Ahmet Nafiz Çamlıbel kimdir?

ahmet nafizFaruk Nafiz Çamlıbel, 1898 yılında İstanbul’da doğmuştur. Faruk Nafiz ilk tahsil yaşamına Bakırköy Rüştiyesinde başlamış, orta tahsilini Hadika-i Meşveret İdadisinde bitirmiştir. Yüksek tahlil hayatına bir süre tıp fakültesine devam etmiştir. Henüz tıp fakültesinde öğrenciyken neşrettiği şiirleriyle dikkati çekmiş olan şair, kısa sürede şiir ve sanat çevrelerinde tanınmaya başlamıştır.1917-1918 yıllarında İleri gazetesi yazı heyetine katılmış olan Faruk Nafiz,1922 senesinde bu gazetenin temsilcisi olarak Ankara’ya gitmiştir. Aynı yıl Kayseri Lisesi edebiyat öğretmenliğine atanmıştır.

Faruk Nafiz Çamlıbel 1946 yılında Demokrat Parti’den İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş ve onun mebusluk yaşamı bu dönemde 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar devam etmiştir. Ankara ve İstanbul’dayken edebiyat öğretmenliği yaptığı yıllarda Hayat,  Güneş, Tavus, Yedigün ve kendisinin çıkardığı anayurt dergilerinin dışında, Ankara ve İstanbul’da çeşitli gazetelerde şiirler, fıkralar ve makaleler yazmış olan Faruk Nafiz, İstanbul’da Akbaba ve Karikatür gibi mizah dergilerinde Deli Ozan ve Çamdeviren takma adlarını kullanarak mizahi ve satirik manzumeleri yazmıştır. En son yazdığı şiirleri İsimsiz Kıta’lar adı altında Kubbealtı Akademi Mecmuasında yayınlanmıştır. Faruk Nafiz Çamlıbel 1973 yılında yaşama veda etmiştir.

Faruk Nafiz Çamlıbel Şiir Kitapları

Şarkın Sultanları (1918), Gönülden Gönüle (1919), Dinle Neyden (1919), Çoban Çeşmesi (1926), Suda Halkalar (1928), Bir Ömür böyle geçti (Seçme Şiirler,1933,4 defa basılmıştır.)

Elimle Seçtiklerim (1934), Akarsu(1936), Tatlı Sert(Mizahi şiirler,1938), Akıncı Türküleri (1938), Heyecan ve Sükûn (1959), Zindan Duvarları (1967), Han Duvarları (1969)

Faruk Nafiz Çamlıbel Tiyatro Eserleri

Canavar (1965),Akın (1932),Özyurt (1932),Kahraman (1933),Yayla Kartalı (1945). Şairin bunun dışında İlk Göz Ağrısı adlı bir piyes adaptasyonu bulunmaktadır.

Mektep Temsilleri: Bir Demette Beş Çiçek (1933),Yangın (1933)

Romanları: Yıldız Yağmuru (1936), Ayşe’nin Doktoru (1949)

Bir Cevap Yazın