Ağlama Duvarı nedir?

Kudüs’te bulunan ve günümüz dünyasının belki de en önemli bölgelerinden biri olan Ağlama Duvarı, hakkında en çok konuşulan ve şüphesiz komplo teorilerinin odak noktası olmuş bir bölgedir. Yahudi inanışına göre kutsal sayılan ve Büyük Tapınağa ait olduğu düşünüldüğü için Yahudi aleminin “Batı Duvarı” olarak da isimlendirdiği Ağlama Duvarı, yaklaşık olarak 485 metre uzunluğa sahip olan bir yapıdır. Süleyman Peygamber tarafından yapıldığı kabul edilen ve bu nedenle de Yahudi inancında çok büyük önemi olan Beytül Makdis yani Büyük Tapınağın günümüzde ayakta kalan son yapısı olarak kabul gören bu duvarın “Ağlama Duvarı” olarak tanınması daha çok Hıristiyan inanış etkisiyle ilgilidir. Yahudi inancında Batı Duvarı olarak adlandırılsa da, Hıristiyan toplumların bu yapıyı Ağlama Duvarı olarak adlandırması ile dünya genelinde bu isim kabul görmüştür.

Toprak hizasından itibaren 24 taş sırası halinde örülmüş bir duvar olan Ağlama Duvarı’nın ayrıca yeraltında kalan 19 sırası daha olduğu söylenmektedir. Toprak hizasından itibaren örülen 24 taş sırası ile Ağlama Duvarı’nın yüksekliği yaklaşık olarak 18 metredir. Ağlama Duvarı’nın inşasında kullanılan taş blokların bazıları 100 tonu aşan ağırlığa ve 12 metreyi bulan uzunluğa sahiptir. Ağlama Duvarı olarak isimlendirilen yapının Süleyman Peygamber tarafından M.Ö. 537 yılında yaptırıldığı kabul edilen Büyük Tapınağa ait son bölüm olması, dünya üzerindeki tüm Yahudiler için Kudüs’ün özel bir coğrafya olarak görülmesine neden olmuştur. Büyük Tapınak olarak nitelendirilen Süleyman Mabedi, önce Babiller tarafından ve daha sonra da Romalılar tarafından bir defa daha yıkılmıştır.

M.Ö. 588 yılında Kudüs’e sefer düzenleyen Babiller, Süleyman Tapınağı’nı yıkmış ve Yahudi inancının bu kutsal mabedi ortadan kalkmıştır. Ancak takip eden dönem içinde Persliler Babil medeniyetini tarih perdesinden silmiş ve Yahudiler de Perslilerin izni ile Büyük Tapınağı M.Ö. 537 yılında yeniden inşa etmiştir. Ancak Roma İmparatorluğu’nun bölgenin hakim gücü gelmesinin ardından M.S. 70 yılında ikinci defa yıkılan Süleyman Tapınağı, günümüzde popüler kültüre malzeme olan içindeki kutsal eşyalarla birlikte ortadan kaldırılır. Günümüzde Büyük Tapınağın içinde bulunan kutsal eşyalara ne olduğu ile ilgili pek çok komplo teorisi bulunmakta ve bu konu ile ilgili birçok kitap sinemaya uyarlanarak halkın ilgisini çekmektedir. İşte bugün itibarıyla Ağlama Duvarı olarak Yahudiler tarafından kutsal kabul edilen yapı da, M.S. 70 yılında Romalıların yıktığı ikinci tapınaktan geri kalan bölümdür. Ayrıca Osmanlı Devleti Kudüs’ü sınırlarına kattıktan sonra Ağlama Duvarı’nın bazı bölgelerini tamir ettirmiş ve yapının daha sağlam hale gelmesini sağlamıştır.

Bir Cevap Yazın