Bakteri ve virüs arasındaki farklar nelerdir?

bakteri virusToplumda genel olarak hastalıkların sebebinin bir bakteri ya da virüs olduğu, virüs ve bakterinin aynı şey olduğu gibi bir düşünce vardır. Ancak, bilimsel temelde bakteri ve virüs oldukça farklı canlılardır.

Bakteriler, virüslere nazaran daha büyük canlılardır. Bakterilerin, mikroskop altında görülmeleri mümkünken, virüsleri mikroskop altında görebilmek ancak özel olarak yapılmış, büyütme kapasitesi yüksek olan elektron mikroskobu ile mümkündür. 

Bakteriler ile virüsler arasındaki önemli farklardan biri de virüsler yaşayabilmek ve çoğalabilmek için canlı hücrelere ihtiyaç duyarlar. Ulaştığı canlı vücut hücresini yeni virüsler üretecek şekilde dönüştürürler. Ancak bakterilerin yaşaması ve çoğalması için herhangi bir canlıya ihtiyacı yoktur. Gerekli herşey bakterinin yapısı içinde mevcuttur.

Enfeksiyon içeren hastalıkların tedavilerinde antibiyotikler yoğun şekilde kullanılırlar. Bakteri ve virüs arasındaki bir önemli fark da burada oluşur. Enfeksiyonun sebebi bakteri ise antibiyotik tedavisinin geçerliliği varken, enfeksiyon sebebinin virüs olduğu hallerde antbiyotik tedavisi sonuç vermez.

Isıya dayanıklılık açısından da bakteri ve virüs arasında fark bulunur. Virüs ısıya dayanıksızdır ve ısısı yüksek ortamlarda barınamaz. Ancak, bazı bakteri türleri ısıya dayanıklıdır. Bu da kaplıca gibi ısısı yüksek ortamlarda bakterilerin barınabilmesinin mümkün olduğu anlamına gelmektedir. Keza bu durumdan, sıcak olarak servis edilen yiyeceklerde ve içeceklerde de bakterilerin bulunmasının mümkün olduğu anlamı çıkmaktadır.

Bakterilerin ve virüslerin aynı şey olmadıklarının, aralarında önemli farklar olduğunun bilinmesi önemlidir. Zira, bu fark bilinmediği içindir ki, her ateşli hastalıkta doktor kontrolüne ve gerekli tetkiklere başvurmadan kişiler direkt olarak antibiyotik tedavisine başlamaktadırlar. Halbuki ateşe konu olan etkenin tam olarak ne olduğundan, etken bir virüs ise antibiyotik tedavisinin etkisinin söz konusu olup olmayacağından, etken bir bakteri ise doğru içerikteki antibiyotik grubunun kullanılıp kullanılmadığından emin olunmaması anlamına gelen bu girişimler istenmeyen ve bazen üzücü sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Unutulmamalıdır ki, sadece bilinçli girişimler, kontrollü sonuçlar doğurur.

Bir Cevap Yazın