Belediyecilik anlayışı nasıl olmalıdır?

İnsan toplulukları kırsaldan, şehir hayatına doğru geçişe başladığında ortaya çıkan gelişmeler, bir takım toplumsal uyum kanunlarının oluşturulmasını, toplumda işbölümü yapılmasını ve örgütlenmeyi mecburi hale getirmiştir. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte kent yaşamı daha cazip hale gelmiştir.
belediyecilik anlayışı
Nüfusun giderek artması sonucunda şehirlerin fazla büyümesi ile güvenliğin sağlanması, ulaşım, ticaret, teknoloji ve sanayileşme gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu ilk olarak akla gelmeyecek bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Şehirlerde ortak malların ve hizmetlerin üretim ve bölüşülmesinde bir organizatöre ihtiyaç doğmuştur. Belediyeler yerel yönetimlerin en önemli sac ayağını oluşturmaktadırlar. Şehir yaşamının hemen her aşamasında belediyecilik faaliyetleri vardır. Günlük birçok ihtiyacın temin edilmesinde; yollarda, içme suyu temininde, ulaşımda, parklarda, kirli suları arıtılarak çeşitli amaçlar için kullanılmasında, sosyal ve kültürel projelerle devam eder. En sonunda hayat sona erdiğinde cenaze işlemleri aracılığı ile sürer.

Belediyelerin, kentlerin sadece fiziksel görünümünü kapsama alanına alan hizmetleriyle birlikte, toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için vereceği sosyal içerikli hizmetlerdeki gayreti ve bunların yanında ekonomik ve psikolojik iyileşmeyi sağlayıcı hizmetlerinde ve ileriye yönelik yatırımlarında sağladığı mutluluk ve başarı, zaman zaman bölge halkına yapılan gözlem, görüşmeler anketler ve alınan değerlendirme sonuçları ile ölçülmeye çalışılmalıdır. Halkın hoşnut olmadığı durumlar için ivedilikle tedbirler alınmalıdır.

Bütün bunların yanında belediyeler yeniliklere her daim açık olmalıdır. Kaynaklarını verimli ve etkin kullanmayı alışkanlık haline getirmelidir. Yeni teknolojilerden faydalanma yoluna gitmelidir.Örnek; e-belediyecilik anlayışı, birçok bürokratik yapıyı kolaylaştıracaktır. Belediyelerin her anlamda güçlü olması toplumun gerçek demokrasiye doğru geçişini hızlandırıcı bir etki yaratmaktadır.

İnsan odaklı, katılımcılık, açıklık, çoğulculuk, öz yönetimci, çevreye duyarlı ve onu koruyan geliştiren; demokratik toplumcu,özgürlüklerden yana, dezavantajlı gruplara duyarlı, kolektif çalışan, eşitlikçi, yerelden genele çözüm üreten belediye anlayışı, dayanışmacı, farklılıklara saygı; doğal yaşamı koruma ve geliştirme, çalışanların emeğine saygı, gücünü halktan alan; ekonomik ve kaliteli hizmet sunan hesap veren, bir belediyecilik en ideal belediyeciliktir. Anayasada sınırları belirlenmiş haklara saygılı bir yönetim anlayışını özümsemiş olan bir belediyecilik doğru belediyeciliktir.

Belediyelerin şehir planlaması, kentsel tasarım, mimarlık vb. konularda, ilgili meslek kuruluşları ile hep beraber karar süreçlerinin örgütlenmesi için işbirliği içinde olması modern yönetim anlayışının bir ifadesidir. Yine aynı şekilde sivil toplum kuruluşları, tüketici dernekleri ve hemşeri dernekleri ile ilişkilerin kurumsal düzeyde devam ettirilmesi gerekmektedir.

Belediye faaliyetlerinin denetiminin şeffaf, açık, anlaşılır hale getirilmesi, insanı odağına alan, kültür ve sanata karşı saygılı, demokrasiyi ve katılımcılığı içine sindirmiş bir belediyecilik anlayışına ihtiyaç vardır.
Seçimlerin yaklaştığı bugünlerde dikkat edilmesi gereken husus sadece hizmet olmalıdır. İnsanlar hak ettikleri gibi yönetilirler. Ve hizmetlerin en güzeline layıktırlar. Bunun için yapılması gereken bilinçli bir yaklaşım sergilemektir. Şu ana kadar mevcut olmayan hizmetleri en iyi şekilde kimin sunabileceğine karar vermektir.

Bir Cevap Yazın