Bahçe toprağı hazırlama ve gübreleme nasıl olur?

Her bitkinin toprak isteği farklıdır. Bazı bitkiler kumlu killi, bazıları kireçli, bazıları killi kumlu, bir kısmı humuslu toprakları severken bir bölümü alkali toprakları sever. Bazı bitkiler derin topraklardan, bazıları ise sığ toprakları sever ve orada yetişir. Bunun gibi nemli ve kuru toprakları seven bitkilerde farklıdır. Fakat bahçe toprağı hazırlarken humus ve mineral açısından zengin bir toprak hazırlanmalıdır. Hazırlanan bahçede daha önce bitki yetiştiyse, bu toprak genellikle uygundur. Toprağın içinde moloz parçaları, inşaat artığı gibi malzemeler varsa bunların iyileştirilmesi gerekir. Bunun belirlenmesi için topağa analiz yapmak gerekir. Öncelikle bahçe toprağının iyice karıştırılarak, alt üst edilmesi ve gevşetilmesi gerekir. Bu karıştırılma işlemi iki bel boyu kadar olmalıdır. Bu işleme kirizme adı verilir. Kirizmenin derinliği 40-50 cm kadar olur. Şeritler halinde yayılan kirizme, alt üst edilir ve gevşetilir. Beklemiş topraklar zaman içinde sıkıştığından, içinde kılcal borular meydana gelir. Bu borular topraktaki suyu yüzeye çıkararak, kuraklık sebebi olabilirler. Kirizme sayesinde bu kılcal borularda kırılmış olur. Büyük tarlalarda bu işlem pulluk ve traktör aracılığıyla yapılır.

Gübreleme işleminde kullanılacak malzemeler doğal ya da yapay olabilir. Gübrelerin içinde dört ana madde bulunmbahçe toprağıaktadır. Bunların hepsi farklı göreve sahiptir. Azot bitkilerin sürgün ve yapraklarının gelişmesini sağlarken, fosfor çiçeklenmeye ve kök gelişimine yardımcı olur. Potasyum ise, besin maddesi oluşumuna ve bitkinin üremesine yardımcı olur. Toprakta bulunan kireç tam bir denge unsurudur. Toprakta asitlerin etkisini azaltarak yani PH dengesini kurarak, kabuk tutmayı, toprağın kırıntılı bir yapıya sahip olmasını ve mikroorganizmaların etkisini hızlandırmaktadır. Gübreleri hayvansal, şerbetler, kompostlar ve yapay gübreler olarak ayırabiliriz. Bunları danışarak toprağınızı gübrelemeli ve sağlıklı fide yetiştirmelisiniz.

Yapılan işlemler sonrasında bahçe toprağı fidelerin dikimi için hazırlanmış oldu. Bahçenize tek tek ağaç dikmek isterseniz, sadece dikim yapacağınız yere çukur açmanız ve burada iyileştirme yapmanız yeterli olacaktır. Toprağın her tarafına yapılacak fide dikimi için, mutlaka her tarafı iyileştirmelisiniz. İyileştirme sonrasında yani krizine yapılıp, gübreleme olduktan sonra toprağı çapalamalısınız. Bu işlem tezeklerin ufalanmasına ve toprağın karıştırılmasına yardımcı olacaktır.

Bir Cevap Yazın