Yunan mitolojisindeki Tanrı ve Tanrıçalar kimlerdir?

Yunan mitolojisi hemen hemen dünyadaki bütün kültürleri etkilemiş, bilhassa Roma mitolojisi tamamen Yunan mitolojisinin etkisi altına girmiştir. Yunan mitolojisindeki bütün tanrılar, farklı isimlerle Roma mitolojisinde yerini almaktadır.
zeus_1
Yunan mitolojisindeki Yunan Tanrıları insan şeklindedir. Yunan Tanrılarının yaratılış hikayeleri ki Olimpos Dağında oturan 7 Tanrıça ile 5 Tanrı’dan oluşmaktadır. “ Nektar” adı verilen içkinin Tanrılara ölümsüzlük verdiğine inanılmıştır. Yunan mitolojisindeki başlıca tanrı ve tanrıçalar şunlardır :

1- Aphrodite
Tanrıçalardan en tanınanı olan Aphrodite (Afrodit), aşkın, cinsel isteklerin ve güzelliğin tanrıçasıdır. Doğal yeteneklerinin yanı sıra, herkesin kendini arzulamasını sağlayan büyülü bir kuşağı vardır. Afrodit’in doğumuyla ilgili iki efsane vardır: Bir efsaneye göre; Afrodit denizin köpüklerinden doğmuştur. Diğer efsaneye göre ise; Zeus ve Dione’nin kızıdır. Heykellerinde çıplak ya da üzerinde bütün güzelliğini ortaya koyan bir örtü bulunmaktadır. Güzelliğiyle insanların ve tanrıların gönlünü fethetmiştir.
Bütün canlılarda aşkı başlatan Aphrodite bütün doğaya hakimdir. Denizin dalgalarını, fırtına ve rüzgârları durdurabilir. Çiçekleri açtırıp dünyayı güzelleştirebilmektedir. Aphrodite bir defa en çirkin tanrı oalrak bilinen Hephaistos’la evlendi. Kocasını beğenmediğinden dolayı onu sık sık aldatmıştır. Aphrodite savaş tanrısı Ares, Hermes ve Dionysos birlikte olduğu tanrılardan bazılarıdır. Bu beraberlikten çocukları dahi olmuştur. Bu çocuklarından birisi de aşk tanrısı olarak bilinen Eros’tur.

2- Apollo

Güzel sanatlar tanrısı olarak bilinen Apollon’un elinde lir ve okla gösterilir.Zeus’un birlikte olduğu Leto hamile kalınca Zeus’un
karısı “Hera’nın” kötülüklerinden korktuğu için Deos adasına kaçar.Orada Apollon ve Artemis’i doğurur. Apollo, Artemis’in ikiz kardeşidir. Altın bir lir çalar ve müziğin tanrısıdır. Gümüş bir yayı en uzağa sadece o atabilir ve okların tanrısıdır. Tıbbı insanlara Apollo öğretmiştir ve bu nedenle iyileştirici tanrı olarak bilinir. Asla yalan söylemez. Işığın ve gerçeğin tanrısıdır.

3- Ares
Ares, Zeus ile Hera’nın oğludur. Ne annesi ne de babası tarafından sevilir. Savaş tanrısıdır. Öldürücü ve kana susamış bir tanrı olmasına rağmen korkak biridir. Afrodit’in sevgilisidir.

4- Artemis
Artemis, Zeus ve Leto’nun kızıdır. Vahşi hayvanların ve avın tanıçası olarak bilinmektedir. Gençlerin koruyucusu olan Artemis, Apollo gibi gümüş oklarla atış yapardı. Erdemin ve namusun simgesidir. Av ve iffet tanrıçasıdır. Apolon’dan önce doğan Artemis kardeşinin doğumu sırasında annesine yardım eder. Artemis, evlenmeme kararı almasına rağmen çok yakışıklı Orion’a, aşık olur. Artemis’e ay tanrıçası da denir. İzmir Efes’te dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı yapılmıştır.

5- Athena
Athena Zeus’un kızıdır. Athena yetişkin, zırhlı ve silahlı bir şekilde, babasının kafasından fırlayarak doğmuştur. Acımasız ve cesurdur. Şehrin, el sanatlarının, tarımın ve zekanın tanrıçasıdır. Trompet, flüt, saban, çömlek, tırmık, gemi ve savaşta kullanılan at arabası onun icatlarındandır. Bilgelik, akıl ve saflık tanrıçası olarak tanınır. Zeus’un en gözde kızıdır. Dikiş dikmeyi ve el sanatlarını, yemek yapmayı bütün insanlara öğretmiştir.

6- Demeter
Toprak, bereket ve mevsimler tanrıçasıdır. Kronos ve Rhea’nın kızı, Zeus’un kız kardeşidir. Tarımı ve ekip biçmeyi öğretmiştir. Ürünlerin verimli olmasını sağlamıştır. Sağ elinde bereketi simgeleyen bir başak sol elinde meşale vardır.
7- EROS
Aşk tanrısıdır. Afrodit’in oğludur. Elinde yay ve oku, kanatları olan yakışıklı bir tanrıdır. Okuyla tanrıları ve insanları birbirine aşık eder. Eros her türlü cinsel aşkın ve arzunun simgesidir.

8- Hades

Hades Zeus’un kardeşidir. Ölülere hükmeden bir yeraltı tanrısıdır. Kullarının sayısını artırmak için açgözlü bir tanrıdır.

9- Hephaestus
Ateşler ve zanaatkarlar tanrısıdır. Çok usta bir zanaatkârdır. Zırhlar, kalkanlar, silahlar yapmıştır. Ayrıca süs eşyaları ve aksesuarlar yapmıştır. Afrodit’in altın kemerini, tanrıça Theides’in oğlu Akhileus’un kalkanını, ilk kadın Pandora’yı da o yapmıştır. Fiziksel olarak oldukça çirkin ve topal olan tek tanrıdır. Ateşin ve demirin tanrısıdır.

10- Hera

Hera, Zeus’un kızkardeşidir. Sonradan karısı olmuştur. Oceanus ve Tethys adı verilen Titanlar tarafından büyütülmüştür. Evliliğin koruyucusudur olan Hera evli kadınlara özel bir ilgi gösterir. Zeus, Hera’yı defalarca aldattığı için defalarca Hera tarafından cezalandırılır. Zeus’la ilişkide bulunan kadınlara gazabı ağır olur. Kallisto’yu ayıya çevirmiştir. Ekho’nun sesini almıştır. Son derece iffetli, sadık ve tek eşliliğin sembolüdür.

11- Hermes
Rüzgar tanrısı olarak bilinir. Zeus’la gönül ilişkisinden hamile kalan Maia, Hera’dan saklanarak çocuğunu ıssız bir mağarada doğurur. Hermes bir günlükken yürür. Çok yönlü bir tanrı olarak bilinmektedir. Liri, kavalı, notaları, astronomiyi, ölçü birimlerini ve sporu icat etmiştir.

12 -Hestia
Aile tanrıçası olarak bilinir. Hestia Kronos’un ilk yediği çocuğudur. Zeus’un da ablasıdır. Hestia kibar, saygılı, sevecen bir tanrıçadır. Kavgayı sevmeyen Hestia huzurlu yaşamı tercih eder.
13- Poseidon

Zeus’un kardeşidir. Denizler tanrısı olarak bilinir.Titan Oceanus’un büyük torunu Amphitrite, ile evlidir. Zeus’tan sonra tanrılar arasında en güçlü olandır. Poseidon’un yabaya benzeyen üç çatallı bir silahı bulunmaktadır. Bu silahını yere vurarak depremlere neden olmaktadır.

Bunların dışında şu tanrı ve tanrıçalar da bulunmaktadır:
14- Ate: günah tanrıçası
15- Aurora: Şafak tanrıçası
16- Dionysos: şarap tanrısı

17- Elpis: umut tanrıçası
18- Eris: Nifak tanrıçası
19- Fatum: şans tanrısı
20- Feronia: Çeşmelerin ve ormanların tanrıçası
21- Fors: Tesadüf tanrıçası
22- Fraude : Hile tanrıçası
23- Furina: hırsızlık tanrısı
24- Gaia: Toprak. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıça)
25- Geras: yaşlılık tanrısı
26- Harmonia: anlaşma ve uyum tanrıçası
27- Herakles: kuvvet tanrısı (zeus’un oğlu)
28- Hygieia: Sağlık tanrıçası
29- Jaso: Hastalıklar tanrıçası
30- Kairos: fırsat tanrısı
31- Metis: Hikmet ve akıllılık tanrıçası
32- Moira’lar: Kader tanrıçaları
33- Mnemosyne: Hatıra tanrıçası
34- Nemesis, (Ultio): İntikam tanrıçası
35- Nike: Zafer tanrıçası
36- Nyks: Gece tanrıçası
37- Penia: Yoksulluk tanrıçası.
38- Phobos: Korku tanrıçası
39- Poine: (Poene) İntikam ve ceza tanrıçası
40- Pragsidike: Adalet tanrıçası
41- Rheme: Şöhret tanrıçası
42- Selene: ay tanrıçası
43- Themis: Kanunların, adaletin, örf ve adetlerin tanrıçası

Bir Cevap Yazın