Alzheimer nedir?

alzheimerAlzheimer, ilk olarak Alois Alzheimer tarafından tanımlanan bir hastalık olduğundan bu kişinin ismi ile anılmaktadır. Alzheimer, günlük hayatın idame ettirilmesine yönelik kritik yetilerde azalma ve bozulma ile kendini belli eden nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastalığa dair ilk belirti büyük oranda hafıza kaybı olduğundan bu hastalık unutkanlık hastalığı gibi algılanmaktadır; ancak alzheimer bu algıdan çok daha ciddi ve komplike bir hastalıktır. Hastalığın nedenleri hakkında çok fazla net bir tespit yapılamamış olmakla birlikte, genetik faktörlerin en önemli etken olduğu iddia edilmektedir.

Alzheimer ileri yaş hastalığıdır. Büyük sıklıkla hastalar 65 yaş üstüdür. Dünyada 20 milyondan fazla Alzheimer hastası olduğu bilinmektedir.

Hastalığın belirtileri genelde şu şekildedir:

  • Günlük yaşamı sıkıntıya sokacak derecede görülen unutkanlık hali
  • Günlük sıradan işlevlerin yapılamamaya başlanması
  • Sorumlulukları unutmak, sorumluluk almaktan korkmaya başlamak
  • Ruh halinde görülen negatif değişiklikler
  • Basit matematiksel hesapların yapılamıyor olması
  • Konuşmada zorluk yaşanması.

Alzheimer hastalığının teşhisinde bu belirtilerden birden fazlasının bulunması kadar kan tahlili, beyin filmi gibi tetkiklerin sonuçları da etkili olmaktadır. Her unutkanlık Alzheimer belirtisi değildir, ki unutkanlık toplumda değişik nedenlerle çok fazla görülen bir durumdur.

Alzheimer hastalığının bir tedavisi yoktur. Erken teşhis söz konusu olabilirse hastalığın ilerleme hızı düşürülebilmekte, yaşanan belirtilerin rahatsızlık dereceleri azaltılabilmektedir. Bu nedenle, “nasılsa tedavisi yok” şeklindeki yanlış düşünce ile doktora başvurmada gecikilmemesi gerekmektedir. Erken teşhis hastanın günlük yaşamının düzenlenebilmesinde doktorların işini oldukça kolaylaştırmaktadır.

Yakın çevresinde Alzheimer hastası bulunan kişilere önemli görevler düşmektedir. Hasta yaşadığı sıkıntılardan ötürü özgüven kaybına uğrayabilmektedir. Bu nedenle hastanın günlük yaşamdan kopmamak adına motive edilmesi önemlidir. Hasta ileri derecede unutkanlık yaşayabilmektedir. Adresleri, isimleri, telefon numaralarını unutma noktasına varabilen bu unutkanlık düzeyi nedeni ile hastanın mümkünse yalnız dışarı çıkmasına izin verilmemeli, bu engellenemiyorsa hastanın kayıp olması halinde irtibatı sağlayabilecek bilgilerin bileklik benzeri bir takı vasıtası ile hasta üzerinde bulundurulması yararlı olacaktır.

Bir Cevap Yazın