Zooloji hayvanları nasıl sınıflandırmaktadır?

Diğer adı hayvan bilimi olan zooloji biyolojinin hayvanları incelemekte olan dalıdır. Bu alanda uzman olan bilim adamlarına zoolog adı verilir. Zoologların hayvanların vücut yapısını, gelişmelerini, davranışlarını, üremelerini ve çevreleri ile olan ilişkilerini araştırırlar.
zz
Hayvanların bilimsel isimleri için esas alınmakta olan dil Latince’dir. Bu adlar alışık olmayanlara çok uzun ve yazılıp okunması oldukça zor gelebilir. Ama dili ve ülkesi ne olursa olsun bütün zoologlar aynı adları kullandıklarından dolayı bu adların anlamlarını hemen bilebilirler. Günümüze kadar tanımlanmış olan yaklaşık olarak bir milyon civarında hayvan türünden birçoğunun sadece bilimsel adı bulunmaktadır. Her hayvanın bilimsel ismi iki parçadan oluşmaktadır. Bunlardan önde yer alanı akrabalık ilişkisini gösteren cins adı, diğeri ise tür adıdır. İki isim kullanma ilkesini İsveçli ünlü bilim adamı Carolus Linnaeus’tur.

Bu sisteme göre örneğin evcil kedinin bilimsel ismi Felis catus’dur. Puma ile kedigillerden birçok küçük yapılı yabanıl hayvanlarında cinsi aynıdır. Ardından gelen catus ismi sadece bu cins içindeki, evcil kedi türü için kullanılmaktadır.

Birbirine çok benzemekte olan cinsler aynı familya altında , benzer familyalar aynı yakım altında ve benzer takımlar ise aynı sınıf altında toplanmıştır. Felis catus kedigiller familyasının üyesidir. Kedigillerin bütün üyeleri ise benzer familyalar ile birlikte etçil memeliler arasında sınıflandırılır. Etçililer takımının bilimsel ismi Carnivora’dır. Memeliler ise havanın oksijeni ile solunum yapan , kıllı ve sıcak kanlı hayvanlar sınıfıdır. Bilimsel ismi Mammalia olan bu sınıfın üyelerinde yeni doğmuş olan yavrular annelerinden süt emerek beslenirler. En benzer özellikler gösteren sınıflar aynı aynı filum altında toplanırlar. Felis catus omurgalıları içermekte olan kordalılar filumuna girmektedirler.

Hayvanlar dünyası geleneksel olarak omurgasızlar ve omurgalılar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadırlar. Omurgasızlar, omurgalılara göre daha üstün yapıya sahiptirler. Balıklar, amfibyumlar, sürüngenler, kuşlar ve insanların da yer aldığı memeliler omurgalıların üyeleridir.

Başka bir sınıflandırmaya göre omurgalılar ve omurgasızlar üç gruba ayrılmaktadırlar. Tek hücreli hayvanlar, çok hücreli hayvanlar ve süngerler.

Zoologlar sürekli olarak hayvanlara ilişkin yeni bilgiler edinmeye çalışırlar. Bu bilgiler zararlı hayvanların ve hastalıkların denetlenmesine, çiftlik hayvanı soylarının ıslah edilmesine, balıkçılarla ilgili sorunların çözülmesine yardımcı olur.

Fare, böcek ve tavşan gibi zararlı hayvanlar her yıl milyonlarca ton ürünün yok olmasına sebep olur. Bazı böcekler bitiler ile beslenirken çeşitli bitki hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır. Tahıl gibi depolanmış ürünlere üşüşen birçok zararlı hayvan bulunmaktadır. Zehirli kimyasal maddeler bu zararlıları öldürmek ile birlikte toprağı ve suyu kirletmekle yararlı olan hayvanları da yok etmektedir. Zoologlar zararlıların yaşamını inceleyerek daha güvenilir mücadele yöntemleri geliştirmeye çalışırlar. Bunlar arasında zararlıların üremesini engelleme ve zararlılar ile beslenen canlılardan yararlanma gibi yöntemler belirtilebilir.
Zooloji besin üretimini artırmaya da yardımcı olur. Özel olarak geliştirilmiş zararlı hayvanlara ve hastalıklara dirençli verimi son derece yüksek tohumlar kıtlık çekilen ülkelerde başarı ile kullanılmaktadır. Özle besinler kesimlik hayvanların hızla gelişmesini sağlar. Balık üretimi doğal besin kaynaklarından yararlanma ve bu kaynakları özenle kullanma yolunda atılmış son derece önemli bir adımdır. Bazı zoologlar için anatomi temel ilgi alanıdır.

Bu uzmanlar hayvanların yapısını ve organlarını incelerler. Bazıları ise çalışmalarını kalıtım ve genetik sınırlıdır. Bu bilim dalı paleontoloji adıyla tanınır. Hayvanların yaşamış oldukları çevre ile olan ilişkilerini inceleyen zoologlar da vardır. Bu bilim dalına ise çevrebilim ya da ekoloji adı verilmektedir. Hayvan hastalıklarının incelenmesi patoloji, böceklerin incelenmesi entomoloji, kuşların incelenmesi ornitoloji adı verilen bilim dallarının ilgi alanına girer.

Bir Cevap Yazın