Bipolar bozukluk hastalarıyla evlilik nasıl olur?

bipolarBipolar bozukluğun evlilik üzerindeki etkileri olukça yıkıcı tarzda olabilir. Manik hastalarda boşanma sıklığı, depresyonlu olan hastalara göre yedi kat fazla orandadır. Manik depresif dönemde olan kişilerin özellikleri arasında, talepkar olmaları, sürekli olarak yakınmaları ve eleştirici olmaları dikkat çeker. Bu dönemde olan kişiler çok kırıcı olurlar. Özellikle bütçelerinin çok üzerinde miktarda para harcama, yargılama bozukluğuyla bağlantılı iş kayıpları, madde bağımlılığı ve alkol kullanımıyla birlikte cinsel yaşamda başarısız olma etkileri görülebilir. Bu dönemin sonunda kişiler gerçek dünyaya döndükleri zaman ise, depresyona girdiklerinden aile bireyleri arasında olanlar ya da eşleri onların bu durumdaki parçalanmış ruh hallerini toparlamak zorunda kalabilir. Bu nedenle eşlerde öfke nöbetleri olabilir. Yaşamlarını oldukça kötü etkileyen bu durum karşısında, eşlerine yardımcı olmakta zorlanabilirler. Bu manik hastalar eşlerinin kendileriyle yeterince ilgilenmediğini düşünüp, durumu daha da kötü bir hale getirebilir. Bu durumda eşleri çıldırma noktasına getirebilir, öfke ve kırgınlık hissettikleri için, mesafeli olur ve bu nedenle de suçluluk duygusu duyabilirler. Bipolar bozukluk içinde olan kişiyle evliliğin idamesi gittikçe zor bir hale gelebilir. Bu durumda karşıdaki bireye karşı davranışların kontrol edilmesi, bastırılmış ve geri gitmiş bir duruma girmelerine sebep olabilir.

Bipolar bozukluk ve evlilik açısından olabilecek davranışlar

 • Manik hasta ve eşi arasında ileri derecede grift bir ilişki hali yaşanmaktadır. Bireylerin kişisel kimlikleri bu durumda ortadan kalkar
 • Manik hasta olan eş kendi yaşamına ait özgürlüğünün olmadığını hisseder
 • Manik hasta eşinin kendisinden ayrılacağını düşünerek, öfkeli bir hal alır
 • Hasta başkalarına karşı tehditkâr davranabilir
 • Manik hasta olan eş tehditler karşısında kendisini sorumlu tutup ilişkiye kendini çok daha fazla hapseder
 • Bu esaret hastanın çocuklarının olması ve maddi yetersizlikle çok daha artar
 • İlişki tek yönlü gibi görünse de, hastanın eşi kendisine bağımlı birinin olmasından haz alabilir

Hastanın eşi tarafından edinilmesi gerekli hedefler

 • Bipolar bozukluk hastalığıyla ve belirtileriyle ilgili bilgi edinmeli, bu konuda hastanın yakınları ve eşi eğitim almalıdır. Hastalık sırasında yaşanan manik ve depresif hareketlerin istem dışı olduğunun bilinmesi aile içinde yaşanabilecek gerginlikleri engelleyecektir. Hastanın sorunlarıyla ilgili mesafenin konması bu rahatsızlıkla çok daha iyi baş etmeyi sağlar. Bu sorunların kişisel olarak alınmamasına yardımcı olacaktır.
 • Duygusal karmaşıklıkları engellemek için önce kendilerini öne sürmek, manik kişi için davranışlara sınır konulması öğrenilmelidir. Manik hastanın yaptığı tutum ve davranışlarında bilinçli olmadığının bilinmesi, bu davranışların hoş görüyle karşılanabilmesini sağlar.
 • Kendileri için savunma sistemi geliştirmeleri gerekir. Çelişkili duygular içinde olmak, kişiyi oldukça yorar. Korku, öfke, suçluluk, endişe ve çaresizlik gibi duygular onlarda karmaşaya neden olurken, daha önceden bunları yaşamış kişilerden destek alınabilir.
 • Eşin bu ataklarıyla baş edilebileceğinin farkına varılmalıdır. Kişinin eşinin hastalığını bilmesi gerekir. Bu kendisine kriz anında nasıl davranması gerektiği hakkında yol gösterecektir.
 • Başka yaşam alanlarının geliştirilmesi gerekir. Eş evlilik dışında da bir yaşam hakkı olduğu hakkında ısrar edilmeli ve bu yapılmalıdır.

Bir Cevap Yazın