Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü nedir?

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünün amacı, örgencilere gemi kullanma ve gemi içi yönetim ile ilgili bilgi ve yetenekler kazandırmaktır. MF+ puanına göre öğrenci almaktadır. Ülkemizde sadece birkaç üniversitede açılmıştır.
deniz_ulastirma_isletme
Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında MF4 puanına göre öğrenci alan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde okuyabilmektedirler.

Akademik eğitim, sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrenciler ilk olarak matematik, fizik, kimya, temel mühendislik, teknik resim ve bilgisayar derslerini takiben, seyir ve gemicilik, yük operasyonları, gemi ve gemi yönetimi alanlarında uzmanlaşırlar. Program başarı ile tamamlandığında bölüm öğrencilerine Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği lisans diploması verilir.

Denizcilik sektörü değişen ve gelişen Ulaştırma Sistemleri ve Teknikleri, Hukuk, Ekonomi, Pazarlama, Lojistik vb. konularla iç içe olan bir sektördür. Bilhassa denizcilik sektörünün uluslararası bir boyuta sahip olması, denizcilik dilinin İngilizce olması, gelişmekte olan tüm dünyada ülke ekonomilerindeki rekabet ortamı, pazarlama tekniklerinin değişmesi, kalite belgeli kurumsal firmaların sayısının artması, iletişim sistemlerinin gelişmesi gibi konulara standart düzeyde hakim olan Mühendis Deniz İşletmecilerine olan ihtiyacı beraberinde getirmektedir.
Üniversitelerde okuyan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri teoride öğrendikleri bilgileri pratiğe dökmek için genel olarak 4. yarıyılın sonundan itibaren deniz ticareti ile ilgilenen kurum ve kuruluşlarda (Armatör firmalar, Acenteler, Forwarder firmaları, Broker ve Kiralama firmaları, Tersaneler, Marina işletmeleri, Lojistik, vb.) staj yapmaktadırlar.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunları, uzak yol seferi yapan gemilerde IV. Zabit’ten Kaptan’a kadar olan çeşitli görevlerde çalışabilmekte, ayrıca denizcilik isletmelerinin denizcilikle ilgili teknik bilgi gerektiren kademelerinde çok iyi koşullarla rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Türkiye’de bilhassa son zamanlarda denizcilik sektörünün her alanında yaşanmakta olan hızlı büyümeye paralel olarak kalifiye insan gücüne olan ihtiyacı artmaktadır. Denizcilik sektörü, sektörün temel iş alanlarını oluşturan armatör firmalar, liman işletmeleri, tersaneler, acenteler, forwarder firmaları, broker ve kiralama firmaları, marina işletmeleri ve bunun yanında ayrıca bu sektöre bağlı çalışan finans, sigorta, yan sanayi ve tedarikçiler ile birlikte düşünüldüğünde son derece büyük bir istihdam alanı oluşturmaktadır. Bütün bu alanların ihtiyacı Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü tarafından karşılanabilmektedir. Ayrıca deniz taşımacılığı, ulaştırma problemleri içerisinde lojistik kavramının bir parçasını oluşturduğundan dolayı genel taşımacılık dahilinde lojistik eğitimi alanların da genellikle istihdam edildiği bir sektördür. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri, Lojistik sektörüne de rahatlıkla cevap verebilecek şekilde mezun olmaktadırlar.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği’nden mezun olan öğrenciler analitik ve deterministik düşünce yapısıyla donatılmış, sektörü iyi analiz edebilen ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklere sahip olarak, sektör içerisinde en kısa sürede iş bulabilmekte ve kısa sürede orta ve üst düzey yönetici konumuna gelmektedirler. Bölüm mezunları ayrıca akademisyen olarak da iş olanağına sahiptirler.

Lineer Cebir, Göksel Seyir-I, Meteoroloji, Gemi Yapısı ve Denge, Teknik Resim, Denizcilik İngilizcesi-III, Elektronik, Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri-I, Gemide İlkyardım, İleri Yangınla Mücadele, Adi ve Kısmi Diferansiyel Denklemler, Olasılık ve İstatistik, Göksel Seyir-II, Vardiya Standartları-II, Elektronik Seyir-I, Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-I, Denizde Güvenlik-I, Gemi Manevrası-I, Denizde Haberleşme, Elektronik Seyir – II, Yük İşlemleri-Gemi Stabilitesi-II, Denizde Haberleşme- II, Deniz Ulaştırma ve İşletmeciliği-I, Ekonomiye Giriş, Kalite ve Güvenlik Yönetimi, Açık Deniz Stajı, İleri Seyir, Gemi İnşaatı, Uluslararası Dz.Sözleşmeleri-II, Denizde Güvenlik-II, Deniz Ticari ve Teknik İşletmeciliği, Liderlik, Organizasyon ve Yönetim, Gemi Makineleri, Gemi Manevrası- II, Denizcilik İngilizcesi – IV, Meteoroloji-Oşinografi, Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-III, Deniz Ticaret Hukuku, Deniz Ulaştırma ve İşletmeciliği-II gibi dersler bu bölümde okutulmaktadır.

İTÜ, Piri Reis Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, R.T.E Üniversitesi, Zirve Üniversitesi, K.T.Ü, Girne Üniversitesi, bu bölümün açıldığı ülkemizin en önemli üniversiteleridir.

Bir Cevap Yazın