler. Kişinin dünya görüşü davranışlarının şekillenmesinde önemlidir. Dünya görüşü, insanın hayatında verdiği değerler doğrultusunda şekillenir.

İnsanların dünya görüşünün ortaya çıkmasında, ailenin, çevrenin, gazetelerin, kitapların, televizyonun ve internetin çok büyük payı vardır. İnsanoğlu öğrenebilen bir canlıdır. Araştırıp kendi dünya görüşü hakkında bilgiye sahip olabilir, doğru bildiklerinin yanlış, yanlış bildiklerinin de doğru olduğunu, araştırarak ne olduğunu öğrenebilir.

Dünya görüşü, bilimle örtüşüp gerçekçi olmalıdır. Her insanın dünya görüşü önemlidir. Bir dünya görüşü akıcı olmalıdır ve çelişkiler barındırmamalıdır. İnandığımız dünya görüşünün tatmin edici açıklamaları olmalıdır.

Dünya görüşü, insanın hayat felsefesidir. Herkesin dünya görüşü aynı olmak zorunda değildir. Bir dünya içerisinde yaşadığımız düşünülürse, herkes birbirlerinin dünya görüşlerine saygı göstermek zorundadır.

İnsanlar bulunmuş oldukları sosyo-politik ortam, eğitim düzeyi, bilgi seviyesi; vicdani nitelikleri, amaçları ve istekleri bağlamında dünyada bir anlam oluştururlar. Ve bu dünyayı da bu anlama göre değerlendirirler. Bu değerlendirme neticesinde de tercihler yaparlar ve bunu hayata geçirmeye çalışırlar. Örneğin; müslüman olmak, ateist olmak, feminist olmak, anarşist olmak, zalim olmak, merhametli olmak, pozitif olmak, negatif olmak, zevk almak, acı çekmek, vs.. Bunlar temelde dünya görüşümüzün getirdiği davranış kalıplarıdır.

Bir Cevap Yazın