Adalet bölümü nedir?

Meslek yüksekokullarının bölümleri içerisinde Adalet bölümünün popülerliği oldukça fazladır. Bunun ana nedeni de bazı devlet memurlukları için adalet bölümü mezunlarının önceliğe sahip olması ve hukuk fakültelerine devam imkanlarının olmasıdır. Adalet programlarının temel amacı hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Adalet mezunları, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü ya da yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca ceza infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlerde çalışabilmektedirler. Yüksekokul mezunları resmi ya da özel bankalarda, ve çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşları ile özel iktisadi işletmelerde çok kolay bir şekilde iş bulabilmektedirler.
adalet bölümü
Adale bölümünde öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği bütün nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik tüm bilgiler verilir. Adalet bölümünde genellikle şu derslere ağırlık verilmektedir : Kamu hukuku ve özel hukuk bilgisi, Medeni hukuk bilgisi, adli tıp, avukatlık ve noter hukuku bilgisi, ceza ve ceza usulü bilgisi, hukuk dili, hukuk bilgisi, hukuk usulü bilgisi, icra-iflas bilgisi, avukatlık ve noterlik mevzuatı, mali mevzuat, infaz bilgisi, büro yönetimi bilgisi, kalem mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra, işletme yönetimi, daktilografi, Türkçe, yabancı dil, muhasebe, arşiv ve dosyalama teknikleri gibi teorik ve uygulamalı dersler okutulmaktadır.

Bu programda okumak isteyen bir öğrencinin hukuk alanına karşı ilgisinin olması, Türkçe derslerinde başarılı olmanın yanı sıra dikkatli ve sorumluluk duygularına sahip bir kimse olması gerekmektedir. Adalet programını bitiren kişiler “Adalet Meslek Elemanı” unvanını alır. Adalet meslek elemanı mahkemelerde, infaz kurumlarında, icra dairelerinde, vatandaşların başvurularının usulüne uygun olarak mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi çeşitli konularda gerekli işlemleri yürütürler.

Türkiye’de Bölge Adliye Mahkemeleri’nin 5235 sayılı Kanunla kurulması, adalet hizmetlerinde aranan ve hizmet veren ara eleman ihtiyacını artırmıştır. Bununla birlikte özel sektörde, kamu yönetimindeki bakanlıklar, diğer kamu kuruluşları, bankalar ile finans kurumlarının da hukuki konularda ara eleman ihtiyaçları mevcuttur. Bu çerçevede mezun olmuş öğrenciler gerek kamu ve gerekse özel sektörde iyi sayılabilecek bir iş imkanına sahiptirler. Bütün yargı çeşitleri içerisinde mahkemelere yazı işleri müdürü, yazı işleri memuru, icra-iflâs dairesi müdürü ve memuru, zabıt katibi, cezaevi ve infaz koruma müdürü ile olmanın yanı sıra noterlerde, avukatlık bürolarında bilhassa Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları tercih edilmektedir. Mezunların Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile hukuk fakültelerinde öğrenim görme olanağına sahip olmaları programın en önemli avantajıdır.

_
Adalet bölümü öğrencileri, iki yıllık eğitimleri boyunca genel olarak aşağıdaki önemli mesleki ve şahsi kazanımlara sahip olurlar :
1. Hak, hukuk ve adalet kavramlarını öğrenmenin yanı sıra bu kavramların somut bir şekilde karşımıza çıkış şekilleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
2. Kişilerin bireysel hak ve özgürlükleri hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olarak, bilinçli bir birey ve sorumlu bir meslek elemanı olurlar.
3. Analitik düşünce yöntemini öğrenerek hukuki kavramları karşılaştırabilme ve muhakeme etme yeteneğine sahip olurlar.
4. Uzun ve ayrıntılı metinleri okuma, anlama ve yorum yapma yeteneğine sahip olurlar.
5. Toplumsal konulara hukuki yönden bakabilme yeteneğini kazanırlar.
6. Hukuk uygulaması ve adli mekanizmanın işleyişi ile ilgili bilgiye sahip olurlar.
7. Kamu kurumlarının işleyişi ve bağlı oldukları hukuki rejimler hakkında bilgi sahibi olurlar.

Şu üniversiteler bünyesinde adalet bölümü hizmet vermektedir: Fatih Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Şişli MYO, Akdeniz Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Zirve Ünversitesi, Ataşehir Adı güzel MYO,Yalova Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, R.T.E Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi.

Bir Cevap Yazın