Biyomühendislik bölümü nedir?

Mühendislik bölümleri içerisinde fazla bir geçmişe sahip olmayan Biyomühendislik yaşam bilimlerindeki sorunlara fiziksel, kimyasal, matematiksel ve mühendislik temelli yaklaşımların birleşimiyle çözümler geliştiren, biyoteknoloji sektörüne dayanan bir bilim dalı olarak giderek ön plana çıkmaktadır. Biyomühendislik kimyasal, elektriksel, mekanik, optik ve matematiksel prensiplerin pratik uygulamaları ile biyolojik sistemlerin anlaşılması, modifikasyonu ya da kontrolünün yanında hastalıkların teşhis ve tedavisinde yardımcı olan, fizyolojik fonksiyonları görüntüleyebilen ürünlerin dizayn edilmesi ve üretilmesini kapsayan bir bilim dalıdır.
biyomühendislik
LYS sonuçlarına göre öğrenci alan Biyomühendislik Bölümü’nde öğrencilere; biyoloji boyutu ile biyolojik sistemlerden yararlanan yeni biyoteknolojilerin geliştirilmesi ve bunların sanayide kullanımları; mühendislik boyutu ile de mühendislik kavram ve yöntemlerinin öğretilmesine çalışılmaktadır.

Biyomühendisler yeni cihazlar, üretim süreçleri ve teknikleri geliştirmekten, canlı sistemleri anlamaya kadar son derece geniş bir alanda farklı disiplinleri bir araya getiren çalışmalar yapan kişilerdir.

Biyomühendislik, bölümünün asıl amacı biyolojik sistemlerin ve biyolojik ürünlerin sanayiye uygulanarak yeni teknolojiler geliştirilmesi ve biyoteknoloji alanında istihdam edilecek iş gücünün eğitilebilmesidir.

Biyomühendislik, biyoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, hücre metabolizması ile, temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki ilerlemeler sonucu gelişmiş olan biyolojik teknikler ve mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı bir bilim dalıdır.

Son dönemlerdeki hızla gelişmeler doğrultusunda, 21. yüzyılda, biyomühendislik bölümü insanlığın hızlı sosyoekonomik gelişimi için anahtar bir bölüm olarak görülmektedir. Biyomühendislik alanındaki hızlı ilerlemeler sayesinde ilaç endüstrisinden kimyaya, çevreden gıda endüstrisine, birçok endüstri alanında biyomühendislik metodları kullanılmakta, her geçen gün yeni yöntemler geliştirilmekte ve bu yöntemlerle yeni ürünler geliştirilmekte ve kullanılmaktadır.

Biyomühendislik Bölümü, öğrencilerine hemen her üniversitemizde temel biyomühendislik ve biyoproses mühendisliği bilgi ve becerilerinin yanında biyopolimerler, proteomik, sistem biyolojisi, protein mühendisliği, biyomateryal, çevre ve endüstriyel biyoteknoloji gibi teknik seçmeli dersler ile biyomühendisliğin farklı birçok alanında uzmanlık kazandırmayı hedeflemektedir. Yaşam bilimleri ve mühendislik alanlarında bilimsel araştırma ve bilgi birikimi sağlayacak şekilde eğitim verilmekte, mezunların hem Biyokimya Mühendisi olarak ve hem de biyoteknolojinin farklı alanlarında çalışmalar yapabilecek düzeyde mezun olmaları sağlanmaktadır.

Biyomühendisler temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında bağlantı kurarak çalışmalar yapan kişilerdir. Ve görevleri özetle şunlardır: Tasarlama, uygulama yöntemlerini geliştirme, uygun ekipmanı seçme veya geliştirme, amaca uygun üretimi planlama ve uygulama, üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapma ve biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, henerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu sektörlerde üretimde bulunan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunma.

Biyomühendis olmak isteyenlerin, üstün bir akademik yeteneğe, tasarım ve tasarladığını uygulayabilme gücüne sahip olmaları, fen bilimlerine ve özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, bilimsel meraka ve araştırmacı yapıya sahip, dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen, kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan, sabırlı, dikkatli, ve sorumluluk sahibi kimseler olmalar gerekmektedir.
2015 yılı itibariyle Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, İTÜ, Celal Bayar Üniversitesi, Adana Bilim veTeknoloji Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kar. Mehmetbey Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bu bölüm bulunmaktadır.

Bölümde genel olarak Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi ortak derslerin yanında Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Biyomedikal Mühendisliğe Giriş, Akışkanlar Mekaniği, Temel Laboratuvar, Bilgisayara Giriş,Termodinamik, Bitokimya, Hücre Bilgisi, İstatistik, Kütle Transferi, Isı Transferi, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Mühendislik Laboratuvarı, Biyomalzemeler, Fizyoloji, Genel Ekonomi, Bitki Doku Kültürleri, Proses Kontrol, İmmunoloji, Biyosensörler, Elektrik Sistemleri, Proses Güvenliği, Hayvan Doku Kültürleri, Biyoproses Mühendisliği, Biyoreaktörler, Genetik Mühendisliğine Giriş, Ayırma ve Saflaştırma İşlemleri, Proses Tasarımı, Sistem ve Proses Analizi, Mühendislik Ekonomisi, Biyopolimerler, Biyomühendislikte Etik… gibi çeşitli dersler okutulmaktadır.

Biyomühendislik mezunları gıda, tarım, sağlık ve ilaç sektöründen, çevre sektörüne kadar son derece geniş bir alanda, hastane ve kliniklerde, aşı üretim tesislerinde, Hıfsısıhha ve TSE gibi kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, ithalat – ihracat şirketlerinde görev alabilirler. Lisanüstü eğitimini tamamlayarak akademisyen olarak üniversitelerde çalışabilirler.

Bir Cevap Yazın