Ameliyatsız miyom tedavisi nasıl yapılır?

miyom tedavisiKadınlarda oldukça fazla görülen rahimdeki miyomlar, özellikle doğurganlık çağındaki kadınları etkilemektedir. Miyomların tedavisi cerrahi olarak yapılırken, günümüzde bu konuda başarılı olan tedaviler uygulanmaya başlanmıştır. Bu tedavi yöntemleri arasında olan embolizasyon, rahim miyomlarını ameliyatsız olarak etkin ve güvenli bir şekilde tedavi etmektedir. Bu başarılar yüzünden, kullanımı her geçen gün giderek artmaktadır. Miyomların yine ameliyatsız tedavisinde, akustik tedavi uygulanmaktadır. Burada yine cerrahi girişim olmaksızın miyomlar ses dalgalarıyla ısıtılarak yok edilir. Miyom her dört kadının bir tanesini etkiler.

Ameliyatsız akustik miyom tedavisi

Ses dalgaları ile uygulanan bu tedavi, oldukça fazla sayıda kadında başarılı şekilde uygulanır. Ameliyata gerek kalmaksızın, hastada anestezi kullanılmasına gerek kalmadan, doğru seçilen hastalara uygulanırsa, miyomlar başarılı şekilde yok edilir.

Miyomun içerisine hedeflenen ses dalgaları burada küçük bir bölgeye fokuslanmaktadır. Bu işlemde miyom dokusu 60-70 derecede ısıtılmakta ve tahrip edilmektedir. Burada çevre dokular ya da cildin hasar görmesi mümkün değildir. Hedeflenen yerin hassas bir şekilde görünebilmesi için, magnetrezonanas tomografisi ( MRT ) devamlı olarak kullanılmaktadır. Bu tedavide planlanmayla, hedef dokunun belirlenmesi ve miyomun çevresinde olan önemli dokuların korunması mümkündür. Vücuttaki ısı değişimlerini gösterecek olan tek yöntem MRT dir. Devamlı şekilde görüntü veren bu ısı haritası sayesinde gerekli olan ısıya ulaşmak ve bu ısının aşılmaması sağlanır. Bu yapılırken dokunun yeterince tahrip edilip edilmediği de kontrol edilir. Bu yöntem radyasyon içermediği gibi, anlık görüntü almaya yardımcı olur. Hasta için sadece işlemde hafif bir ağrı kesici ya da sakinleştirici uygulanır. Bu iki saat gibi kısa sürede yapıldığı için, kadınların yaşam standardını yükselttiği için, maliyeti daha az olduğu için, ağrının az olması ve hastaneden sonra kadının normal yaşamına geri dönmesi gibi olumlu yönleriyle tercih edilir.

Ameliyatsız akustik miyom tedavisinin avantajları

 • Yapılan işlem iki saat gibi bir sürede biter
 • Karın bölgesinde kesi yapmaya ve anesteziye gerek yoktur
 • Hastalara ayaktan tedavi yapılabilir
 • Hastalar tedaviden sonra olan gebeliklerinde herhangi bir sorun yaşamaz
 • İyileşme çok hızlı olduğundan, normal yaşama dönme daha erkendir
 • Hastanın yaşam kalitesinin yüksekliği gözetilir

Ameliyatsız akustik miyom tedavisi kimlere uygulanır?

 • Hastanın miyom şikâyeti varsa
 • Miyomların büyüklüğü ve yeri, MR-HİFU cihazının ulaşacağı mesafede olması
 • Miyom sayısının beşten daha az olması
 • Miyomların büyüklüğü 10 cm ya da daha altında olması halinde
 • Hastanın miyomda ameliyatsız tedavi yöntemini tercih etmesi halinde uygulanır

Ameliyatsız akustik miyom tedavisi hangi türde miyomlar için uygulanamaz?

 • Kötü huylu olan tümörlerde
 • Gebelik sırasında
 • Akut enfeksiyon olmasında
 • Sayısı beşten daha fazla olan miyomlar için
 • Boyutu 10 cm den daha büyük olan miyomlar
 • Ses dalgalarının geçmesine engel olacak büyük ameliyat yaraları ve bağırsakların ön tarafta set olması halinde
 • Kontrast madde alerjisinin olmasında
 • Saplı miyomlar
 • MR yapılmasına engel teşkil eden durumlarda

Ameliyatsız akustik miyom tedavisi hastalarda yaklaşık olarak % 25 kadarında uygulanabilir. Tedavinin hepsi yaklaşık dört saat içinde biter. Hastalara sadece damardan yatıştırıcı bir ilaç verilir. Hastalar jinekolojik değerlendirmeden sonra, MR çekilip miyomunun bu tedavideki uygunluğu belirlenir. Tedaviden sonra hasta 6-12 ve 18 ayda jinekolojik muayene yapılır. Gerektiğinde MR tetkikleri tekrarlanır.

Miyom embolizasyonu tedavisi

Embolizasyon rahimde yerleşen miyomların ameliyatsız tedavi edilmesidir. Bu damardan yapılan ve cerrahi işleme gerek olmayan bir tedavidir. Burada rahim korunur ve miyom tedavisi yapılır.

Embolizasyon işleminde, anjiyografi kullanılır ve hastanın kasık damarından bir iğneyle girilerek, ince kateter yardımıyla rahim ve miyomu besleyen atardamara ulaşılır. Ardından özel cihazlarla damarlar tıkanır ve miyomun beslenmesi kesilir. Bununla % 90 hastanın yakınmaları ortadan kaldırılır.

Ameliyatsız miyom tedavisinin avantajları ( Miyom embolizasyonu )

 • Bu tedavide lokal anesteziyle uygulandığı için, cerrahi ile yapılan diğer tedavilere göre hastalar daha az etkilenir.
 • Genel anestezi kullanılmadığı için, tedaviden sonra yoğun bakım gerekmez.
 • Hastaya herhangi bir kesi ya da dikiş yapılmaz. İşlemde sadece damardan iğneyle girilmektedir. Burada kan kaybı olmadığı gibi, organ bütünlüğü korunur.
 • Hastalar tedavinin ardından günlük yaşamına çok kısa sürede geri döner.
 • Bu konuda yapılan araştırmalarda hastalarda % 90 oranında iyileşme belirlenmiştir. Miyomların zaman içinde küçük boyutlara gerilemiştir.
 • Bu tedavide birden fazla sayıda miyom tedavisi yapılabilir.
 • Miyom embolizasyonu deneyimli girişimsel radyolog tarafından uygulanırsa, klinik olarak önemli sayılmayan risklerin dışında başka bir risk olmaz.

Bir Cevap Yazın