Diksiyon nedir?

Diksiyon, konuşurken duygu ve düşünceleri ifade etmede ses tonunu  ayarlama, sözcüklerin doğru vurgulanması, jest ve mimik hareketleri ile desteklenmesi ile ilgili güzel konuşma sanatıdır.

Diksiyonu, günlük hayatta da sık kullanmamız gerekirken özen göstermeyiz ve çoğunlukla radyo, tv, tiyatro alanlarında ya da edebiyat alanının şiir, metin okumalarında kullanılır. Bu nedenle edebiyat ve tiyatro sayesinde diksiyon alanı ve özellikleri genişlemiştir.

Diksiyon uzun bir eğitim süreci, özen ve pratik yapmayı gerektirir.

Diksiyonda öğrenilmesi ve dikkat edilmesi gereken bölümler:

  • En başta solunum yani diyafram nefesi dediğimiz nefes alıp verme stili.
  • Ses çıkış kaynaklarını (genizden, boğazdan, ağız boşluğundan ses çıkarma) ve nerede kullanılması gerektiği.
  • Hecelere ve sözcüklere göre ses tonu ayarlaması.
  • Sözcüklerde ya da cümlelerde vurgu, durağın nasıl kullanılacağı.
  • Kelimelerin söyleniş biçimi, dilin buna alıştırılması (gerek tekerlemeler gerek dil pratikleri ile).
  • Konuşmada yerine, zamanına ve kişinin konumuna göre kullanılacak üslup.
  • Yine konuşmada akıcılık, ahenk, doğruluk, incelik, kuvvetli ses tonu.
  • Jest ve mimiklerin kullanımı (gerek tekerlemeler gerek dil pratikleri ile).

Dinleyiciyi konuşma yaparken sıkmamak gerekir. Konuşma yapan bir kişi, konuşmasında yukarıda saydığımız özelliklere dikkat ederek ve uygulayarak bir konuşma yapmışsa, şüphesiz bu konuşma dinleyenin hoşuna gitmiş ve ilgisini çekmiştir. Konuşma yapan kişi de diksiyonunu doğru kullanmıştır.

Bir Cevap Yazın