30 Ağustos Zafer Bayramının önemi nedir?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kutlanan ulusal bayramlardan biridir. Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 1922 yılında 26 Ağustos günü başlayıp, 30 Ağustos günü Dumlupınar’da Başkomutan Mustafa Kemal’in kumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni (Büyük Taarruz) anmak için kutlanan bayramdır. Bu muzaffer günü sonsuza kadar yaşatmak için Ulu Önder Atatürk, bugünü milletimize ve ordumuza hediye etmiştir. İşgal kuvvetlerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı sembolize etmektedir.
30-agustos
Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanmış olan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşmasıyla ülkemiz tamamen elimizden alınıyor, vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza son veriliyordu. Yüzyıllardır bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklar düşmanların eline geçiyordu. Türk milleti bağımsız yaşamaya alışmış bir millet olarak bunu kabullenemezdi. Nitekim 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla, Kurtuluş Savaşı başlamış oldu. Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasının ardından Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı. 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Atatürk, 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’yi kurdu. Böylece memleketin yönetimi halkın iradesine verilmiştir. Ankara Kurtuluş Savaşı’nın merkezi oldu. “Misak-ı Millî sınırları içinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı görüşü”nden hareketle, mücadele kararı alındı. Oluşturulan düzenli ordularla savaşa girildi. Doğu’da Ermeni çetelerine karşı il başarı elde edildi. Daha sonra, Batı cephesinde, Yunanlılarla, I. İnönü ve II. İnönü Savaşları yapıldı. Bu savaşların kazanılmasıyla Yunanlılar’a büyük bir darbe indirilmiş oldu. Ve Anadolu’nun ele geçirilmesinin sanıldığı kadar kolay olmadığı anlaşıldı. Yunan ordusu yeniden saldırıya geçti. Saldırı üzerine Mustafa Kemal, ordularına: “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” emrini verdi. Türk askeri, büyük bir azim ve fedakârlıkla bu karara uydu. 23 Ağustos ve 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesiyle, Türk milleti 1699 Karlofça Antlaşmasından beri ilk defa toprak kazanmaya başladı. Ve artık savunmayı bırakıp taarruza başlayacaktı. TBMM tarafından, bu zafer sonunda Mustafa Kemal’e “gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verildi. Sakarya Savaşı’ndan sonra, büyük bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alındı. 1922 yılı Ağustosuna kadar, hazırlıklar tamamlandı. Gazi Mustafa Kemal’in başkomutanlığını yaptığı ordumuz, 26 Ağustos 1922 günü düşmana saldırdı. Bir saat gibi kısa bir zaman içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos’ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir alındı. Bu savaş, Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı. Büyük Tarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman, İzmir’e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu.
30 Ağustos 1922 tarihi, Türk ulusunu esir etmek isteyen yayılmacı, istilacı devletlere karşı; kadınıyla, çocuğuyla, ordusuyla topyekûn verdiği bir savaşın ve ulusal bağımsızlığın kurtarıldığı ve Zafer Destanı’nın yazıldığı gündür.

Zafer Bayramı, ilk defa 30 Ağustos 1923 günü Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Denizli, Ankara ve İzmir’de kutlanmıştır. Zafer Bayramının resmi olarak ilân edilmesi 1935 yılının Mayıs ayında olmuştur. Zafer Bayramı, bütün yurtta törenlerle kutlanmaktadır. Devlet erkânı ve vatandaşalr Ankara’da Anıtkabir’i, diğer illerde de anıt ve şehitlikleri ziyaret edip, Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve komutasında savaşmış askerlere şükranlarını sunarlar. Hemen hemen her yerleşim yerinde, askerî birlikler geçit törenlerine katılırlar. Ayrıca ülkemizin dış temsilciliklerinde de çeşitli kutlamalar yapılır. 30 Ağustos günü, Türkiye’de resmî tatil günü olarak ilan edilmiştir. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları her yıl bu tarihte mezun verir. Bütün subay ve astsubay rütbe değişiklikleri bu tarihte geçerli olur.

Bir Cevap Yazın