Ani sinirlenmenin etkileri nelerdir?

ani sinirlenmeAni sinirlenme kişileri ani bir şekilde etkileyebilen ve nedensiz yere oluşan bir sorundur. İnsanların bunun kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade etmesi durumunda yani sinirlenme halinde vücutta fazla oranda adrenalin salgılanmaktadır. Bu durum kişinin stres halini anlatmaktadır. Vücutta çok kısa süre içinde nabız artar, vücut ısısında artış olur, kan dolaşımı hızlanır, gözlerde pupillarda genişleme ve kan şekerinde yükselme gibi etkiler olur. Adrenalin artması vücudu tehlikelere karşı hazır hale getirir. Sinirlenme durumunda yani vücutta stres arttığında, vücutta kısa ve uzun süren değişimler meydana gelir. Bu yüzden ani sinirlenen kişilerin kalp hastalıklarına, ülser, gastrit gibi sindirim sorunlarına, hipertansiyon rahatsızlığına yakalanma riski artar. Kişiler bu tepkiyi verdiklerinde, aslında kendilerine zarar verirler.

Ani sinirlenmenin etkileri nelerdir?

Sinirli bir ruh halinin etkileri ilk olarak kişinin kendi sağlığına zarar verir. Bunun yanı sıra sağlıklı karar verme mekanizmasını bozan etkiler yapar. Kişiler sinirlendiği zaman tamamen duygularıyla hareket etmeye başlarlar. Bu kişilere zarar verici bir davranış şeklidir. Çünkü insanlarda mantıklı, makul ve sonuçları iyi olan kararlar genellikle sakin olunan ruh halinde alınır. Sinirli olan kişinin muhakeme sistemi tam olarak çalışmadığı için, hata yapma olasılığı artış gösterir. İnsanlar geçmişte aldıkları kararlarını sorguladığında, yanlış olan kararların aceleyle ve hissi bir şekilde verilen kararlar olduğunu rahatça görebilir. Sinirli olan insanlarda doğru karar verme yerine hissiyat devreye girdiği için, karşıda olanlara karşı duygularıyla tepki verme halini yaşamaktadır. Verilen tepkiler kişiye sözlü ya da fiili olarak zarar veren şekilde gerçekleşebilir. Kişide muhakeme zayıf olduğu için, alınan kararların çoğunluğu isabetsiz olur. Bu durumlar hem kişiye, hem de çevresine zarar verecek şekilde gelişmektedir.

Ani sinirlenme huzursuzluk kaynağı olur

Bireyler iş hayatında, aile içinde ya da başka bir ortamda aniden sinirlenme belirtileri veriyorsa, ortamda olan herkesin olumsuz etkilenme durumu söz konusu olur. Bu kişilerin her zaman sinirleneceği bağıracağı, çevreye söyleneceği ve gerginlik yaratacağı düşünüldüğü için, ortamda olanlar kendilerini huzurlu hissetmezler. Kişideki negatif enerji başkalarını da etkileyip, insanların stresini arttıracak etki yapar. Bu ortamda olanlar huzurlarını kaybettikleri için, mutluluklarını da kaybederler. Aile içinde bile, yaşanan huzursuzlukların baş nedeni ani sinirlenen kişilerin gereksiz yere yaptıkları tepkilerinden kaynaklanmaktadır.

Ani sinirlenme sebepleri nelerdir?

Kişilerdeki yapı ani sinirlenmenin en önemli nedenleri arasında yer alır. Fevri yapıda olan kişilerde ani sinirlenme durumuna daha çok rastlanır. Bu yapıda olan kişiler stres hormonuna daha hızlı yanıt vermektedir. Bu kişilerin reseptörleri daha hassas olur. Tiroit hormonu yüksek seviyede olan kişilerde ani sinirlenme etkisi daha yüksektir. Yoğun sorumluluk alan kişiler, aşırı yük altında bulunan kişilerde stres hormonu daha yüksek oranda salgılanır. Bu durum kontrol mekanizmalarını bozan etki yapmaktadır. Bunun dışında mükemmeliyetçi, rekabetçi, titiz ve ayrıntılara önem veren kişilerin sinirlilik halinden daha fazla etkilendiği söylenebilir. Egoist yapıda olan kişilerde engelleme halinde bu tepkiyi daha rahat gösterirler. Çocuklarda olan ani sinirlenme durumunda ise, bu etkenlerin dışında çevresindeki kötü rol modelleri de etkili olur.

Ani sinirlenmede psikiyatrik nedenleri arasında depresyonda olan kişilerde strese karşı gelişmiş olan aşırı duyarlılık ya da tepkisizlik yer almaktadır. Aşırı gergin ve tepki halinde kişide kronik depresyon durumu düşünülür. Bunun yanı sıra duygu durum bozuklukları, manik kaymalar da ani sinirlenme etkisi gösterebilir. Alkol ve uyuşturucu bağımlıları bunu kullanırken ya da bunlardan yoksun kalınca, sinirlilik hali oluşabilir. Kişilik bozukluklarında kişilerde sinirlilik haliyle beraber zarar verme etkisi hâkim olur. Bu durum kişinin kendisine ya da karşısında olan kişiye zarar vermesi şeklinde olur.

Sinirlilik nasıl azaltılabilir?

Nefsin terbiye edilmesi durumu sinirliliği azaltan en önemli etken olarak kabul edilir. İnsanlarda ben merkezli bakış açıları, kendilerine yapılan eleştirilere aşırı reaksiyon vermesine sebep olur. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünenler, etrafından saygı görmediğini ve sözünün dinlenmediğini düşünenler en küçük sorunda bile sinirlenip, saldırgan bir tutum içine girebilirler. Bu kişilerin daha çok egoist bir yapıya sahip olduğu gözlenir. Bu nedenle kişilerin verecekleri tepkiler konusunda farkındalık yaratması çözüm için yardımcı olur. Sorumlulukları strese neden olmadan yerine getirmeye çalışmaları gerekir. Kişilerin ellerinde olmadan aşırı tepkiler vermesi, tüm gayretine rağmen bunu düzeltememesi halinde psikiyatrik tedavi alınması gerekir. Bu durumun ilaçlarla dengelenip tedavi edilmesi gerekir.

Bir Cevap Yazın