Ceviz nasıl yetiştirilir?

Cevizin anavatanı olarak çok daha geniş bir alanı gösterilmektedir. Ceviz Karpat dağlarından Türkiye, Afganistan, Irak, İran, Güney Rusya, Hindistan, Mançurya ve Kore’ye kadar uzanan geniş bir bölgenin doğal bir bitkisidir.
ordu-da-ceviz-yetistiriciligi-3741096_o
Cevizler kış ve ilkbahar mevsiminde soğuklama ihtiyacını karşılayacak kadar soğuk; ilkbahar ve yaz aylarında normal büyüme ve olgunlaşmayı sağlayacak derecede sıcak iklim isterler. Aşırı yüksek yaz sıcaklıkları cevizin yeşil kabuğunda yanmalara ve ceviz içinde büzüşmelere neden olmaktadır. Tomurcuk döneminde –10 C, tam çiçeklenme döneminde –30 C ve küçük yeşil meyve döneminde –10 C’den düşük olan sıcaklıklar cevizler için zararlı olabilmektedir. Soğuklardan zarar görme konusunda düşük sıcaklığın derecesi çok önemli bir faktördür. Ceviz çeşitlerinin soğuklama ihtiyacı +7.20 C’nin altında 500-2000 saat arasındadır. Düzenli bir ürün için cevizlerde soğuklama ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Ceviz yetiştiriciliği açısından yıllık toplam en az 500 mm yağış yeterli olmakla birlikte bu yağışın düzenli olması da oldukça önemlidir. Bunun yanında çiçeklenme dönemindeki yağmurlar ve aşırı rüzgarlar bilhassa tozlanma-döllenme bakımından olumsuz etkiye neden olmaktadır.
Ceviz 2-4 m derinliğe inebilen oldukça güçlü bir kök yapısına sahiptir. Toprak derinliğinin az olduğu yerlerde bir takım sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Yetiştiricilik bakımından sorunlarla karşılaşmamak için toprak derinliğinin en az 2 m olması ve toprağın geçirgen yapıda olması gerekir. Toprak pH sı 6-7 olmalı ve toprakta alkalilik ve tuz sorunu olmamalıdır. Toprak iyi drenajlı, geçirgen, organik madde bakımından zengin ve ayrıca havadar olmalıdır. Toprağın su tutma kapasitesinin yüksek olması da çok önemlidir.

Tohumla yapılan çoğaltma işlemlerinde meydana gelen yavru bitkiler, ana bitkinin hemen hemen hiçbir özelliğini taşımazlar. Bundan dolayı cevizlerde tohumla çoğaltma, anaç veya çöğür eldesi ve ıslah çalışmaları dışında, genetik açılımdan dolayı tercih edilen bir çoğaltma yöntemi değildir.Tohum olarak kullanılacak olan cevizler; dolgun ve gelişmeleri tam olmalı, sağlıklı ve iyi gelişmiş ağaçlardan alınmalı, herhangi bir nedenden dolayı zarar görmüş meyveler tohumluk olarak kullanılmamalıdır.

Cevizlerde aşı başarısı diğer meyve çeşitlerine göre daha düşük olduğu için aşı yapan kişinin deneyimi ve becerisi çok önemlidir. Aşıda kaliteli malzemeler kullanılmalıdır. İyi gelişmiş yıllık sürgünler aşı kalemi olarak kullanılmalıdır. Aşıda aşı zamanı da oldukça büyük önem taşımaktadır.

Ceviz bahçesi kurmadan önce bölgenin ekolojik özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Ceviz kışları çok aşırı ve sürekli düşük sıcaklığın yaşandığı bölgeler ile yazları çok aşırı sıcak olan yerlerde yetiştirilememektedir. Cevizler derine inen güçlü bir kök sistemine sahip olduklarından dolayı toprak derinliğinin en az 2-2.5 m olması ve geçirimli katmanlarının olması gerekmektedir. Cevizlerde erkek ve dişi çiçeklerin farklı dönemlerde olgunlaşma durumu yaygındır. Bu durumda erkek ve dişi çiçekleri aynı andaolgunlaşan homogam tip ve çeşitlerin yanı sıra erkek çiçekleri önce olgunlaşan (protandry) ve dişi çiçekleri önce olgunlaşan (protogyny) çeşitler bulunmaktadır. Bundan dolayı ceviz bahçesi kurarken ya erkek ve dişi çiçekleri aynı zamanda olgunlaşan bir çeşit ya da erkek ve dişi çiçeklerinin olgunlaşması aynı döneme denk gelen birden fazla çeşit ile karışık bir dikim tercih edilmelidir.

Fidanların dikimine dinlenme döneminde başlanır ve gözler uyanıncaya kadar dikim devam eder. Fidanların sökümü çok dikkatli bir şekilde yapılarak köklerinin zarar görmemelerine özen gösterilmelidir. Dikim işlemi sırasında fidanlarda bilhassa kök budaması yapılmalıdır. Dikim çukurları en az 60-70 cm genişlikte ve 80-100 cm derinlikte olmalıdır. Fidanlar aşı yerleri toprak üstünde kalacak şekilde dikilmelidir. Dikimden hemen sonra mutlaka can suyu verilmelidir.

İlkbaharda toprak tava geldiği zaman derin bir sürüm yapılmalıdır. Bu işlem toprağın havalandırılmasının yanında yabancı ot kontrolünün sağlanmasını sağlar.

Terleme ile su kaybının fazla olmasından dolayı sulama işlemleri çok önemlidir. Cevizler için ilkbaharda gelişme, meyvelerin büyüme ve iç doldurma dönemlerindeki su ihtiyaçlarının karşılanması son derece önemlidir.
Ceviz, fazla gübreleme gerektiren bir bitki değildir. Yapılacak toprak analizlerinin sonuçlarına göre toprakta eksik bulunan besin maddeleri toprağa verilmelidir.

Ceviz ağaçları iri ve büyük taç oluştururlar. Ceviz ağaçları çok fazla budama istemezler. Kurumuş dal ve araya ışık girmesini sağlayacak seyrekleştirme budamaları yapılmalıdır.

Cevizlerde hasat, iç ceviz ve yeşil kabuğun olgunlaştığı dönem olarak kabul edilir. Cevizlerde hasat dönemi ,için iklimin önemli etkisi vardır. Cevizlerde hasat, elle veya mekanik yolla yapılmaktadır. Ağacı dövme şeklinde yapılan hasatta başta bir yıl sonraki yılda ürün verecek dallar olmak üzere önemli zararlar meydana gelmektedir.

Bir Cevap Yazın