Dombra nedir?

30 Mart seçimlerine giderken en çok konuşulanlar arasında Ak Partinin hazırladığı seçim müziği Dombra’da yerini aldı. Kısaca dombra, özellikle Tataristan, Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinde kullanılan telli bir çalgıya verilen isim. Saza benzeyen bu çalgı aleti, sazdan daha ince ve ufak. Sesi de daha ince çıkıyor.  Tezeneli çalgılar ailesine dahil olduğu söylenir. Bunun müziği de Türk alemi için belli bir öneme sahip.

Dombra’nın önemi nedir?dombra-nedir

Türklerin tarihe mal olmuş olan iki önemli çalgısı var. Bunlardan ilki ve en önemlisi kopuz. İkincisi ise, dombra. Zaten tüm telli çalgı türlerinin atası olarak sıfatlanan kopuzdan doğmuş dombra. Hatta bazı otoriter kaynaklarda gitarın atasının da dombra olduğu söylenir. Türklerin kullandığı tambur, bağlama türü çalgılar da dombra’dan doğmuştur.

Eski Türk toplumlarında bu çalgının amacı ve gayesi, orduya cesaret ve güç kazandırmak için çalınmasıydı. Eski inanışta dombra sesin gök tanrının hoşuna gittiği ve bu nedenle orduya güç ve kuvvet vereceği şeklinde bir inanış hakimdi.

Dombra efsanesi

Bu saz çalgısı efsanelere de konu olmuştur. Efsane kısaca şu şekilde gelişiyor. Göktürk Devletinin kağanı Çuluk Kağan Çinli eşi tarafından zehirlenir. Yerine de kardeşi geçer. Bu kerdeşi ağabeyinin Çinli eşini kendisine hanım olarak alır. Bu durum Türkler arasında huzursuzluğa neden olur. Çinli olan eş, her zaman Çinlilerin bağımsızlığı, Türklerin ise zayıflaması için alttan alta çalışır. Sonunda Göktürk Devleti Çin ile girişilen savaşta hileyle yıkılır ve bağımsızlığını kaybeder.

Çinliler Türkleri asimile etmek için soylularını orduda göreve aldılar. Göreve alınanlar arasında Çuluk Kağanın oğlu Kürşat’ta vardır. Ancak Kürşat asimile olmaktan çok, çin ordusunda var olan 40 çerisi ile beraber ihtilal yapacakları güne hazırlanmaktadır. En sonunda 40 çeriyle beraber koca Çin imparatorunun kapısına dayanırlar. Savaş ve mücadele başlar. Pek çok Türk öldürülür ancak bağımsızlık mücadelesi devam eder. Sonunda Dombra verdiği güçle Kürşat tek başına Çin ordusuyla savaşmaya başlar. Bu aşk, tüm Türklere bağımsızlık, Çinlere de korku salar.

Bir Cevap Yazın