Çocuklarda epilepsi rahatsızlığı nasıl yaşanır?

Çocuklarda yaşanan epilepsi rahatsızlığı yetişkinlere nazaran daha fazla görülmektedir. Kişiden kişiye farklı tepkilerin bulunduğu rahatsızlıkta, tanıya ve tedaviye önem vermek gerekir. Yaşça küçük olan çocuklarda bu hastalık sırasında yaşanan nöbetleri doğru olarak ifade edememesinden dolayı, yaşamlarında bazı sorunları gündeme getirir. Meydana gelen nöbetlerin en belirgin olduğu yerler, görsel ve işitsel belleğin olduğu şakak bölümleridir. Çocuklarda yaşanan bu rahatsızlık doğumdan kaynaklanan nedenlerden olabileceği gibi, baş travmalarından ve menenjit tarzı beyni etkisi altına alan hastalıklardan dolayı meydana gelebilir.

Çocuklarda epilepsi hastalığının belirtileri nelerdir?

  • Çocuklardaki kısa süreli donuk bakışların oluşmasıçocuklarda epilepsi
  • Bilinç kaybı esnasında ağzın şapırdatılması ve yutkunma gibi eylemlerin yapılması
  • Ellerin kontrolsüz hareketler yapması
  • Uzun süren nöbetler sırasında karşısında başkasıyla konuşuyormuş gibi hareket etmesi
  • Sürekli olarak korkular yaşanması ve özellikle geceleri çığlıkla uyanılması
  • Okuldaki başarısının aniden düşüş göstermesi
  • Okuldaki başarısının sürekli düşüş durumunda olması
  • Sosyal olarak uyum sağlayamama problemleri olan çocukların epilepsi yönünden değerlendirilmesi gerekir.

Çocuklarda yaşanan epilepsi nöbetlerinde nasıl hareket edilmelidir?

Çocukların yaşamış olduğu nöbetler sırasında ailenin soğukkanlı olması ve nöbet anında yaşananları doğru göz

lemlenmelidir. Yaşanmış olan olaylarda epilepsinin teşhisinin konması ve nöbetin gelişinin anlaşılması zor olabilir. Bu gibi hallerde doktora danışılmasında yarar vardır. Yaşanan şuur kaybının nedeninin epilepsi olduğuna doktor karar verecektir. Çocukta bulunan bazı hastalıklar epilepsi ile karıştırılabilir. Özellikle yüksek ateş anında geçirilen havaleler ve korku gibi durumlarda meydana gelen katılma nöbetlerinde bu karışıklık oldukça sık yaşanmaktadır.

Epilepsi hastası olan çocuklara nasıl davranılmalıdır?

Çocuklara epilepsi hastalığı anlatılmalı, nöbet anında yaşananları ve bu esnada ne yapmaları konusunda çocuğunuzu

bilgilendirmelisiniz. Onların her türlü aktiviteye katılımına engel olmamalısınız. Bu çocukların normal eğitimlerine devam etmelerine olanak tanımalısınız. Okulda yaşanacak nöbetler konusunda öğretmenlerini bilgilendirmeli, nöbet sonrasında eve gönderilmemesini bir süre dinlendirilmesini anlatmalısınız. Bu çocukların öğrenme yetenekleri normal çocuklardan daha az değildir. Bu nedenle çocukların eğitimin desteklenmesi gerekir. Bazı çocuklarda öğrenme güçlüğü olsa da, kısa bir çalışmanın sonrasında bu rahatlıkla aşılacaktır. Çocukta epilepsi hastalığı dışında bedensel sorunların bulunması, zekâ seviyesinde farklılıklar olması gibi nedenlerden öğrenme güçlüğü meydana gelmiş olabilir. Yaşıtlarından daha geride kalmış olan çocukların, özel eğitim almaları desteklenmelidir.

Çocuklarda epilepsi nasıl tedavi edilir?

Bu çocukların ilaçla ve hareketlerinde biraz kısıtlama yaparak, normal hayatlarına devam etmeleri sağlanmaktadır. Bazılarında kontrolsüz ve inatçı nöbetlerin yaşanması halinde cerrahi tedaviler gündeme gelebilir. Çocukların 2-3 defa ilaç tedavisine karşı direnç göstermesi, cerrahi yöntemi gündeme getirmelidir. Erken yaşlarda yapılacak cerrahi yolla tedavi, insanlarda yaşam kalitesini daha fazla yükseltecektir.

Bir Cevap Yazın