Aikido bir saldırı sporu mudur?

aikidoAikido, saldırıdan ziyade savunma sanatı olarak kabul görmüştür. “Ai”, uyum; “ki”, ruh; “do” ise yol anlamındadır.  Bu tanımlardan yola çıkarak, “ruhu uyumlaştırma, eğitme yolu” şeklinde de açıklanabilecek olan aikido sporu için “savunma sporu olmanın da ötesinde ruhu eğitme sanatıdır aynı zamanda” demek mümkündür.

Aslında Japon kökenli sporların genelinde ruhla birleşme, ruhu eğitme amacı güdülmektedir.  Buradaki savunma sanatı ile kastedilen de zaten, saldırının püskürtülmesi anlamında bir savunma kavramı değil; savaş stratejisi anlamında tercihen uygulanan bir savunmadır. Strateji ise, sağlıklı işleyen bir zekanın ürünüdür.

Aikidonun ruhsal eğitim tarafı ağır basan hali “geleneksel aikido” olarak bilinen, orijinaline uygun devam ettirilen aikidodur.  Aikidonun daha Avrupai bir yorumlaması olan, “modern aikido” denen hali ise daha ziyade Avrupa ülkelerinde, ABD’de uygulanmaktadır.

Aikidonun yüksek maneviyatı, kişiye farkındalık, disiplin, hassasiyet, duyarlılık kazandırmaktadır. Bu özellikleri sebebi ile çocukların eğitiminde de bu olumlu sonuçlara ulaşmayı teminen çocuk aikidosu da oldukça popüler bir spor olarak günlük hayatımıza adapte edilmiştir. Aikido çocuklarda yüksek farkındalığın gelişmesi, disiplin özelliğinin kazanılması, özgüvenin gelişmesi gibi arzu edilen sonuçları doğurduğundan, çocuk aikidosu da bu popüler konumunu korumaya devam edecek gibi gözükmektedir.

Aikidoda başarı istikrarlı bir şekilde uygulanan teknik ve teorik eğitime devam edilmesi ile mümkündür. Bu yolda ısrarlı ve sabırcı olunması önemlidir. Aikido barındırdığı maneviyatı, ancak bu şekilde “aikidoka” unvanına sahip kişilere aktarabilir.  Aikidoka, “Aikido yapan kişi” anlamındadır.

Sporun her türlüsü yararlıdır. Japon kökenli sporlar, genel olarak “dövüş sporları” olarak anılırlar ve saldırı amaçlı kullanılırlar. Halbuki, Japon sporlarının, ruhu eğitmeye yönelik tarafları oldukça önemlidir ve önemsenmelidir. Bu sporlar, saldırı amacından ziyade, stratejik  savunma amaçlı kullanılmalı; ruha basireti, yüksek maneviyatı kazandırmalıdır.

Bir Cevap Yazın