Aile içi şiddette çocukların durumu nedir?

aile içi şiddetAile içi şiddet, hiçbir zaman olmasını arzulamadığımız bir durumdur. Eşlerin arasında böyle bir durumun varlığı sadece kendilerine verdikleri zararla sınırlı değildir. Çocuklar kendilerine uygulanan bir şiddet olmasa bile, şiddetin yaşandığı ortamlar da bulunmasalar bile, bu şiddeti hissedecek ve etkileneceklerdir. Böyle bir durumun içerisinde olan çocuklar, bunu dile getirmeseler dahi, üzüntülerini, korkularını içinde yaşayacaktır. Sizlerle konuşmayı deniyorsa, onları dinlemek, anlayışla yaklaşmak, eleştirmeden dinlemek, duygularını anlamak çok önemlidir.

Aile içi şiddetin tanıkları olan bu çocuklar, genellikle suçluluk duygusu içerisinde olacaktır. Yaşanan olayları kendine mal eden çocuklar, bu konuda kendilerini suçlayabilecek kadar etkilenmiş olabilir. Olaya hassasiyetle yaklaşarak, bunun suçlusunun onlar olmadığını anlatmak size düşecektir.

Çocuklar yaşanan şiddette, bazen de ebeveynlerden birini sorumlu tutabilir. Böylesi bir durum yaşanıyorsa, savunma yapmadan, sakin bir şekilde onları dinleyerek, bunun yanlış bir düşünce olduğunu, onun söylediklerini dikkate aldığınızı açıklamalısınız.

Aile içi şiddet uygulayan ebeveynler, çocuklarına örnek teşkil ederek, onlarında şiddete meyilli olarak yetişmesine sebebiyet verebilir. Bazen de yaptıklarının doğru bir davranış olduğunu, övünerek anlatır, doğal bir olayın varlığını benimsetmeye çalışır. Böyle bir durum, çocuk için, hiç te hoş olmayan sonuçlar doğuracağından, kabul edilemez bir durumdur. Ebeveyn olarak vazifemiz, çocuklarımıza şiddetten uzak durmalarını öğretmek, onların kişiliklerine, böylesi duyguları yerleştirmemek gerekir. Yaşadığınız şiddet sonunda tepkilerinizi çocuklarınıza aktarmamanız, onların şiddete eğilmesini önlemeniz demektir. Yaşadığınız şiddet sonunda, ister şiddeti uygulayan olun, isterseniz uygulanan, çocuklarınızdan taraf tutmasını istemek onlara yapacağınız en büyük kötülük olacaktır. Çocuklarınızdan arabuluculuk yapmalarını istemek te aynı kapıya çıkacaktır. Unutmayın ki, çocuklar her iki ebeveynini eşit derece sever. Onlardan böyle bir ayrım yapmasını istemeyiniz. Çocuğunuz kendi isteği ile bu konuyu birinizle konuşmayı seçerse, onu rahatlatmak için, taraf tutmadan konuşmanızı tavsiye ederiz. Ondan yaşadığınız olaydan dolayı sizi korumasını asla istemeyin. Gerek duyduğunuzda her zaman için, yardım alabileceğinizi belirtmeyi unutmayın. Çocuğunuzun sizi koruyamadığı için, suçluluk duygusu içerisine girmesini engelleyin. Eğitim yaşında bir çocuğunuz varsa, gerekirse öğretmeni ile de konuşarak, okulda farklı davranışlar içerisinde olmasını engellemeye çalışın. Böylece karşısındaki kişilerin, çocuğunuzun davranışlarının sebebini öğrenmesini ve anlayışlı olmalarını sağlayabilirsiniz.

Çocuklarımız en değerli varlıklarımızdır. Onların en iyi koşullarda yetiştirmek bizlere düşmektedir. Küçük yaşlarda şiddetle tanışmaları, ileride onların da şiddet yanlısı olmasına sebebiyet vereceğinden, böyle bir hataya düşmemeliyiz. Şiddet uygulayan kişilerin geçmişi incelendiğinde, kendi ailesinde de uygulanan şiddetin varlığı dikkat çekecektir. Unutmayın sağlıklı nesillerin temeli, ailede başlar. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi için, herkes üzerine düşen vazifeyi yapmalıdır.

Bir Cevap Yazın