Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları nasıl yürütülür?

Anlaşmalı-BoşanmaAnlaşmalı boşanma davası boşanma konusunda eşlerin her konuda uzlaşma içinde olmasıyla açılan bir boşanma davasıdır. Bu şekilde boşanabilmek için eşlerin Medeni Kanunumuzun öngördüğü şartları yerine getirmesi gerekir. Bu yerine getirilmediği takdirde, eşler anlaşmalı olarak boşanamazlar. Eşlerin daha kısa sürede ve kolay bir şekilde boşanmak için anlaşmalı boşanmaya yönelmeleri kendi menfaatlerine olur. Ancak aralarında uzlaşma sağlayamamaları durumunda boşanmaları çekişmeli boşanma durumuna geçiş yapar. Bu durumda eşler daha uzun sürecek bir boşanma sürecinden geçerler. Şimdi anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarının özelliklerini inceleyelim.

Türk Medeni Kanununa göre anlaşmalı boşanma şartları

Kanunumuza göre anlaşmalı boşanmak isteyen çiftler en az bir yıl evli kalmış olmalıdır. Eğer bir yıldan az süre evli olurlarsa, bu koşullar altında boşanma gerçekleşmez. Bu takdirde açılan boşanma davası çekişmeli boşanma olarak değerlendirilir.

Anlaşmalı boşanma için eşlerin boşanma konusunda her konuda fikir birliğine varmış olması ve bunu yansıtan anlaşmalı boşanma sözleşmesini beyan etmiş olmaları gerekir. Yani eşler boşanmayla ilgili tüm konularda aralarında uzlaşma sağladıklarını göstermeleri gerekir. Bu konular çocuklar varsa bunların velayeti, evlilik süresince elde edilen malların paylaşımı, eşlerin birbirinden nafaka ya da boşanmayla ilgili tazminat talepleri gibi istekleri içermektedir. Anlaşmalı protokol içinde en küçük bir ayrıntı bile yer almalıdır. Yani eşlerin sadece çocuklarının velayeti konusunda uzlaşmış olmaları yetmez. Bunun yanında velayeti almayan eşin çocukları ne zaman göreceği, hangi koşullar altında göreceği gibi detaylar üzerinde de anlaşma sağlanmış olmalıdır. Bu nedenle anlaşmalı boşanmalarda mutlaka deneyimli bir boşanma avukatından destek alınmalıdır. Bu tür boşanma oldukça kolay ve hızlı gerçekleşse de, eşlerin dikkat etmediği konularda hak kaybına uğramalarına sıkça rastlanır.

Anlaşmalı açılan boşanma davalarında kanunun aradığı diğer şart, eşlerin ikisinin de duruşmalara katılmasıdır. Duruşma sırasında hâkim eşlerden hazırladıkları protokol dâhilindeki beyanlarını teyit etmelerini ister. Eğer eşlerden birisi bu duruşmalara katılmazsa, bunun farklı sonuçları olabilir. Dava reddedilebilir ya da çekişmeli boşanma davasına dönebilir.

Eşler anlaşmalı boşanma için yukarıdaki koşulları yerine getiremezse, boşanmaları anlaşmalı olarak gerçekleştirilemez. Bu tür boşanma en kolay ve kısa sürede olan boşanmadır. Bu gerçekleşmezse boşanma çekişmeli olarak sürdürülür. Çekişmeli boşanmalar ise, daha uzun süre devam eder.

Çekişmeli boşanma davaları

Çekişmeli boşanma davasının süresi farklı olabilir. Bazı davalar yıllarca devam edebilir. Bazıları ise 8-10 ay içinde sonuçlandırılabilir. Çekişmeli boşanma davalarının süresini belirleyen çok sayıda etken bulunmaktadır. Bunların arasında en önemli olanı, davanın devamında atılan adımların doğru olmasıdır. Gereken hukuki prosedürlerin doğru şekilde yürütülmesi halinde çekişmeli boşanma davası süresi kısalabilir. Dava sırasında eşlerin her ikisinin yasal hakları korunmalıdır. Bu da hukuki konularda gereken bilgi ve tecrübenin olmasını şart koşar. Bu nedenle eşler çekişmeli boşanma içinde uzman bir boşanma avukatından destek almalıdır.

Çekişmeli boşanma davası açacak olan eşlerin iki farklı amacı olmalıdır. Bunlardan birisi boşanma davasının olabilecek en kısa sürede sonuçlanması, diğeri ise boşanma sonucunda yasal haklarının korunmuş olmasıdır. Bunun için hukuki prosedürler tam olarak yerine getirilmelidir. Boşanma için yetkili olan mahkemenin doğru şekilde tespit edilmesi, boşanma belgelerinin tam olarak hazırlanması, mahkemeye sunulacak boşanma nedeninin kanunumuzda belirtilen nedenler arasında olmuş olması, boşanma sebebinin ispat edilebilir olması, karşı dava süreci, tarafların cevap dilekçeleri, tanık gösterme, bilirkişi incelemeleri gibi çok sayıda prosedürün yerine getirilmiş olması gerekir. Bu yüzden çekişmeli boşanma davasında kişilerin hukuki alanda uzmanlaşmış bir boşanma avukatıyla bu işlemleri yürütmesi önemlidir.

Bir Cevap Yazın