Beden dili nedir?

İnsanların birbirleri ile iletişim kurmasında sözlü ifadeden daha çok beden dilinin etkisi vardır. Karşınızdaki bir insanın hislerini kurduğu cümlelerin yapısıyla olduğu kadar konuşurken kelimelere vurgu yaptığı ses tonu ve beden dili ile de anlarsınız. Beden dili yalın bir tanımla, insanın vücudunu genel anlamda kullanarak kendini ifade etmesi ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak demektir.

Beden dili kişinin; el ve kol hareketlerini, yüzündeki tüm mimikleri, omuz ve boyun salınımlarını, ayak ve baş hareketleri gibi birçok hareketi kapsar. Karşımızdaki insana düşüncelerimizi, hislerimizi ve anlatmak istediklerimizi göstermek için kullandığımız tüm hareketler beden dili olarak adlandırılır. Bu nedenle her insanın doğuştan gelen özelliklerine göre farklı bir beden dili vardır ve bu beden dilini kullanım şekli birbirinden farklıdır.

Beden dili jest ve mimiklerin genel anlamda incelenmesi manasına geldiğinden, kişinin yaptığı tüm hareketler beden dilinin bir yansıması olarak algılanabilir. İnsanların iletişim kurarken yüzlerindeki kas hareketlerinin tamamı mimik, el ve kollarla yapılan diğer tüm vücut hareketleri de jest olarak olarak adlandırılır. Buna göre mimik ve jestlerin biraraya gelerek bir bütün halinde kişinin iletişim kurmasını sağlamasına da beden dili denmektedir.

Beden dili insanların büyüdüğü coğrafyaya ve sosyal çevresine göre değişmektedir. Birçok farklı etkenle şekillenen beden dili, kişinin içerisinde büyüdüğü ve birlikte vakit geçirdiği insanların hareketlerine göre değişim gösterir. Kadın ve erkek arasında genel olarak bir beden dili farklılığından söz edilemese de, kadınların yaptığı bazı hareketlerin erkekler tarafından da yapılması çoğu durumda hoş karşılanmaz ve bu nedenden dolayı bazı özel hareketler beden dilinde küçük farklılıklar oluşturabilir. Örneğin uzun saçlı bir kadının saçlarını parmağına dolaması normal bir hareket olarak algılanırken, uzun saçlı bir erkeğin aynı hareketi yapması feminen bir davranış olarak adlandırılabilir.

Tiyatro ya da sinema ile profesyonel olarak uğraşan insanların toplum önünde kullandığı beden dili birbirine benzese de, farklı kültürlerde yaşayan insanların beden dili kullanımı farklıdır. Örneğin İtalyanların insan, yemek, tablo, gösteriyi beğendiğini göstermek için kullandığı bir el hareketi, bizim toplumumuzda küfür olarak algılanabilen beden dili hareketlerinden biri olabilir. Bu nedenle kültüren farklılıklar da beden dilinin gelişimi ve algılanışını etkilemektedir.

Bir Cevap Yazın