Akdeniz iklimi nedir?

Yıllık yağış miktarı yüksek olsa da şiddetli ve uzun yaz kuraklıkları bulunmaktadır. Sıcaklık koşullarına göre birbirinden farklı üç temel tip ayırt etmek olanaklıdır. Asıl Akdeniz iklimi, Akdeniz yakını dağ iklimi ve Marmara iklimi.
akdeniz-iklimi-2
1-Asıl Akdeniz İklimi: Bu iklimde yüksek yaz sıcaklıkları görülmektedir. Bu sıcaklıklarının çok olmasının sebeplerinden biri kıyı bölgesinin çok yerde kuzeyden dağlar ile çevrili olması ve nedenden dolayı kuzey rüzgarlarını yeteri kadar almamasıdır. Kış mevsimi Ege’ye oranla daha yumuşak geçer. Çok fazla buharlaşma gerçekleşir. Hava çoğu zaman açıktır. Kar yağışı ve don olayı çok nadir görülür. Uzun sayılabilecek bir yaz kuraklığı mevcuttur. Kış geç başlar, ve ılıman geçer. Yağış mevsimi daha çok kıştır. Bol yağmurlar kış ortalarında başlar ve ilkbahara kadar devam eder. Bu iklimin hüküm alanı Akdeniz boyunca olup çok yerde dar bir kıyı şerididir. Bazı yerlerinde yer şekillerine bağlı olarak genişler ve gerilere sokulur. Dar olduğu yerlerin nedeni hemen kıyı yakınında yüksek dağların başlamasıdır. Bu iklimin bir bölümünden başka bir şey olmayan ve ona çok benzeyen Ege Bölgesi’nde ise hemen hemen bütün “kıyı Ege” ismi ile anılan bölgenin içerilere sokulmuş geniş ve pek uzun ovalar bölümünü içermektedir.

2-Akdeniz yakını dağ iklimi: Güney Anadolu kıyıları boyunca uzanan ve yüksekliği kıyıdan itibaren yaklaşık olarak 800 metreye kadar yükselebilen ve bulunmuş olduğu yeryüzü şekillerine göre yer yer daralıp genişleyen kıyı boyunun yazları sıcak, kışları ılık asıl Akdeniz iklim alanının hemen gerisinde dik yamaçlı yüksek dağlar uzanmaktadır. Bu dağlar İç Anadolu’nun 1000-1200 metre yüksekliğindeki düzlüklerine doğru da çoğunca dik yamaçlar ile iner. İşte bu iki çukur yer arasındaki yüksek dağlı yerler buralardan farklı iki iklim özellikleri gösterirler. Bu dağlar birçok yerlerinde Akdeniz’e dönük olduğundan dolayı aynı etkiler altında bulunur ve kışın bol yağıl alırlar. Ancak bu yağışlar, daha ziyade kar halinde olur. Kalın kar örtüleri yılı büyük bölümünde yerde kaldığı gibi yazın da eritilememiş olanları benek benek toprağı örter. Bu dağlar Doğu Karadeniz Bölgesi dışında memleketimizin en bol yağışlı yerleridir. Yazın ise fazla olmamak ile birlikte kıyı boyunun uzun ve şiddetli buharlaşmalarının da olduğu sıcakları yerine, yine de az bile olsa, yağış olduğu görülmektedir. Bu dağlık yerlerde yüksekliğin vermiş olduğu bir özellikle, bunaltıcı yaz sıcakları ve bu mevsimin kuraklığı hafiflemiştir. Bunun için bu dağlar, kıyı boyunda oturanların yazın çok aradığı serin ve nemlice, ormanlık yaylalar alanıdır. Burada yükseklik oranına göre kışlar da sert geçmektedir. Yine burada kıyı boyunun makileri ve buralara uymuş olan kültür bitkileri yerine çam ormanları ve yüksek çayırlar yer tutmuştur. Bu yüksek bölge kurak olan İç Anadolu’dan farklıdır.

3-Çok yönleri ile Akdeniz iklimi karakterini , bazı özellikleri ile de Karadeniz iklim özelliğini gösterir. Nispeten sık sık değişen hava durumları söz konusudur. Burada normal kar yağışları gerçekleşmektedir. Don olayları asıl Akdeniz iklimine oranla daha çoktur. Yaz kuraklığı burada da varsa da nispeten daha hafiftir. Bu yönü ile her mevsimi yağışlı Karadeniz iklimini andırmaktadır. Sıcaklık daha az olduğundan buharlaşma da asıl Akdeniz iklimine göre çok şiddetli değildir. Hava sık sık kapalı olur ve çok sis olmaktadır.

Bir Cevap Yazın