Difteri nedir?

difteriKuşpazalı olarak da bilinen bulaşıcı bir hastalık olan Difteri, “Corynebacterium Diphteriae” adı verilen mikroplar neticesinde gelişir ve vücudun çeşitli yerlerinde yerleşen yaralar oluşmasına sebep olur. Burun, göz, boğaz ve derinin çeşitli yerlerinde yerleşik yaralar oluşmasına neden olan Difteri, uzun yıllar boyunca insanoğlunu tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmasına karşın günümüzde uygulanan başarılı aşılama uygulamaları sebebiyle nadir görülen bir rahatsızlık haline dönüşmüştür. 34 ile 95 derece gibi oldukça geniş bir sıcaklık aralığında üreyebilen Difteri mikropları, üreme esnasında insanoğlu ve birçok hayvan türü için yüksek derece zehirli olan bir çeşit toksin salgılar. Difteri mikroplarının üreme faaliyetleri sırasında salgıladığı bu toksin dokuya yüksek derece zarar verebilmekte ve toksinin sinirleri etkilemesi halinde felç durumu söz konusu olabilmektedir.

Son derece yaygın görülen bir hastalık olmasına karşın bebeklerde uygulanan seri DBT karma aşısı sayesinde Difteri hastalığına bağlı sağlık sorunlarıyla çok daha az karşılaşılmaktadır. Genel olarak soğuk mevsimlerde ortaya çıkan Difteri hastalığı, iki yaş öncesi çocuklarda burun ve yara difterisi şeklinde görülmektedir. Yeni doğan bebekler, anneden çocuğa geçen antikorlar sayesinde bir müddet boyunca hastalıktan korunmaktır. Difteri hastalığının gelişmesi için mikrobun boğaz lenfinde ve bilhassa bademciklerde tutunması gerekir ki, bademciklerin olgunlaşması da ancak 2 yaşında gerçekleştiğinde hastalık da genel olarak bu yaştan itibaren ortaya çıkar. Çocukların sürekli olarak soğuk ve sıcağa maruz kalmasıyla birlikte boğazda gelişen iltihaplanma, boğaz dokusunun direncinin zayıflamasına sebep olur. Bu doku direnci zayıflaması esnasında mikrobun bulaşması halinde hastalık da hızlı bir şekilde gelişebilmektedir.

Yetişkinlik yıllarına kadar Difteri mikrobu ile temas kurmamış kişinin her zaman için hastalığa yakalanma ihtimali bulunabilir. Hastalığı taşıdığı halde kendisi hastalık belirtilerini göstermeyen yani Portör olan kişiler, Difteri hastalığının çocuk olsun olmasın diğer insanlara bulaşmasına sebep olabilir. Bu tür Portör olarak tanımlanan taşıyıcı kişiler sürekli olarak bulundukları ortama boğaz salgılarındaki Difteri mikrobunu salmakta ve bu da hastalığın bulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca hasta olan kişinin kullandığı eşyaların kullanımı da Difteri rahatsızlığının bulaşmasına neden olan önemli etkenlerdendir. 1826 yılında Pierre Bretonneau tarafından yapılan incelemeler sonucunda tanımlanan mikropların neden olduğu bu hastalık Difteri olarak isimlendirilmiş ve bu zamandan itibaren de hastalığın aktif tedavisini bulmak için birçok ülkede kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Ancak Difteri aşısının bulunması neredeyse 100 yıl kadar sürmüş ve nihayet 1923 yılında hastalığın güvenilir ve etkili aşısı bulunmuştur.

Bir Cevap Yazın