Behçet Kemal Çağlar kimdir?

Ufkunda doğacağım, ufkunda batacağım;
Asırlarca yazsam hep seni anlatacağım.
Ben de giyersem eğer bir gün deha tacını
“İstersen çiğne” diye önüne atacağım…
behçetkemal
Asırlarca adlı şirinden örnek verdiğimiz Cumhuriyet döneminin ünlü şairlerinden Behçet Kemal Çağlar Kayseri’nin Şabanbeyzadeler namıyla tanınan bir ailesinden Şaban Hamdi Bey’in oğludur. Babasının memuriyeti nedeniyle bulunduğu Erzincan’ın Tepecik köyünde 1908 yılında dünyaya geldi. Babası Şaban Hamdi Bey, Kayseri’nin Bünyan Çağlayanı kıyısında yerleşmiş Burunguz adlı Türkmen oymağındandır, şairin annesi Balıkesir’in Çepni yörüklerinden Kolağası Ahmet Ağa’nın kızıdır.

Behçet Kemal Çağlar 1913 yılında, Bolu’da İmaret İlkokuluna başlamıştır. İlkokul yıllarında şiir ezberlemeye ve okumaya meraklı olan Behçet Kemal’e öğretmenleri okulun bahçesinde yüksek bir yere çıkararak babasının ezberlettiği şiirleri okuturlardı.

Normal eğitimine 1915 yılında Konya’da başlamış olan Çağlar, ilk olarak Mevlana türbesinin arkasında bulunan Numune Mektebi’ne devam etmiş, sonraki yıl, Konya Sultanisi’nin ilk kısmına devam etmiştir. 1916 yılının sonbaharında babası Kudüs Ziraat Müdürlüğü’ne tayin edildiğinden dolayı birkaç ay Kudüs’te kalmıştır.
Kudüs’ten Kayseri’ye gelmiş olan ünlü şair Behçet Kemal Çağlar, ilk, orta ve lise eğitimimi Kayseri’de tamamlamıştır. 1925 yılında Zonguldak Maden Mühendis mektebine sınavı kazanarak girmiş ve 1929 yılında birincilikle yüksek maden mühendisi olarak bu okuldan mezun olmuştur. Burada dört yıl okuduktan sonra, Türk Ocağı ve Halk Evi’nde yapılan çalışmalara katılmıştır. Mesleği konusunda staj yapmak için Fransa’ya gitmiş dönüşte 1930 yılında Sanayi Vekâleti Maadin Dairesi Merkez Mühendisi olarak İktisat Bakanlığında çalışmaya başlamıştır.
Halkevlerinin açılışı sırasında yazdığı ve bizzat rol aldığı “Çoban Piyesi” ve ardından yazdığı ve oynadığı Ergenekon Piyesi nedeni ile Mustafa Kemal Atatürk’ün dikkatini çekmiştir. Değerli, ünlü yazarlar ve politikacılar ile yakın ilişkiler içerisine girmiş ancak kişisel hiçbir karşılık beklemeyen vatan ve Atatürk devrimleri hayranlığıyla hepsinin sevgisini ve takdirini kazanmıştır. 1935 yılında Halkevleri müfettişi olarak görevlendirilmiş olan Çağlar, bu görev ile vatanın her yerini dolaşmış; halk şiirleri ve halk sanatı ile yakından ilgilenmek imkanı bulmuştur. Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte Onuncu Yıl Nutku’nu yazmıştır. 1934-1936 yılları arasında Atatürk’ün isteği ile Halk edebiyatı ve gazetecilik alanında incelemeler yapmak için Londra’ya gönderilir. 1935 yılında yurda geri döner.

Öncelikle Atatürk ve milli şiir teması ile tanınmış, son derece vatansever bir insandı. Gericiliği önlemek için büyük çaba harcamış, haftalık dergiler ve günlük gazetelerde bu konular ile ilgili çeşitli makaleler yazmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü Behçet Kemal’in ruhunda derin bir acı bırakmış, memleketin ve milletin kurtulmasında büyük önder Atatürk’ün başarılarının hayranı olarak, kendisini Atatürk’e ve O’nun devrimlerine adamasına neden olmuştur. 1940 yılında Yücel Dergisinde çıkan yazıları ve radyodaki konuşmaları yüzünden müfettişlikten ve radyo evinden ayrılır.

TBMM VII.ve VIII. (24 Ocak 1949 istifa) Dönem Erzincan milletvekili olarak siyasetin içerisinde bulunmuştur.15 Ocak 1949 tarihinde Şemsettin Günaltay’ ın başbakanlığa atanmasından sonra Atatürk devrimlerinden ödün verildiği gerekçesiyle partisinden ve milletvekilliğinden istifa etmiştir. Daha sonra sırasıyla Robert Koleji’nde öğretmenlik, Kurucu Meclis Devlet Başkanı Temsilciliği, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı, Akbank Neşriyat Müdürlüğü, TRT Program Uzmanlığı görevlerinde bulundu.

İlk şiiri arkadaşlarıyla çıkarmış oldukları “Hep Gençlik” adını verdikleri dergide yayımlanan Behçet Kemal Çağlar, daha sonra Türk Yurdu ve Hayat (1927) dergilerinde şiirlerini yayımladı. Ulus’ta yayımlanmış olan bazı şiirlerinde “Ankaralı Aşık Ömer” adını kullan şair, 1949 yılında Şadırvan dergisini çıkarmıştır. İstanbul Radyosu’nda, 27 Mayıs’tan önce ve sonra, aralıklı olarak “Şiir dünyamız” adlı programı yönetmiştir.

Şiir kitapları
1. Erciyesten Kopan Çığ (şiir, 1933)
2. Burada Bir Kalp Çarpıyor (şiir, 1933)
3. Benden İçeri (bütün şiirleri, 1966)
4. Behçet Kemal Son Şiirleri (1970,ö.s.)
Oyunları
1. Çoban (1933),
2. Atilla (1935),
3. Deniz Abdal.

Diğer Eserleri
1. Halkevler (inceleme 1935),
2. Hasan Ali Yücel ve Eserleri (1937),
3. Hür Mavilikte Gezi (1947),
4. Dolmabahçe’den Anıtkabir’e Kadar (Gözlemler 1955),
5. Kur’an-ı Kerim’den İlhamlar (1966),
6. Atatürk Deniz’inden Damlalar (antoloji 1967),
7. Battal Gazi Destanı (1968),
8. Bugünün Diliyle Atatürk’ün Söylevleri (1969).

Bir Cevap Yazın