Apse drenajı nasıl yapılır?

apse drenajıApse drenajı apsenin tedavisinde kullanılmaktadır. Apse vücudun herhangi bir dokusunda ya da organda mikro organizmalar nedeniyle oluşan iltihabın yine vücudun kendisi tarafından sınırlandırılmasıyla meydana gelen enfeksiyon odağıdır. Apse sorunu büyüklüğüne ve yerleşim yerine göre değişen ağrı, yüksek ateş, şişkinlik ve kızarıklıkla birlikte etkili olur. Apse yerleşim yerine göre farklı isimlerle adlandırılır. Apsenin tedavisinde yoğun antibiyotik kullanımı ilk başvurulan tedavidir. Buna rağmen apse tedavisi için tek başına antibiyotik yetersiz kalabilir. Özellikle cildin derin dokularını etkileyen apsede, iltihabın girişimsel şekilde uzaklaştırılması gerekir.

Cerrahi olarak apse drenajının yapılması: Bu yöntemde ameliyat yapılır ve apse olarak gelişen odak uzaklaştırılır. Apsenin bulunduğu yere ve büyüklüğüne göre hastada genel ya da spinal anestezi kullanılır ve ağrı duyusu yok edilerek, ardından steril koşullarda ameliyat yapılır. Bu şekilde iltihaplı bölge buradan uzaklaştırılır. Gerekiyorsa bölgeye bir ucu vücut dışına, diğer ucu da ameliyat yapılan yere konan bir katater yani plastik tüpler yerleştirilerek, kalan iltihap ameliyattan sonra dışarı akıtılır. Hastalarda ameliyattan öncesinde olduğu gibi, daha sonra da antibiyotik kullanılır.

Perkütan olarak apse drenajının yapılması: Bu şekildeki drenaj yolu girişimsel radyologlar tarafından sık kullanılır. Daha çok karın içinde olan apselerde ve akciğer apseleri için kullanılan bir yöntemdir. Karın içinde bulunan apseler karın boşluğu ya da böbreklerde, dalak ve karaciğer gibi organlarda meydana gelebilir. Bu şekildeki apse drenajı çok başarılı şekilde sonuçlanır. Drenaj bilgisayarlı tomografiyle ya da ultrasonografi yardımıyla yapılmaktadır. Uygulama apseli odağın görüntü altında boşaltılmasıyla gerçekleşir. Bu yüzden drenajdan daha başarılı sonuçlar alınır.

Perkütan apse drenajı sırasında herhangi bir ameliyat prosedürü bulunmaz. Girişimsel radyoloji odasında, muayenehanede, anjiyografi odası ya da ameliyathane ortamında uygulanabilir. Apse drenajında hastaya lokal anestezi uygulanır. Girişim yapılacak olan bölge küçük iğneler sayesinde uyuşturulur. Daha sonra apsenin olduğu alan steril örtülerle kapatılır ve sterilize yapacak sıvılarla temizlenir. Ardından özel iğnelerle apsenin içine girilerek, içeriye boşaltım yapmak için katater denen plastik tüp yerleştirilir. Tüpün bir ucu apsenin içerisinde, diğer ucu vücudun dışında olmak kaydıyla yerleştirilip, çıkmaması için sabitlenir. Hasta drenajın ardından antibiyotik kullanımına devam eder. Bu sayede içerde kalabilecek iltihap yok edilmiş olur.

Apse drenajında yerleştirilen tüp hastanın buna verdiği cevaba göre, belli bir süre daha içeride bırakılır. Günlük kataterden ne kadar iltihap aktığı takip edilir. Bu tüp yaklaşık 10 cc iltihap akıncaya kadar yerinde kalır. İltihabın bittiği ultrasonla, bilgisayarlı tomografi ve MR gibi tetkikler yapılarak kontrol edilir. Tüp yerinden çekildikten sonra, buraya bir süre pansuman yapılır. Fakat dikiş atılmasına gerek olmaz. Sadece apse büyük olduğunda, buraya kalın bir tüp yerleştirilir ve tüp çıkarıldığında 1-2 cm kadar kalan açıklık dikiş yapılarak kapatılır.

Apse drenajının perkütan yöntemiyle yapılmasının avantajları

  • Bu yöntemle genel anesteziye gerek kalmaksızın, sadece lokal anestezi yapılır
  • İşlem yapıldığında ve sonrasında hissedilen ağrı oldukça azdır ya da ağrı olmaz.
  • Cerrahi girişim olmadığı için dikiş yapılmasına gerek kalmaz.
  • Hastalar hemen ayağa kalkabilir ve hastanede uzun kalmasına gerek olmaz
  • Uygulamada görüntüleme yapıldığı için, hata olasılığı oldukça düşük olur.
  • Ameliyathanede yapılmasına gerek olmadığından, tedavi maliyeti de düşüktür.

Bir Cevap Yazın