Arif Nihat Asya kimdir

“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.
Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.”
Arif_Nihat_Asya17_yasamgaleri
Dizleri ile ilkokul yıllarımızdan itibaren tanıdığımız Arif Nihat Asya, İstanbul Çatalca’da İnceğiz Köyü’nde 7 Şubat 1904 tarihinde doğmuştur. Tokatlı Zîver Efendi’nin oğlu olan Arif Nihat Asya’nın, annesi Tırnovalı Fatma Hanımdır. Daha 1 aylıkken Arif Nihat Asya’nın babası vefat etmiştir. Eğitim hayatına İnceğiz Köyünde başlayıp daha sonra İstanbul’a gitti. Daha önce Haseki mahalle mektebine daha sonra ise Gülşen’i Maarif Rüştiyesi’nde eğitimine devam etti. Yatılı olarak eğitimini sürdürdüğü Bolu Sultanisi kapatılınca, Kastamonu Sultanisi’ne aktarıldı.
Liseyi öğrenimini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat Bölümü’nü okuyan Arif Nihat Asya, 1928 yılında bu okuldan edebiyat öğretmeni olarak mezun oldu. İlk olarak Adana’da kolej ve öğretmen okullarında edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik görevini yürüttü. Edirne’ye 1948 yılında aynı görevle tayin oldu. Daha sonraki yıllarda, Malatya, Tarsus, ve 1959 da Kıbrıs liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. En son olarak da Ankara Gazi Lisesi’de 1962 yılında görev yaptı.

Milli mücadele yıllarında Ankara’da bulunmuş olan Asya, bu dönemlerde şiir yazmaya başlamış, Türklük ve vatan aşkı ile şiirler kaleme alarak adından söz ettirmiştir.
Yukarıda bir dizesini yazdığımız “Bayrak” şiirinin şairi olarak tanınan Arif Nihat Asya, bu şiirini Adana’nın kurtuluş günü olan bir “5 Ocak”ın heyecanı ile kaleme almıştır.
Hece, arûz ve serbest vezinleri şiirlerinde kullanmış olan Arif Nihat Asya, nazmın her tür ve şekliyle bir çok eser vermiştir. Fikirlerinin son derece ağır bastığı şiirlerinde milliyetçilik konusu büyük bir yer tutmaktadır. Şiirlerinde sürekli olarak bir yenileşme çabası içinde olduğu gözlenen Arif Nihat Asya, kendine özgü son derece renkli şiir dünyasını meydana getirmiştir.

Siyasete de atılmış olan şair, 1950 yılında Seyhan (Adana) milletvekili, 1954 yılında ise Eskişehir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunmuştur.
Siyasi hayatından sonra tekrar öğretmenliğe geri döndü. 1962 yılında Ankara Gazi Lisesi edebiyat öğretmeni iken emekliye ayrıldı ve Ankara’ya yerleşti. Gazeteciliğe Babıali’de Yeni İstanbul ve Sabah gazetelerinde yazılar yazarak giriş yaptı. Daha çok rubailere büyük önem verdiği görülmektedir. Arif Nihat Asya Rubailerden meydana gelen 5 ayrı kitap yayınladı. Daha sonra hece vezni ile serbest vezinli şiirler kaleme aldı.
Arif Nihat Asya daha çok ulusçu nitelikli şiirleriyle dikkat çekti. Memleketinin güzelliklerini, doğasını anlatan, kimi zaman eleştirici ama Türklüğü yücelten şiirleriyle tanınmaktadır. Ünlü şair Arif Nihat Asya Ankara’da 5 Ocak 1975’te 71 yaşında vefat etti.

Şiir Kitapları:
1- Heykeltraş (1924)
2- Yastığımın Rüyası (1930)
3- Ayetler (1936)
4- Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor (1946)
5- Kanatlar ve Gagalar (1946)
6- Rubaiyyat-ı Arif (1956)
7- Enikli Kapı (1964)
8- Kubbe-i Hadrâ (1956)
9- Kökler ve Dallar (1964)
10- Emzikler (1964)
11- Kıbrıs Rubaileri (1964)
12- Nisan (rubailer) (1964)
13- Dualar ve Aminler (1967)
14- Kova Burcu (rubailer) (1967)
15- Yürek (1968)
16- Aynalarda Kalan (1969)
17- Köprü (1969)
18- Basamaklar (1971)
19- Avrupa’dan Rubailer (1971)
20- Şiirler (Ahmet Kabaklı derledi) (1971)
21- Bütün Eserleri (Ötüken Yayınları) (1975-1977 )
22- Anne
23- Fetih Marşı

Düz Yazı :
1- Kanatlar ve Gagalar (özdeyişler) (1964)
2- Enikli Kapı (makaleleri) (1964)
3- Terazi Kendini Tartamaz (1967)
4- Tehdit Mektupları (1967)
5- Onlar Bu Dilden Anlar (1970)
6- Top Sesleri (1975)

Bir Cevap Yazın