Atom bombası nasıl yapılır?

Kontrolsüz bir atom çekirdeği tepkimesi sayesinde gerçekleşen atom bombası patlaması, çok hızlı bir şekilde gerçekleşen zincirleme çekirdek tepkimeleridir. Atom bombası yarattığı şok dalgasıyla da büyük bir yıkıma neden olmaktadır. Zincirleme ve çok hızlı şekilde gerçekleşen çekirdek tepkimesi, beraberinde aklın sınırlarını zorlayan bir miktar enerji açığa çıkmasını ve bu enerji de çok hızlı bir şok dalgası oluşmasını sağlar.

Fisyon sayesinde yıkım gücü oluşturan atom bombalarında genellikle saf Uranyum(U) ve Plütonyum(Pu) kullanılır. Günümüzde daha çok Plütonyum kullanılarak yapılan atom bombalarının genellikle yüksek kalitede Plütonyum içermesi tercih edilir ki yüksek kalite, saflık derecesi manasına gelmektedir. Nükleer reaktörler yardımıyla saflık derecesi arttırılan yani zenginleştirilen Plütonyum, atom bombasının daha da yüksek bir yıkım gücüne sahip olması demektir.

Atom bombasının patlaması için gereken belirli bir kütle-hacim oranı vardır ki bu hale “kritik ortam” ismi verilir. Atom bombası üretilirken nükleer reaksiyonun başlamasına yetecek kadar kütle çekirdeğe eklenir. Bu yeterli miktarda kütle zincirleme çekirdek reaksiyonunun başlaması için yeterli olsa da, malzemenin çok dağınık bir şekilde yerleştirilmesi kritik hacmin oluşmamasını sağlar. Bu şekilde atom bombasının içinde karışık halde bulunan malzemenin hacmi yetersiz kaldığından, bomba patlayana kadar rahatlıkla ve risksiz bir şekilde taşınabilir.

Atom bombalarında da tıpkı diğer tahrip gücü yüksek kitle imha bombalarında olduğu gibi bir “fünye” sistemi bulunmaktadır. Fünye olarak nitelendirilebilen bu parça, tetiklemeyi başlatarak nükleer reaksiyonun gerçekleşmesini sağlamaktadır. Günümüze kadar üretilen ve “bazı ülkelere atılan” atom bombalarında genellikle fünye sistemi olarak dinamit kullanılmıştır. Fünye parçasında bulunan dinamitin patlaması, atom bombasının çekirdek reaksiyonunun da çok hızlı bir biçimde başlamasını sağlar.

Atom bombasının fünye parçasına yerleştirilen “belirli” miktardaki dinamitin patlaması, çekirdekte dağınık halde bulunan hacmin bir araya gelmesini ve böylece kritik ortamın hazır olmasını sağlamaktadır. Kritik kütle ve kritik hacme ulaşan malzeme, bundan sonra “nötron” kaynağından çıkan nötronlara maruz kalır. Nötron kaynağı kritik ortamdaki malzemenin reaksiyonunu başlatır ki, bu aşamadan sonra gerçekleşen olan tamamen kontrolsüz ve muazzam derece enerjinin açığa çıktığı “atom bombası patlamasıdır.”

Bir Cevap Yazın