Ardıç kuşunun özellikleri nelerdir?

ardıçArdıç kuşları daha çok Avrupa Asya ve Amerika da çok sayıda türü yaşayan güzel ötüşü olan kuş türleridir. Kuşların genellikle sırtları kahverengi olup, göğüsleri beyaz üzerine kara beneklidir. Gagası ve bacakları çok ince olan ardıç kuşlarının kanatları ve kuyrukları fazla uzun değildir. Kızıl ardıç kuşunu gözünün üzerindeki sarı sürmesi ve göz altında olan bıyığından ayırt etmek mümkün olur. Diğer ardıç kuşlarıyla karma gruplar yapabilir. Ülkemizin batı ve orta kesimlerinde bulunurlar. Fazla soğuk olan havalarda şehrin parklarına inerler. Beneklerin en incesi kızıl ardıçta bulunur. Benekler daha çok göğüste sık çizgiler şeklinde, fakat göğüsten kanat altlarına doğru giderek incelir. Benekler çizgi şeklinde olur.

Ardıç kuşlarının beslenmesi

Genellikle hayvansal besinleri tercih etseler de, arada bitkisel besinleri de yerler. Çoğu böcek ve solucan gibi en sevdiği besinleri bulabilmek için yerde sıçrayıp dolaşırken, bazı türleri bir ağaca tüneyerek yerde gördüğü avının üzerine hızla atlar. Avrupa’nın çoğu yerinde ve ülkemizde yaşayan ötücü ardıç kuşu salyangozları yemek için hayvanı gagasıyla tutarak, bir taşa vurup kabuğunu kırarlar. Bazı ardıç kuşları yere düşen meyveleri gagalar, bazı kuşlar da ağaçların arasında uçup dalda olan meyveleri yer.

Ardıç kuşlarının yaşam şekilleri

Ardıç kuşları genellikle ormanların derinliklerinde ya da orman çevresinde yaşar. Bir kısmı açık yerleri tercih eder. Bu kuşların bazı türleri bahçelerde, çayırlarda ve gölgeli ağaçların arasında yaşar. Kuzey enlemlerdeki ardıç türleri bazen çok uzun yol kat edip kışın güneye doğru göç eder. Hemen tüm ardıç kuşlarının ötüşü hoş ve melodik olur. Özellikle bazı türleri duru akıcı ve çan sesine benzeyen çınlamalı ötüşüyle dikkat çekmektedir.

Ardıç kuşlarının üreme şekilleri

Ardıç kuşları ilkbahar geldiğinde çiftleşir ve genellikle ağaçların dallarına, çalılıkların arasına, bazen duvarların çatlaklarına, ağaç oyuklarına ve evlerdeki saçaklara çanak şeklinde yuva yaparlar. Dişi kuş yuvanın içine beyaz ya da mavi renkli bazıları üstü benekli üç, altı adet arasında yumurta yapar. Bazı ardıç türlerinde yalnız dişiler, bazılarında ise erkek ve dişi kuşlar sırayla kuluçkaya yatar. Dişi ve erkek kuşların el birliğiyle beslediği ve gözettiği yavrular tam olarak büyümedikçe yuvadan ayrılmaz.

Ardıç kuşlarının yayılımı

Avrupa ve Asya kıtalarında oldukça zengin türde ardıç kuşları bulunmaktadır. Avrupa’nın kuzey kesimlerinde üreyen ve yaz dönemini burada geçirdikten sonra kış döneminde Türkiye, İtalya ve Yunanistan gibi güneyde olan daha sıcak yerlere göç eden çok sayıdaki ardıç kuşu, bu bölgelerde en fazla görülen türdür. Gerçekte ülkemizde ardıç kuşu denildiğinde ilk akla gelen kızıl ardıç kuşudur.

Ülkemizde kışı geçiren ardıç türlerinden birisi de adını kanatların altında olan tüylerin bakır kırmızısı renginden almış olan pas kanattır.  Güney bölgelere yaşayan ökse ardıç kuşu ise, şubat ayı başlarında ağaçların çatallanmış olan dallarına yuva yapar. Bu iri boydaki kuş yuvasına ve yavrularına yaklaşacak olan davetsiz konukları kaçırabilmek için korkusuzca dalışa geçebilir. Avrupa ve ülkemizde birçok bölgede görülen kara bakal, boğmaklı bakal da aslında birer ardıç kuşunun türüdür. Fakat bunlardan birisi kara tüyleriyle, diğer ise boynunda bulunan yakalık gibi beyaz lekesi sayesinde farklı isimlerle anılmaktadır.

Bir Cevap Yazın