Disiplin nedir?

disiplinGünlük hayatta birçok insan tarafından disiplin kelimesi aslında kısa bir şekilde açıklanamayacak kadar geniş alanı kapsayan bir anlama sahiptir. Kelimenin kişiyi ilgilendiren bir kavram olarak ele alınması halinde manası farklı olduğu gibi, toplumlara göre disiplin kavramı incelendiğinde daha da farklı anlamlarla karşılaşılması söz konusudur. Türk Dil Kurumuna göre disiplin; “toplulukların” düzen ve yasalarına dair gerek yazılı gerekse de sözlü olarak ifade ettiği kurallara titizlikle uyulmasıdır. Toplumsal bazda disiplin kavramına bakıldığında, toplumların belirlediği kurallara yazılı olsun olmasın özenli bir şekilde uymak ve bu toplum düzenine uyulmasını sağlamak gibi bir anlama karşılaşılır. TDK disiplin kavramını; sıkı düzen, düzence ve zapturapt gibi kelimelerle de açıklamaya çalışmıştır. Genel olarak disiplin kavramı; toplumları oluşturan bireylerin tamamı tarafından kabul gören yazılı ya da sözlü kuralların tamamına uymak, bu kurallara riayet edilmesini sağlamak için önlem almak olarak açıklanabilir.

Türkçeye Fransızca discipline kelimesiyle giren disiplin sözcüğü, Fransızcaya da Latince terbiye vermek manasına gelen discipulus kelimesiyle girmiştir. Türkçede disiplin kavramının bir de askeri jargonda kullanımı söz konusudur. Askeri manada disiplin kavramı, intizam ve itaat esasına dayalı olan askeri eğitimlerin tamamıdır. Askeri disiplin askerin üstünün hakimiyetini koşulsuz şartsız kabul etmesi ve itaat oluşturacak konularda da intizamlı bir şekilde verilen emirleri uygulamasıdır. Disiplin olarak bahsi geçen bu itaat ve intizam esaslı eğitimlerin odağında bir hedef bulunabilir ve ortak amaç da bu hedefin bir tehdit olmaktan çıkarılması olabilir. Disiplin kelimesinin günümüzde kullanımı daha ziyade yaptığı işe gönülden bağlı olmak şeklindedir. Bu doğrultuda insanların eğitim hayatında, askerlik hizmetinde ya da iş hayatında istenen hedeflere ulaşarak başarılı olabilmesinin en önemli şartlarından biri disiplinli çalışmak olarak görülür.

İnsanların yaptığı iş her ne olursa olsun yaptığı işte iyi olabilmesi, yaptığı için kendisi kadar diğer insanlara da yarar sağlayabilmesi için disiplinli olması gerekir. Disiplin kişinin yaptığı işe bağlanmasıdır ki, bu bağdan kasıt manevi duygulardır. Bunun dışında askeriyenin ruhu olarak da ifade edilen disiplin, söz konusu askerlik olduğunda vatana hizmet vermeyi ve vatanın tehditlerden korunmasına gönülden bağlı olarak çalışmaktır. Nitelik Türk Silahlı Kuvvetleri de kendi yönetmeliklerinde disiplini; düzene, yasalara ve verilen emirlere koşulsuz şartsız itaat edilmesi” olarak tanımlamaktadır.

Bir Cevap Yazın