Mescid-İ Şerif nedir?

Hz. Muhammed Medine’ye geldiği zaman devesinin ilk çöktüğü yerdeki arsa, Neccar oğullarından Süheyl ve Sehl adında yetim olan iki şahsa aitti. Hazreti Muhammed bu arsayı satın aldı ancak arsanın ücretini Halid b. Zeyd verdi.Bu arsanın üzerine Hz. Muhammed’ ait odalar yapılmıştır.mescidi-nebi_resim
Mescid-i şerif bina olarak inşa edilirken Peygamber Efendimiz inşaat sırasında tıpkı işçi gibi çalışmıştır. Hem Muhacirler ve hem de Ensar diye adlandırılan toplum kemsi canla başla bu inşaatta çalışmışlar, taş taşınırken, kerpiç dökülüp kesilirken şiirler okurlardı.

Bu Mescid İslam doğallığının ve sadeliğinin canlı birer örneğini teşkil etmekteydi.Hiç şekilde süse ve ihtişama yer verilmemişti.Dört duvarı da kerpiç kullanılarak inşa edilmişti. Direkler hurma ağacından yapılmış olup bunların üzerine yine hurma ağacından bir tavan yapılmıştı. O zaman kıble Kudüs olarak kabul edildiğinden kapısı cenup tarafından bırakılmıştı. Hicretin ikinci yılında Recep ayında, kıblenin Kudüs’ten Kâbe’ye dönmesi emredildiğinden , mescidin Mekke’ye karşı olan kapısı kapatılmış ve karşı tarafa, yâni Şam tarafına yeni bir kapı açıldı. Günümüzde bu kapıya Bâb-üt-tevessül adı verilmektedir. Mescid-i Şerîf’in kıblesi değiştirildiği vakit, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Kâbe’yi mübârek gözleri ile görerek, kıblenin yönünü böylece belirlemiş oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in namaz kıldığı yer, minber ile Hücre-i Seâdet arasında bir yer olup, minbere daha çok yakındı. Haccâc’ın Medîne-i münevvereye büyük bir sandık içinde gönderdiği mıshaf, bu yerin önündeki direğin sağ tarafına konulmuştu. Bu alana ilk mihrabı Ömer bin Abdülazîz yerleştirmiştir. Zemin kuru ve topraktı. Yalnız yatsı namazı kılınırken aydınlatılırdı. Daha sonları tavan direklerine kandiller asılmış ve aydınlatma sağlanmıştır. Mescid-i Nebevi’nin ilk hali işte böyleydi .Daha sonra defalarca değişiklikler yapılmış netice olarak bugünkü halini almıştır.

Mescid-in inşası bitter bitmez camiye bitişik halde odalar yapıldı.Hz. Muhammed’in eşleri için birer oda yapıldı.Bu odaların sayısı Hz. Muhammed’in eşleri dokuz tane olduğundan dokuzdur. Bu odalara Hucurat adı verilmiştir.Yine bu odalarda diğer bölümler gibi kerpiçten inşa edilmiştir.He rodanın hacmi yaklaşık olarak beş arşın genişliğinde ve uzunluğunda idi. Yüksekliği sadece ortalama bir adam boyu kadardı. Kapılarına keçe battaniye ve kilim gerilirdi.Çoğu kez gece vakitlerinde kandil bile yakılmazdı.
Bu odalar uzun süre varlığını korumuştur. Bu odalar çok sade olarak düzenlenmişti. Peygamber efendimizin yaşam biçimi oldukça sadeydi, gösterişten hep kaçınırdı.
Bu mescide girerken mutlaka edeple, Peygamber Efendimize salavat-i şerife getirilerek girilmelidir. Sağ ayakla mescide girilmesi gerekir . İki rekat Tahiyyat’ül Mescid adı verilen namaz kılınır. Mümkün iie Ravza-ı Şerif’te olması daha makbuldür.

Bir Cevap Yazın