Çene cerrahisi operasyonları nelerdir?

Çene Cerrahi Operasyonları şöyle sıralanabilir:

1-YİRMİLİK YAŞ DİŞİNİN ÇEKİLMESİ
2-APSE VE KİST OPERASYONLARI
3-DİŞ ÇEKİMİ
4-İMPLANT
indir
1-Yirmi Yaş Dişleri ve Çekilmesi
Ağızda en son sürmekte olan dişler yirmi yaş dişleridir. Genel olarak yirmili yaşlarda sürdüklerinden dolayı bu isimle ya da akıl dişi olarak da isimlendirilirler. Bazı insanlarda da doğuştan hiç yirmi yaş dişi germi oluşmamıştır. Bundan dolayı bu kişilerde yirmi yaş dişleri hiçbir zaman çıkmaz. Ancak bazen bu dişler oluştukları halde sürme problemlerine sebep olurlar. Çenede yer olmaması veya çeşitli nedenlerle yirmi yaş dişlerini çekmek gerekebilir.

Ağızda en son sürmekte olan dişler üçüncü azı dişleri olarak bilinen dişlerdir. Genel olarak 17 ile 25 yaşları arasında çıkmaya başlar. Eğer doğru pozisyonda sürerlerse ve çevre dokulara zarar vermiyorsa bu dişin yerinde kalmasında herhangi bir sakınca yoktur. Çene kemiğine tam anlamıyla kaynaşmış ve anormal pozisyonlu bir dişin ileride sebep olacağı zararlar göz önüne alınarak hekimler tarafından çekimine karar verilebilir. Diş arkındaki yer darlığı durumlarında dişin sürmesi dişeti-kemik ve diğer komşu diş engeline takılabilmektedir.
Şu durumlarda yirmi yaş dişleri çekilmelidir:

a- Çürük:
Tükürük, bakteri ve yiyecek parçaları daha yeni çıkmakta olan dişin açmış olduğu yuvada birikerek hem yirmilik dişi hem de yanında bulunan azı dişini tehdit eder. Bu tip çürükleri fark etmek ve tedavi etmek son derece zordur. Ağrı ve enfeksiyona sebep olabilen ve apse ile sonuçlanan ağır sonuçlar ortaya çıkabilir.

b- Dişeti hastalığı (perikoronit):
Kısmen çıkmış olan bir yirmilik dişin, dişetinde bakteri ve yiyecek artıklarının depolanmış olduğu bir enfeksiyon odağı meydana gelir. Bu durum ağrı, ağız kokusu, ödem ve trismusa (ağzın tam açılamamsı hali) sebep olur. Enfeksiyon lenfler aracılığı ile yanak ve boyuna yayılabilir. Yirmilik dişin etrafında oluşan bu enfeksiyona yatkın zemin her seferinde kolayca enfekte olmaya adaydır.

c- Basınç ağrısı:
Sürme esnasında yer darlığından dolayı komşu dişlerde basınç meydana gelebilir ve sıkışmadan kaynaklanan bir ağrı hissedilebilir. Bazı durumlarda ise bu basınç ödem ve şişmeye yol açar.

d- Protezle ilgili sebepler:
Protez planlaması yapılmış olan bir ağızda yirmilik dişleri hesaba katmak gerekmektedir. Çünkü, yirmilik diş çekildikten sonra değişmekte olan ağız yapısına göre yeni bir protez yapmak gerekecektir.

e- Kist oluşumu:
Gömük bir dişin neden olduğu kistik lezyon vakalarına trastlanmaktadır. Kistik lezyonlar çenede kemik yıkımına, çene kemiğinde kendiliğinden meydana gelen kırıklara ve çevredeki dişlerin yer değiştirmesine veya zarar görmesine neden olur. Kemik yıkımını önlemek amacı ile diş çekilmeli ve kist tamamen temizlenmelidir. Nadiren de olsa bu kist çok geniş alanlara yayılırsa tümörlere dönüşebilir ve çene kemiğine kendiliğinden kırıklara neden olabilir.

f- Ortodontik nedenler
Tamamlanmış olan bir diş arkında yer olmaması durumunda çıkmakta olan yirmi yaş dişleri ark formunu bozacaksa çekilmeleri gereklidir.

Dişlerin kök uçlarında gelişmekte olan enfeksiyonların önlenmesi için, iltihaplı kök ucu ve iltihabın yayıldığı çevre dokuların temizlenmesi amacı ile kanal tedavisi yapılamayan durumlarda uygulanmakta olan bir cerrahi operasyondur.

2- Apse ve Kist Operasyonları ( Apikal Rezeksiyon )
Apikal rezeksiyon operasyonunun yapılacağı durumlar:
a- Diş kökünün yapısal veya şekilsel bozukluğundan dolayı kanal tedavisinin tam olarak yapılamaması,
b- Diş üzerinde çıkarılamamakta olan bir restorasyonun varlığından dolayı kanal tedavisi yapılamaması,
c- Kanal tedavisi esnasında alet kırıldı ise, kırılan aletin mutlaka çıkarılması gerekiyorsa, aleti çıkarmak için, yapılmış olan kanal tedavisine rağmen hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda,
d- Diş kökünde kist meydana gelen vakalarda,
e- Diş kökünün kemik içerisindeki 1/3 uç kısmının kırılması durumlarında.

Modern diş hekimliğinin temel amacı, diş kayıplarının önüne geçmektir. Artık diş hekimleri, doğal dişleri ağızda tutmak için ellerinden gelen her türlü çabayı göstermektedirler. Çünkü tek bir dişin kaybı bile genel diş sağlığı ve görünümünde olumsuz değişikliklere sebep olmaktadır.

3- Diş Çekimi
Bütün bu çabalara karşın :Tedavi edilemeyecek veya restorasyon yapılamayacak büyüklükte olan diş çürüklerinde,
ileri derece Periodontal (Dişeti) rahatsızlıklarında, diş köklerinde tedavi edilemeyecek olan enfeksiyon ve apselerde,
Ortodontik tedavi için, malpoze (aşırı önde veya arkada bulunarak diş sırasında yer almayan) adı verilen dişlerin,
Onarılamayacak kadar kırılmış olan diş ve diş köklerinin, gömülü dişlerin çekimleri yapılmaktadır.

4- İmplant
Çene cerrahisinin son dönemlerde en çok ön plana çıkan operasyonlarıdır. Daha kullanışlı olan implant diş uygulaması pahalı olduğundan dolayı çok fazla tercih edilememektedir.

Bir Cevap Yazın