Definelerde yılan figürleri neyi anlatır?

defineDefine arayıcıları defineyi ararken gördükleri yılan işareti için farklı anlamlar yüklendiğini bilirler. Yılan işaretlerinin oldukça geniş bir açıklaması vardır. Korktuğunda kaçan ve sürüngen olan yılan, defineciler tarafından görülmesindeki anlamları farklıdır. Yılan yuvası ise delikleri anlatır. Yılan ağzı açık olarak görüldüğünde emaneti arkasında, ağzı kapalıysa emaneti önünde aramak gerekir. Eğer mezar taşında olmayan kabartma yılan görülürse, bu mutlaka hazinedir. Ancak kabartma yılanın da bazı değerlendirmeleri bulunmaktadır. Tırmanmış yılan için boyun ölçüsü alınmalıdır. Yürüyen yılanda yürüme mesafesi ölçülmelidir. Bu mesafe emanetin yönünü de belirtir.

Çöreklenmiş yılan: Yılan başı dışardaysa, iç sarımının nereye baktığı önemlidir. Bu yılanın emaneti kayanın altındadır.

Başı içerde çöreklenmiş yılan: Yılanın emanet içinde ya da yanındadır. Kuyruğu yön belirttiğinden önemlidir. Başıyla da yön tayini yapılabilir. İki başlıysa yerin orası olduğunu anlayabilirsiniz.

Birbirine sarılan ve öpüşen yılan: İki yılanın arasında bulunan istavroz ya da başka işaretlerin olup olmadığı incelenmelidir. Bu emanetler oldukça planlı şekilde gömülmüştür. Oldukça zor olduğundan, kesinlikle yılanın malı yanında olmaz. İyi bir takip sürülerek hazineye ait olan son işaretin çevrede bulunması sağlanmalıdır.

Direğe sarılan yılan: Yılan işaretlerini değerlendirmek uzmanlık gerektirmektedir. Bu şekilde olan yılan son işareti arayan nişandır. Sarkan kuyruğu önemlidir. Kuyruğun uzunluğu ölçülerek, son nokta yani emanet tespit edilir. Emanetin uzaklığı yaklaşık 26-27 metre kadar olur.

Definelerde  yılan figürlerini oldukça fazla medeniyet kullanmış olsa da, yılanı definede esas olarak Urartular kullanmıştır. Yılan işareti olduğu zaman, bu bölgede akan ya da kurumuş bir dere olur ya da patika yollar vardır. Yılanlar temel olarak mezar bekçisi şeklinde figürlerde kullanılmıştır. Yılan görüldüğü zaman, yılanın malının bir küp define denilmemesi gerekir. Bu aslında bir mezar olarak görülmeli ve mezardan çıkana bakılmalıdır. Yılan figürleri olduğunda yanında genellikle küçük işaretler vardır. Ağzı kapalı yılan mezarın toprakta olduğunu, açık ağızlı yılan kaya mezarını, çatal dilli yılan ise kapalı ya da zamanla açılan bir mağarayı işaret eder. Bazı yılanlarda tümülüsleri gösterir.

Yılan figürleri defineye tılsım işareti olarak konulur. Bu işaretler gömünün kötülüklerden korunması adına konulur. Yılan iyi etüt edilmeli, yılanın kaç boğum olduğu, varsa üzerindeki kıvrımlarının fazla bombe yapmış olanı, dilinin görünüp görünmediği, yılanın boyu, kabartma ya da oyma olarak yapılması, yanında bulunan işaretler gibi tüm ayrıntılar en ince şekilde değerlendirilmelidir.

Definedeki yılan figürlerinde neler dikkate alınmalıdır

 • Yılan kaya üzerinde çöreklenmişse, mal yılanın altında olur
 • Kaya üzerinde iki büklüm yılan ileriye baktığında, iki yerde para bulunur
 • Yılanın ağzı açıksa gömü arkasında aranmalı ya da bir delik olmalıdır
 • Yılanın dili dışarıdaysa, kabartma şeklindeyse ve sırtı pulluysa tehlikeli olur ve yılanın malı tuzaklı olur
 • Yılanın ağzı açık olduğunda ve dili dışarıda olduğunda bu tehlikedir. Malın üzeri zehirli olabilir. Bu mala çıplak elle dokunulmamalıdır. Mal kayanın içerisinde olur. Kayayı yokladığınızda boşluk olan yer kırıldığında malı bulabilirsiniz
 • Yılan daire olmuşsa, parası kendisinde olur. Bulunduğu kayaya yaklaşık 3 metre güneyde olur.
 • Yılan işaretlerinde farklı yönler varsa, gömü ve mezarı işaret eder
 • Bir gözü kör yılansa, bu gözün baktığı yerin araştırılması gerekir
 • Ağzı kapalı yılan olursa mezar toprakta olur
 • Yılanda çatal dil olursa, kapalı ya da zamanla açılmış olan mağarayı işaret eder. Dil dışarda ve 3 cm olursa, 100 metre etrafı aranmalıdır
 • Kabartma ve iki yılan arasındaki haç ya da çarpı işareti büyük hazineyi gösterir
 • Hareket halinde olan yılanın parasını almak daha kolaydır, çöreklenmiş yılanın emanetini almak daha zor olur
 • Yılan kıvrımlı duruyorsa, yanında kalp işareti varsa, etrafında kalbe benzeyen toprak ya da kayalık yer aranması gerekir
 • Yılanda olan kıvrım sayısı kadar işaret vardır. Bunların duruş yönünü, yılanın ağzının nasıl durduğu gibi durumlarla değerlendirilmesi gerekir
 • Yılan kıvrılarak kafasını havaya kaldırdıysa, başının istikametinde 200 metre araştırılmalıdır.
 • Yılanın kuyruğu kayanın altına doğru uzandığında ve kuyruğunun ucu çizgiyle ayrıldığında, para kayanın altında olan odadadır.
 • Yırtıcı bir kuşun yakaladığı yılan varsa, işaretin altına bakılmalıdır
 • Oyma yapılan yılanlar kabartmalara göre tehlikesiz olur. Kabartma yılan figürleri genellikle Bizanslılardan ya da Rumlardan kalma olur. Bunlar oldukça tehlikelidir. Gömü zehirli gazlar ve kimyasallarla korunmaya alınmış olabilir. Kabartma olan yılanlar her zaman parayı işarete etmez.
 • Su yılanının suyun içinde ya da su kenarında olması halinde, suyun içerisinde emanet olduğunu gösterir.

Bir Cevap Yazın