Bağlama nasıl öğrenilir?

Türk halk müziğinin telli çalgılarından biri olan bağlama genel itibari ile 7 telden oluşmuş olup kısa ve uzun sap olarak iki çeşidi vardır. Bağlanın yaygın olmayan diğer türleri ise Meydan Sazı, Divan Sazı, Bozuk, Cura ve İkitelli sazlarıdır. Bağlamanın genelde dut, ardıç, kestane, ceviz, gürgen gibi ağaçlardan da üretilmektedir. Göğüs kısmı ladin ağacından, sap kısmı ise gürgen yapılmaktadır. BU yapılar çıkacak olan sesi de değiştirmektedir. Bağlamanın bir adı olan saz, sap üzerinde olan tellere basılarak ve gövdesi (tekne) üzerinde bulunan kısımdaki tellere mızrap diğer adı tezene olan plastik parça ile vurularak çıkan seslerden bir müzik yapma sanatıdır.
Bağlamanın akort denilen ses düzeni ayarları da vardır. Sap kısmının en ucunda burgu adı verilen tahta parçaları döndererek yapılır. Bu ses ayarı kulak aşinalığı, başka bir cihazdaki bir nota yada günümüz teknoljojisin gelişmesi ile birlikte çıkan akort cihazlarıdır. Akort cihazı bir kablosu bağlamanın sapına takılara gösterge üzerindeki göstergelerle ayarlamalar yapılabilmektedir.
bağlama
Bağlamayı öğrenmenin çeşitli yoları vardır. Eğer aile veya arkadaş ortamında bağlama çalmayı bilen birileri varsa onlardan da yardım alarak öğrenilebilir. Bunun dışında bağlama eğitimi için açılmış olan belediye, Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı halk eğitim merkezi ve özel kurs veya derslerle bağlama öğrenilebilir. Bunun dışında üniversitelerdeki konservatuar bölümlerinde okuyanlar istemeleri halinde buralarda bağlama eğitimi alabilirler.
Bağlama çalmanın bir yetenek olduğunu belirterek bazı kişiler kulak aşinalığı ile bazıları iste nota bilgisi ile öğrenebilmektedir. Bağlama eğitimine başladıktan sonra düzenli bir şekilde günlük olarak çalması gerekmektedir. Bu sadeye hem bağlama çalmayı öğrenir hem de kendisini geliştirir. Devlet kurslarında verilen kurslar belli düzeyde olup kişi kendisini geliştirmek için gerektiğinde teknolojiyi yani interneti kullanarak bağlama eğitimi veren sitelerden de destek verebilir. Buradaki eğitimler de oldukça kalitelidir.
Müziğin bir dalı olan bağlama yetenek, ilgi, sevgi ve çalışma gerektirir. Bağlamanın öğrenme yaşı olmayıp her yaşta öğrenilebilecek bir müzik aletidir.
Bağlama da ilk olarak verilen ders bağlamayı tanıma dersidir. İlk verilen ders mızrak denilen plastik parça ile gövde üzerindeki bulunan tellere vurularak seslerin çıkartılması sağlanır. Daha sonraki derslerde düzenli olarak bağlamanın üzerindeki notalar gösterilir. Gösterilen bu notalar için egzersiz çalışmaları yapılır ve parmakların doğru şekilde sap üzerindeki nota yerlerine basması öğretilir. Ortalama üç ders kadar bu egzersiz çalışmaları yapılarak parmakların üzerindeki notalara basması sağlanır. Daha sonraki dersler ise basit türkü çalışmaları ile başlanılarak parça parça çalınan türkü tamamlanır. Eğitim kurumlarında bu verilen eğitimler tek başına yeterli olmayıp günlük düzenli olarak evde tekrar ve başka türkü çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın