Çocukların beyin gelişimi nasıl sağlanır?

çocukİnsanlarda 10 yaşına kadar beyin her şeyi bir sünger gibi emmektedir. Çocuklardaki potansiyelin ortaya çıkarılması ve yükseltilmesi oldukça önemlidir. Çocuğun beyin yapısını geliştirmek gerekir. Okul öncesinde her aklına geleni yapan çocuklar, okul çağında mantıklı ve kontrollü davranışlara geçer. Aileler bu değişimin beynin sağ ve sol tarafındaki tepkilerden kaynaklandığını bilirse, çocuğa karşı yapılacak hatalı davranışlar önlenebilir. Bu süreçte çocuğunuzun beynini geliştirebilecek bazı çalışmalar yapılabilir.

Ardışık sayılarla işlem yaptırılması

Okul öncesinden ilkokulun bitmesine kadar oyun içinde çocuklara dikkat ve bellek çalışmalarının yaptırılması gerekir. Bu sadece sorun yaşayan çocuklar için değil, tüm çocuklara uygulanmalıdır. Ardışık sayıları ve kelimeleri tekrar etmelerini isteyebilirsiniz. Cümle tekrarı yapılması, resimler arasındaki farkın bulunması gibi çalışmalar yapılabilir.

Çocuklara parmaklarıyla değil akıldan hesap yaptırın

Beyin gelişimi için akıldan hesaplama yapılması iyi bir egzersizdir. Yaşına uygun şekilde hesaplamaların parmakla değil, akıldan yapılması tavsiye edilir. Bunun giderek zorlaştırılması beyin için iyi bir uygulamadır.

Çocuğunuzun sesini ve görüntüsünü kaydederek kendisine izletin

Çocuğunuzun günlük hareketlerini, oyunlarını kaydederek kendisine izletin. Kendisini dışarıdan görmesini sağlayın. Ancak izlerken olumsuz yorumlar yapmayın. Sadece kendisini dinlemeye başlayın. Bir konuyu öğrenme aşamasında aynı şeyi sesini kaydederek yapın. Bunu daha sonra kendisine dinletin. Bunları dinlerken ve seyrederken çocuğunuzun beyni öğrenmeyi sürekli tekrarlar. Bu arada çocuğunuzun motivasyonu artar, derslerinde daha başarılı olur.

Kelimeleri tersine çevirerek okutun

Bu işlem zorlayıcı olduğundan beyni geliştiren bir çalışmadır. Kelimeleri, sayıları, hareketleri tersine çevirerek çalışmalar yapın.

Çocuğunuza anlattıklarının resmini yaptırın

Beyin dışarıdan gelen bilgiler üzerinde işlem yaparak, bunları okuma, yazma, konuşma gibi çıktılara dönüştürür. Bu nedenle bakılan resmin yapılması, anlatılanın resminin yapılması, resimdekini canlandırması, dinlenen şarkının resminin yapılması beyin gelişimi açısından çok önemlidir.

İsteklerinizi tekrarlamasını sağlayın

Çocuklar genellikle kendisinden istenilen şeyi hatırlamaz ya da bunu yaparken şaşırır. Çocukların dinleme, sıralama ve işitsel dikkat gibi becerilerini geliştirmek için isteklerinizi tekrarlamasını sağlayın. Ona 3-4 aşamalı bir yönerge verip, tekrar etmesini isteyin.

5N1K kuralını uygulamalısınız

Çocukların gelişiminde kitap okumak oldukça faydalıdır. Ancak sadece kitabı okumak beyne girdiyi sağlasa da, çıktıyı sağlamaz. Bu nedenle okuduğu kitabı anlatmasını istemelisiniz. Bunu kısa yazılardan başlayarak, giderek uzun yazılara gelmelisiniz. Bu şekilde çocuğunuzun hafızası daha fazla güçlenir.

Çocuğunuz öğrendiklerini bir arkadaşına anlatsın

Öğrenmek için başkasına öğretmek gerekir. Bu en iyi çalışmadır. Beyin dıştan aldığı bilgilere lokal olarak tepki verirken, öğretme sırasında bütün halinde tepki verir. Bu yüzden çocuğunuzdan öğrendiklerini arkadaşına da öğretmesini isteyin. Böylece beyni daha yoğun halde çalışacak ve gelişecektir.

Çocuğunuzdan baktığı resmi canlandırmasını isteyin

Beyne giden uyarıcıların çoğunluğu görsel alana ulaştığından, öğrenme için görsel faktörler oldukça önemlidir. Öğrenmenin etkili olması için, görsel canlandırma yapılmalıdır. Çocuğunuz gözlerini kapatınca, ona bir öykü ya da konu anlatın. Daha sonra yine gözleri kapalıyken ona konuyla ilgili sorular sorun. Bunları yanıtlamasını isteyin. Yine belirli süre bir şekle ya da resme bakmasını isteyin. Gözlerini kapatarak ondan baktığı resim ya da şekli canlandırmasını talep edin.

Çocuğunuz güzel kokan bir odada dersine çalışsın

Beyinde duygu merkezi olan limbik sistemi direkt olarak etkileyen koku, tek başına bile olumlu ya da olumsuz duyguları harekete geçirir. Bu durum verilen tepkileri etkiler. Bu nedenle hoş ve güzel kokular olumlu duyguları hareketlendirir, kötü kokularda olumsuz duyguları hareketlendirir. Çocuğunuzun güzel kokan bir ortamda çalışmasını sağlarsanız, olumlu duyguları daha baskın olacaktır.

Okul öncesi çağda olan çocukların sağ beyni çalışır

Okul öncesinde olan ve ilkokulda olan çocukların en önemli farkı düşünme şekillerinden geçer. Çocuklarda okul öncesinde sağ beyin baskın olduğundan, kuralları dikkate almadan düşünür, akıllarına estiği gibi hareket ederler. İlkokul çağında düşünce yapıları gelişir, daha akıllı düşünür, dilini daha iyi kullanır, mantıklı ve kurallı bir beceri edinirler. Gerçekleri algılamada başarılı bir yapıları olur. Bu özellikler beynin sol tarafının etkisiyle olur. Önemli olan beynin iki tarafının koordineli olarak kullanılmasıdır. Bu nedenle aileler, öğretmenler çocukların sağ ve sol beyinleri kullanmasını sağlayacak etkinlikler yaptırmalıdır. Taklit, sağ elle ya da sol elle yapılacak işlemler, hareketleri anlatmak gibi çalışmalar yapılmalıdır.

Ayrıca sitemizde bulunan ve 30 sorudan oluşan IQ testi ile çocuğunuza zeka testi uygulayabilirsiniz. Teste başlamak için tıklayın.

Bir Cevap Yazın