Budizm nedir?

budizmİlk olarak Hindistan’da ortaya çıktığı bilinen, daha sonra Çin, Japonya, Kore, Tibet, Nepal, Moğolistan, Sri Lanka, Tayland gibi ülkelere yayılan bir dini öğretidir. Budizm, bugün dünyada yaklaşık olarak 500 milyon kadar takipçisi olan bir dini akımdır.  “Budizm” adı, Sanskritçe ve Pali dillerinde, “uyanmış kişi- farkında olan kişi” anlamına gelen Buddha’dan türemiştir.

Siddhartha Gautama adında “Tarihi Buda” olarak bilinen kişi Budizm’in kurucusu olarak kabul edilmiştir. Siddhartha Gautama’nın hayatında da olduğu gibi, Budizm’de dünyadaki acı ve işkencelerin manevi güçle aşılabileceği inancı hakimdir. Budizm, dünyadaki bu acıların, ızdırapların ve işkencelerin kaynağını açıklamaya adamıştır kendisini. Bu kaynakları bulup ortaya çıkarmak, manevi bir olgunluk ile kabullenmek Budizm’in temelidir.

Budizm’de meditasyonun önemli bir yeri vardır. Meditasyon bir içe bakış tekniğidir ve manevi olgunluk ve dinginlik için gereklidir. Reenkarnasyon da yine Budizm içinde önemli yer tutan bir düşüncedir. “Ölüp yeniden başka bir kimlik ile dirilme, dünyaya geri dönme” anlamına gelen reenkarnasyon dünyadaki bazı olayları açıklamada, neden-sonuç ilişkisi kurmada Budizm’in yararlandığı bir inanış ve düşünce şeklidir.

Siddhartha Gautama’nın ölümünde itibaren 500 yıl boyunca Hint Yarımadasında yayılımını sürdüren Budizm,  sonraki yıllarda Asya’nın geri kalanında ve dünyada birçok yerde yayılımını devam ettirmiştir. Günümüzde Budizm’in dört farklı akımı vardır:

Güney Budizmi (Theravada): Güneydoğu Asya Budizmi ve Pali Budizmi olarak da bilinir. Bu akımı takip eden ülkeler; Bangladeş, Çin, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Vietnam, Sri Lanka ve Tayland gibi ülkelerdir.

Doğu Budizmi (Mahayana): Doğu Asya Budizmi, Çin Budizmi, Çin-Japon Budizmi gibi isimlerle de anılır. Takipçisi olan ülkeler; Çin, Japonya, Singapur, Kore, Rusya ve Vietnam gibi ülkelerdir.

Kuzey Budizmi (Vajrayana): Tibet Budizmi, Tibet-Moğol Budizmi, Lamaizm gibi isimlerle de anılır. Takipçisi olan ülkeler; Tibet, Moğolistan gibi ülkelerdir.

Batı Ülkeleri Budizmi: Budizm’in 20. yy sonrasında ABD ve Avrupa ülkelerinde yer almış halidir.

Bir Cevap Yazın