Aktivist nedir?

aktivist nedirSon yıllarda televizyonlarda yayınlanan haberlerde ve özellikle sosyal medyada sıkça duyulan “akvitist” kelimesi, birçok insan için protestocu sözcülüğüyle eşanlamlı olarak algılanmaktadır. Politik çevreler ya da bizzat toplum tarafından kabul gören genel kurallarda, alışkanlıklarda ve davranış biçimlerinde bir değişim gerçekleşmesi için kasıtlı olarak eylem yapmak manasına gelen “aktivizm” ya da diğer adıyla eylemcilik, muhalefet etmek ya da belirli bir görüşe destek vermek manasına da gelir. Muhalefet ya da destek vermek olarak algılandığında aktivist sözcüğünün politikanın da içinde olduğundan söz edilebilir. Aktivist kişiler hükümetlerin yasalarının değişmesi için çeşitli eylemlerde bulunabildiği gibi, bazen de toplumun davranışlarının değişmesi için yasalardan ya da hükümetlerin eylemlerinden bağımsız olarak protestolar düzenleyebilmektedir. Bu bağlamda aktivist olarak tanımlanan kişinin sadece siyasi amaçla protestolara katıldığı ya da düzenlediği değil, genel manada toplumu ilgilendiren olaylar konusunda da eylemler düzenlediği söylenebilir.

Firmaların boykot edilmesi de bir aktivizm eylemi olarak tanımlanabilir. Üretim sürecinde hayvan haklarını ihlal ettiği iddia edilen şirketlerin mal ve hizmetlerini boykot etme de bir nevi aktivist harekettir. Blog yazarak çevre kirliliğine sebebiyet verdiği iddia edilen kurum ve kuruluşları eleştirmek dahi bazen aktivist bir eylem olarak kabul edilebilmektedir. Taraf olan her tartışmada bir tarafı destekleyerek diğer tarafa muhalefet etmek de aktivizm tanımında yer aldığından, politikacıların da mensubu olduğu partiyi destekleyerek diğer partilere muhalefet etmesi bir aktivist hareket olarak tanımlanabilir. Kelimenin anlamı çok geniş olduğu için insanların farklı alanlardaki destek ve muhalefet hareketlerinin de aktivist eylemler olduğu iddia edilebilir.

Tüm bunların dışında son dönemin ilgi çeken düşüncelerinden olan “dönüşümcü aktivizm”, aktivistlik kavramını çok daha geniş bir biçimde ele almakta ve insanın özünde değişim yapması gerektiğini savunmaktadır. Toplumlarda değişim gerçekleşmesi için öncelikle toplumları oluşturan bireylerin kendi özünde bir değişim geçirmesi gerektiğini savunan dönüşümcü aktivizm, ekonomi veya siyaset alanına da uygulanabilmektedir. Dönüşümcü siyaset ya da dönüşümcü ekonomi gibi isimlerle anılan bu dönüşümcü aktivist düşünce, insanların farkındalığının geliştirilmesi ile birlikte toplumdaki kaynak akışının da değişmesini hedeflemektedir. Söz konusu dönüşümcü aktivizmin siyasete entegre edilmesi olduğunda ise gücün bir kişinin değil her bireyin birbiriyle olan ilişkileri doğrultusunda herkesin elinde olması gerektiği fikri de savunulmaktadır. Bu şekilde düşünen dönüşümcü aktivistler, gücün her bireyde eşit oranda dağılmasıyla birlikte toplumun da daha yaratıcı bir hale geleceğini düşünmektedir.

Bir Cevap Yazın