Basın yayın nedir?

Kitle iletişiminde kullanılan tüm araçları ilgilendiren bir konu olan basın yayın, geçmiş yıllardan günümüze miras kalan gazete ve radyolardan televizyon ve internete oldukça geniş bir alanı kapsayan basın organlarını anlatmak için kullanılan bir terimdir. Kitlesel medya olarak da isimlendirilebilecek olan basın yayın tabiri, yaşı belirli bir seviyenin üzerinde olan bazı insanlar tarafından hala yalnızca gazete ve dergi faaliyetlerini tanımlamak için de kullanılır. Ancak bu tür tanımlamalar basın yayının dar anlamlı hale gelmesine neden olarak, teknolojik gelişmeler doğrultusunda bilgiye ulaşmak kadar bilgiye hangi hızda ulaşıldığının da giderek önem kazandığı dünyamızda yetersiz kalmaktadır. Günümüzün modern toplumu için basın yayın, gazete, dergi ve radyolar kadar televizyon ile internet üzerinde yapılan basın faaliyetleri de kapsayan bir tabirdir.

Basın yayının toplum üzerindeki etkisi içinde bulunduğumuz 21. yüzyıldan çok önceleri fark edilmiş ve sebeple idareciler tarafından bu konuya büyük önem verilmiştir. Toplumu oluşturan bireylerin gündemden haberdar olması ve bilgiye ulaşarak aydınlanmasını sağlayan basın yayın birçok insanın tahmin ettiğinden çok daha önemli bir konu olduğundan, zaman içerisinde basın yayın faaliyetleriyle ilgili belirli bir etik de gelişmiştir. Basın yayın alanında çalışanların “basın ahlakı” olarak tabir ettiği bu etik, toplumun doğruları öğrenmesi için çalışmayı her şeyin ötesinde tutar. Ancak globalleşen dünyada kitlesel medyanın belirli bir zümrenin tekelinde olduğuna dair iddialar ise, basın etiğinin gerçek anlamda hayata ne kadar uygulanabildiğine dair soruları da beraberinde getirmektedir.

Ayırt etmeksizin her çeşit haber ve daha da önemlisi “fikri” topluma ulaştırmayı amaçlaması gereken basın yayın kuruluşlarının herhangi bir tutum benimsemeden “tarafsız” olması gerekir. Basın yayın kuruluşlarının tarafsız kalma ilkesi olarak da bilinen bu tutumun günümüz medyasında ne kadar benimsendiği ise apayrı bir tartışma konusudur. Bilinen medeniyet tarihi boyunca bilginin korunması üzerinde duran insanoğlu, teknolojik gelişmelerle birlikte bilgi transferinin hızlanması ile artık “bilginin güvenilirliği yani kalitesi” üzerinde durmaktadır. İnternetin dünya genelinde milyarlarca insanın elinin altına olması ile birlikte dünyanın öbür ucundaki bir olay dahi dakikalar içinde sayısı milyonlara varan kullanıcıya ulaşırken, bilginin saklanması da giderek daha zor hale gelmiştir.

Basın yayın kuruluşlarının günümüzdeki en büyük görevlerinden biri de, halkın ulaştığı bilginin kaliteli hale getirilmesini sağlamaktadır. İnternet ortamının doğru yanlış her tür bilgiyi barındırması ile birlikte oluşan “bilgi kirliliği” ancak sağduyulu ve basın etiğine bağlı basın yayın kuruluşları tarafından temizlenebilir. Toplum üzerinde en etkili kuvvetlerden biri olarak kabul edilen basın yayının günümüzde yaşanan bilgi karmaşasına son vererek bilginin güvenilirliğini arttırmaya odaklanması ise üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biridir.

Bir Cevap Yazın