Abdestin alınışı nasıldır ve farzları nelerdir?

abdestin-alınışı-nasıldır-ve-farzları-nelerdirHer şeyden önce ve her ibadette de olduğu gibi abdest alımında da temizliğin Allah’a yakınlaşma, onun rızasını alma maksatlı olarak heyecenla, istekle yapıması gereken bir temizlik olduğu bilinmelidir. Abdest almaya da bu tür niyetlerle yönenilmelidir.

Abdestin alınışı farz, sünnet ve adaplarıyla birlikte şöyledir:

Eğer mümkünse kıbleye dönülür. Kişi abdest alımı sırasında abdest suyunu üzerine sıçratmamaya dikkat etmelidir. Niyet ve besmele ile abdeste başlanır. Önce eller bileklere kadar yıkanmalıdır. Ellerin bu yıkanmasında bilekler de dâhildir. Bu arada parmak uçları da ovuşturulmalıdır. Eller bu şekilde üç defa yıkanır. Eğer cilt üzerinde herhangi bir hamur, sakız ve boya gibi cisimler mevcut ise ellerin yıkanması esnasında temizlenir. Ayrıca el yıkama konusunda bir diğer önemli husus ise parmakların herhangi birinde şayet yüzük var ise bunlar yıkama esnasında oynatılmalıdır.

Misvak ya da diş fırçası ile dişler temizlenir. Şayet bunlar mevcut değil ise dişler sağ elin parmaklarıyla temizlenir. Sağ el avucuna su alınarak üç defa ağız çalkalanır, temizlenir. Ardından da üç defa burna su çekilir ve sol el ile de (burun) temizlenir. Kişi şayet oruçlu değil ise, su alımında ağız ve burnun her yerine suyun iyice ulaşması sağlanır. Sonrasında yüz üç defa yıkanır. Şayet yüzünü yıkayan kimsenin sakalı var ise yüz yıkanırken parmaklar ile suyun sakal diplerine ulaşması sağlanır.

Sonra dirseklerle birlikte önce sağ kol sonra da sol kol üçer defa yıkanır. Sağ el ıslatılır. Islatılmış olan bu el, parmak ve avuç içi ile başın üstü mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte biri mesh edilmiş olur. Ve bu şekilde mesh etme her ne kadar yeterli ise de iki elle başın tamamını mesh etmek (şayet sağlık açısından bir sıkıntı yok ise) sünnettir. Eller tekrar ıslatılır ve başparmakla kulağın dış kısmı, serçe parmak ya da şahadet parmağı ile de kulağın iç kısmı mesh edilir. Hemen arkasından da her iki elin arkasıyla da boyun mesh edilir. Parmak uçlarından başlayarak aşık kemikleri ve topuk dahil olmak üzere önce sağ ayak sonra da sol ayak aynı şekilde üçer defa yıkanır. Burada da parmak aralarının yıkanması ihmal edilmemeli, özen gösterilmelidir. Abdestten sonra kelime-i şahadet getirilir. Abdest alınan su, içilebilir bir su ise, bu sudan bir miktar içilir ve Kadir Suresi okunur. Bu şekilde alınan bir abdest farz, sünnet ve adabıyla alınmış bir abdesttir. Abdestin farzları ise şunlardır:

1. Yüzün yıkanması,

2. Kolların dirseklerle birlikte yıkanması,

3. Başın meshedilmesi,

4. Ayakların topuklarla birlikte yıkanmasıdır. Ayrıca abdesti farzları Kur’an-ı Kerim’de Maide Suresi 6. ayette zikredilmiştir.

Bir Cevap Yazın