Aile hekimliği nedir?

Aile hekimi: Şahısa yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile ilk basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici .sağlık hizmetlerini herhangi bir ayrım yani yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, bütün şahıslara kapsamlı ve sürekli olarak belirli bir yerde vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici olarak da sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Kurumun uygun gördüğü eğitimleri alan uzman doktor veya doktorlardır.aile hekimliği
Aile hekimliği birimi: En az bir aile hekimi ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşturulmuş birimi ifade eder.
Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte çalışan, sözleşmeli olarak görev yapan veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini içine alır.
Aile sağlığı merkezi: Bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği sağlık hizmetinin verilmeye çalıştığı sağlık kuruluşunu belirtmektedir

Aile hekimliği sisteminin amacı erken teşhis ve tedaviyi sağlamak, sağlık ile ilgili bütün mevzularda ilk değerlendirmeyi yapmak, sorumluluğu altına bulunan kişilerle devamlı ilişki halinde olarak onları takip etmek, ilk basamakta verilmesi gereken kişiye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak, kronik kabul edilen hastalıklarda devamlı bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri takip etmek, şahısların hayat kalitelerini ve sağlık seviyelerini geliştirmeye çalışarak toplumun gelişmesine katkı sağlamaktır.

Aile hekimliği altı temel ilke üzerine oturtulmuş bir uzmanlık biçimidir. Bu ilkeler içerisinde detaylı hizmet, koruyucu hekimlik hizmette devamlılık, sağlık hizmetlerinde organizasyon, toplum sağlığı ve aile kavramıdır. Aile hekimliğinde kaliteli bir hizmetin temelini insanlara verilen sağlık hizmetinde bu ilkelerin bütününün birlikte gözönünde bulundurulmasıdır.Eksiksiz olan bir sağlık hizmeti süreklilik, aile ve toplum temelinde bir bütünlük şeklinde olmalıdır.

Aile hekimleri sadece ve sadece tedaviyi yapan değil, hastalarını hastalıklardan korumaya gayret eden hekimlerdir. Koruyucu hekimlik konusunda, Aile Hekimleri, daha çok aile planlaması, bebek ve çocuk takibi ve aşı uygulamaları, gebe takibi ve aşı uygulaması yaparlar; salgın ve bulaşıcı hastalıklar konusunda aile bireylerini aydınlatır ve önleyici önlemleri sağlar, farklı tıp branşlarıyla iletişim kurarak toplumun sağlığını güven altına alma çalışmalarına katılırlar.

Aile Hekimi, hastasının daha önceki yaşantısını, problemlerini geçirdiği hastalıkları ve geçmişte ve halen kullandığı ilaçları, hastanın günlük yaşam tarzını bildiği için bakımın devamlılığını sağlar. Yolculuğa çıkacak şahıslar, karşılaşabilecekleri sağlık sorunları acısından aile hekimi tarafından önceden bilgilendirilir ve bu riskleri en aza indirecek, önlemler almaya çalışır.

Kişilerin aile hekimlerine ilk kaydı, bağlı oldukları müdürlük tarafından ikamet ettikleri bölge dikkate alınarak yapılır. İkamet ettiği ilden başka bir ile ikamet amacıyla yeni gelen kişiler istedikleri herhangi bir aile hekimine kayıt olabilirler. Herhangi bir nedenle bölgedeki aile hekimleri tarafından kayıtları yapılmayan kişi, müdürlük tarafından öncelikle ikamet ettiği yere en yakın olan ve en az kişi kaydı olan aile hekiminin listesine eklenir. Devamlı ikamet ettiği bölgeden fazlasıyla uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın olan bir aile hekiminden misafir hasta olarak sağlık hizmeti alır.

Bir Cevap Yazın