Bilişim sistemleri mühendisliği nedir?

Dünya bilgi çağını yaşarken elbette ki bilişim sistemleri bunun en önemli argümanıdır. Bilgi sistemleri ile bilgi bilgiye erişilebilir ve paylaşılabilir hale gelmiştir. Her türlü taşıttan, evlerimizde kullandığımız birçok elektronik cihaza, akıllı telefonlardan, bankacılık sistemlerine kadar hepsi bilişim sistemleri sayesinde gerçekleşmektedir. Bilgi sistemlerini tasarlayan, geliştiren, yöneten, kuran veya kullanımına hakim olan uzmanlara her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bundan dolayı çağımızın en önemli mesleklerinden biri Bilişim Sistemleri Mühendisliğidir.
bilşim
Diğer birçok mühendislik dalında olduğu gibi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği dalında da ilk iki yıl temel mühendislik dersleri verilmektedir. Üçüncü yıldan itibaren bilişim sistemleri alanında ihtiyaçları olan; işletim sistemleri, veri yapıları, veri tabanları, nesneye yönelik programlama, görsel programlama, bilgisayar ağları ve bilgisayar mimarisi gibi temel bilgisayar derslerinin yanı sıra bilişim sistemleri alanından e-ticaret, bilgi güvenliği, proje yönetimi, bilgi yönetim sistemleri ile bilgi sistemleri analiz ve tasarımı dersleri okutulmaktadır.

Sayısal Tasarım ve Bilgisayar Mimarisi, Nesneye Dayalı Programlama , Bilişim Sistemleri Analizi , Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi4, Veri İletişim Sistemleri , Çoklu Ortam Sistemleri, Delphi ile Grafik Kullanıcı Arayüzü Geliştirilmesi, Sayısal Konuşma ve Ses İşlemleri Temelleri , Dağıtık Veritabanları, Web Sitesi Tasarımı ve Yönetimi, Uzman Sistemler, Kurumsal Bilişim Sistemleri , Endüstriyel Otomasyon, NET Teknolojileri ile Grafik Arayüz Tasarımı, Matlab ile Mühendislik Uygulamaları , Görüntü İşleme Yöntemleri , Karar Verme Analizi, Open GL ile Bilgisayar Grafiği , Veri Madenciliği ve İşlem Yöntemleri, Üretim Bilişim Sistemleri dersleri okutulan başlıca derslerdir.

Bu alana yerleşmek için lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Bilişim Sistemleri Mühendisliği” lisans programı için yeterli “MF-4”puanını almak gerekmektedir. Bilişim Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel yeteneğe sahip olmanın yanı sıra fen ve matematik alanlarına ilgi duymaları, sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne sahip olmaları, mantık yürütme ve tasarım yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca yeni fikirlere açık, dikkatli, sabırlı, ekip çalışmasına yatkın, kendisini sürekli geliştirebilen, iyi bir araştırmacı olmaları gerekir.

Bilişim sistemleri mühendisleri kamu- özel sektör ayrımı olmaksızın, Telekominikasyon şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, yazılım hizmeti sunan şirketler, ulaştırma ve lojistik şirketleri ile bağımsız yazılım sistemi kurmak isteyen bütün şirketlerin bünyesinde kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Mühendisler ayrıca fabrikalarda üretim tezgahlarının yazılımlarının kontrolü ve yüklemeleri yapmaktadırlar. Bilişim Sistemleri Mühendisleri bilgisayara dayalı bilgi ve hizmetin sunulduğu bütün sektörlerde iş bulabilmektedirler.

Bilişim Sistemleri Mühendisleri lisans eğitiminden ister kendi üniversitelerinde olsun isterse diğer üniversitelerde olsun sonra akademisyen olarak görev yapabilmektedirler. Tabi bunun için ilk olarak yükseklisans ve doktora eğitimini almaları gerekmektedir. Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, mesleklerindeki gelişime ve verimliliklerine paralel olarak yönetim kademelerine yükselebilirler. Kendi işlerini kurarak kendi işlerinin patronu olabilirler.

Bilişim sistemleri mühendisleri hemen her alandaki işletmenin bilişim sistemlerinin tasarımını yapar, veritabanı sistemlerinin tasarımını ve gerekli olan tüm yazılımların geliştirilmesini sağlar. Mühendisler bilgisayara yaptıracağı işi ya da bilgisayar yardımı ile çözeceği sorunu belirler. Donanımları çalıştırır, varsa eksiklerini bulur ve giderir. Donanımın diğer bilgisayar birimleri tarafından tanınması için gerekli bütün yazılımları hazırlar, bu teknolojinin kullanım yönergesi hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar. Yazılım geliştirme ve yazılım standartlarının oluşturulmasını sağlayan mühendisler, sistem programcısı olarak görev yaparlar. Bunun gibi bilişim sistemlerinin ilgi alanına giren her konuda mühendisler çalışma yapmaktadırlar.

Atılım Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi , İstanbul Teknik Üniversitesi , Kocaeli Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, bu bölümün bulunduğu üniversitelerdir.

Bir Cevap Yazın