Bing-Bang teorisi maddecilere cevap mı?

İnsan var olduğundan beri, inançta var olmuş, bu bazen bir puta, bezen bir hayvana bazen de bir maddeye olduğu gibi, gerçek bir yaratıcıya inananlarda insanlık yaşadığı sürece olmuştur. İşin garip yani, kendisinden daha aşağı bir varlığa inanan akıllar, kendisinden daha üstün bir yaratıcıyı red etmiş, hatta bunun için birçok delil ortaya koyama gayret etmişlerdir. Bu gayretler içerisinde en büyük çabayı sarf edenler arasında bilimciler olarak da adlandırılan maddeciler, yani sadece bilime, gördüklerine ve duyduklarına inananlar gelmektedir.big-bang1

Yine çok acayip bir durumdur ki, görmeden inanmam diyen bu zevat takımı, görmeden ve kesin delilerle kanıtlayamadan maddenin sonsuz olduğunu ve maddenin evreni, canlı ve cansızları tesadüfen yarattığına inanarak kendi içlerinde mükemmel bir tezada düşüyorlar da, inatçılıklarından bunun bile farkına varamayacak akli melekelerini kullanamıyorlar.

İnsanların bilimsel araştırmaların artmaya başlamasıyla inkarcılığın ve maddeciliğin de arttığını görmekteyiz. 1900’lü yıllar refahın ve insanlığın maddeye olan bağımlılığının artmaya başladığı bir dönemdir. Ama hayrete şayan gelişmelerin de aynı zamanda yaşanarak, maddecilere en büyük tokadın atıldığı bir vakte tekabül etmektedir. Evet maddeciler evreni sınırsız, madeninde evreni yarattığına inanırlar demiştik. Ancak Bing-Bang teorisi ortaya atılınca maddenin sınırsız değil, evrenin de maddenin yarattığı bir yer olmadığı anlaşıldı. Bu durumda yaratıcı olarak gördükleri maddenin aslında yaratıldığını ve bir başlangıcı olduğunu anladılar. Ancak kabul edemediler.

Bing-Bang teorisi, evrenin birbiri içerisine girmiş olan maddeden büyük bir patlama sonucu ayrılmalarıyla meydana geldiğini söylemektedir. İnkarcıları zora sokan bu bilimsel gerçeği Kuran-ı Kerim Enbiyaz süresi 30.ayette şu şekilde açıklamıştır “İnkar edenler gökler ve yer bitişikken onları ayırdığımızı, her canlıyı sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? Yine de onlar inanmayacaklar mı?”

Cenab-ı Hakk, inkarcılara Kuranı-ı Kerimin kendi kelamı olduğunu göstermek için bilimsel çalışmalardan çıkan sonuçları, Kuran’da yani 1400 sene öncesinde insanlığa haber vermiş, aynı zamanda ayette bunların anlaşılacağından bahsetmiş, yine anlaşılmasına rağmen inkar edenlerin olacağını belirtmiştir.

Bir Cevap Yazın